xxxx
ADEVERINȚĂ din 26 martie 2020

Adeverință angajator

EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  www.dsu.mai.gov.ro

  Data intrării în vigoare 26-03-2020

  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 26-03-2020 până la data de 22-09-2021

  Adeverinţă angajator

  Subsemnatul (nume, prenume), ..................................., în calitate de (funcţia) .................., în cadrul (organizaţia) .................... confirm faptul că deplasarea persoanei menţionată mai jos, între domiciliu şi locul său de muncă, este esenţială pentru activitatea organizaţiei şi nu poate fi organizată sub formă de telemuncă.

  Datele persoanei care se deplasează:

  Nume: ..............................

  Prenume: ...........................

  Data naşterii: .....................

  Adresa: .................................................

  Domeniul activităţii profesionale: ......................

  Locul de desfăşurare al activităţii profesionale: .......................

  Traseul deplasării: .....................................

  Mijlocul de deplasare: ..........................

  Subsemnatul cunosc prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii şi art. 352 din Codul Penal cu privire la zădărnicirea combaterii bolilor.

  Perioada

  ......../....... 2020 până la

  ......../....... 2020

  SEMNĂTURA

  Se va menţiona de către angajator numai perioada/intervalul de timp necesar desfăşurării activităţii de către angajat, pentru care este justificată deplasarea (ex: perioada decretată pentru starea de urgenţă sau mai scurtă), aceasta fiind perioada pentru care este valabilă adeverinţă.

  * Adeverinţa se va completa şi certifica de către angajator sau alt reprezentant legal al acestuia.

  ------