xxxx
ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 4 din 29 martie 2020

privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 29 martie 2020

  Data intrării în vigoare 29-03-2020

  Formă consolidată valabilă la data 21-09-2021

  Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 12-05-2020 până la data de 21-09-2021

  Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI MILITARE nr. 4 din 29 martie 2020, publicate în Monitorul Oficial nr. 257 din 29 martie 2020, la data de 21 Septembrie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA MILITARĂ nr. 5 din 30 martie 2020; ORDONANŢA MILITARĂ nr. 7 din 4 aprilie 2020; ORDONANŢA MILITARĂ nr. 8 din 9 aprilie 2020; ORDONANŢA MILITARĂ nr. 10 din 27 aprilie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 67 din 7 mai 2020.

  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  De acord

  PRIM-MINISTRU

  LUDOVIC ORBAN

  Având în vedere dispoziţiile art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

  ţinând seama de evaluarea realizată de Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, aprobată prin Hotărârea nr. 15 din 29.03.2020,

  în temeiul art. 4 alin. (2) şi (4) din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă la nivel naţional, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, al pct. 1 şi 3 din anexa nr. 2 la acelaşi decret şi al art. 20 lit. n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările şi completările ulterioare,

  ministrul afacerilor interne emite următoarea ordonanţă militară:

  Articolul 1

  Încetat aplicabilitate.

  (la 27-04-2020 Articolul 1 și-a încetat aplicabilitatea conform Literei b), Articolul 5 din ORDONANŢA MILITARĂ nr. 10 din 27 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 27 aprilie 2020)

  Articolul 2

  Încetat aplicabilitate.

  (la 27-04-2020 Articolul 2 și-a încetat aplicabilitatea conform Literei b), Articolul 5 din ORDONANŢA MILITARĂ nr. 10 din 27 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 27 aprilie 2020)

  Articolul 3

  (1) Persoanele care părăsesc locul în care au fost carantinate, fără aprobarea autorităţilor competente, vor fi obligate să reia ciclul de 14 zile de carantinare, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea acestora, şi vor răspunde penal conform legii.

  La data de 31-03-2020 Alineatul (1) din Articolul 3 a fost modificat de Alineatul (1), Articolul 3 din ORDONANȚA MILITARĂ nr. 5 din 30 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 31 martie 2020

  (2) Persoanele care nu respectă condiţiile izolării la locul declarat/la care au optat să efectueze izolarea şi sunt identificate în afara spaţiului de izolare vor fi obligate să intre în carantină 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea acestora, şi vor fi sancţionate contravenţional conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, dacă fapta nu constituie infracţiune.

  La data de 31-03-2020 Alineatul (2) din Articolul 3 a fost modificat de Alineatul (1), Articolul 3 din ORDONANȚA MILITARĂ nr. 5 din 30 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 31 martie 2020

  (3) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Articolul 4

  Încetat aplicabilitate.

  (la 04-04-2020 Articolul 4 și-a încetat aplicabilitatea conform Articolului 19, Capitolul III din ORDONANŢA MILITARĂ nr. 7 din 4 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 04 aprilie 2020)

  Articolul 5

  (1) Se instituie, pentru o perioadă stabilită de angajator, măsuri de izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru personalul care ocupă funcţii esenţiale pentru asigurarea funcţionării producţiei, transportului şi distribuţiei energiei electrice şi gazelor naturale, a activităţilor de întreţinere şi mentenanţă a echipamentelor şi instalaţiilor specifice, precum şi a celorlalte activităţi de aprovizionare, respectiv extracţie, producţie şi procesare a resurselor şi materiilor prime şi/sau semiprocesate energetice necesare funcţionării corespunzătoare Sistemului energetic naţional în concordanţă cu prevederile planurilor proprii de continuitate a activităţilor de bază în cazul instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României.
  (2) Refuzul izolării preventive de către personalul prevăzut la alin. (1) atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, după caz.
  (3) Măsura se aplică începând cu data de 31 martie 2020, ora 12,00.

  Articolul 6

  Încetat aplicabilitate.

  (la 10-04-2020 Articolul 7 și-a încetat aplicabilitatea conform Articolului 22 din ORDONANŢA MILITARĂ nr. 8 din 9 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 10 aprilie 2020)

  Articolul 7

  Încetat aplicabilitate.

  (la 10-04-2020 Articolul 7 și-a încetat aplicabilitatea conform Articolului 22 din ORDONANŢA MILITARĂ nr. 8 din 9 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 10 aprilie 2020)

  Articolul 8

  (1) În perioada stării de urgenţă preţurile la energie electrică şi termică, gaze naturale, alimentare cu apă, salubritate şi carburanţi nu pot fi majorate peste nivelul practicat la data emiterii prezentei ordonanţe militare, acestea putând fi doar diminuate în funcţie de cerere şi ofertă.
  (2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Articolul 9

  (1) În perioada în care este instituită starea de urgenţă, alertele sanitare, comunicatele, textele, materialele fotografice şi audio-video cu mesaje de interes public care sprijină măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19, guvernamentale şi/sau sponsorizate de către operatorii economici publici sau privaţi, persoane fizice sau organizaţii neguvernamentale, vor fi mediatizate gratuit şi se vor adăuga ca timp suplimentar spaţiului alocat pentru publicitate.
  (2) Difuzarea categoriilor de mesaje prevăzute la alin. (1) va fi solicitată radiodifuzorilor sau instituţiilor mass-media de către Grupul de comunicare strategică din cadrul Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă şi se vor identifica în momentul difuzării cu menţiunea „Mesaj de utilitate publică.“
  (3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Articolul 10

  (1) Pe perioada stării de urgenţă se autorizează Centrul de cercetări ştiinţifice medico-militare, Centrul de cercetare ştiinţifică pentru apărare CBRN^1) şi ecologie, Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“ pentru avizarea/autorizarea materialelor, componentelor, echipamentelor şi dispozitivelor medicale necesare pentru prevenirea şi combaterea răspândirii, precum şi pentru tratamentul infecţiei cu virusul SARS-CoV-2, respectiv a biocidelor.

  ^1) Chimic, biologic, radiologic şi nuclear.

  (2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Notă

  Conform art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 67 din 7 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 12 mai 2020, documentele emise pe perioada stării de urgenţă, în baza dispoziţiilor art. 10 din Ordonanţa militară nr. 4/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, cu modificările ulterioare, de către Centrul de Cercetări Ştiinţifice Medico-Militare, Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru Apărare CBRN şi Ecologie, Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare şi Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“, la solicitarea operatorilor economici, pentru avizarea/autorizarea materialelor, componentelor, echipamentelor şi dispozitivelor medicale necesare pentru prevenirea şi combaterea răspândirii, precum şi pentru tratamentul infecţiei cu virusul SARS-CoV-2, respectiv a biocidelor, sunt valabile douăsprezece luni de la data emiterii.

  Articolul 11

  (1) Transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, accesul navelor în porturile româneşti, precum şi inspectarea şi operarea navelor se desfăşoară fără restricţii, cu respectarea tuturor măsurilor de prevenire a infectării cu COVID19, impuse de Ministerul Sănătăţii.
  (2) Se interzice accesul piloţilor la bordul navelor maritime şi fluvio-maritime, sosite din zonele de risc roşu sau galbene, dacă nu dispun de echipamentul de protecţie stabilit de Ministerul Sănătăţii.
  (3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Articolul 12

  După alineatul (2) al articolului 3 din Ordonanţa militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 21 martie 2020, se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

  (3) Interdicţia privind circulaţia persoanelor într-un grup mai mare de 3 persoane se aplică exclusiv circulaţiei pietonale.

  Articolul 13

  (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea şi respectarea prevederilor prezentei ordonanţe militare:
  a)Poliţia Română, Jandarmeria Română şi poliţia locală, pentru măsurile prevăzute la art. 1;
  b)Poliţia Română, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului şi poliţia locală, pentru măsura prevăzută la art. 2;
  c)Poliţia Română, Poliţia de Frontieră Română, Jandarmeria Română, poliţia locală, direcţiile de sănătate publică şi conducătorii autorităţilor administraţiei publice locale, pentru măsurile prevăzute la art. 3 şi 4;
  d)Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, pentru măsura prevăzută la art. 5;
  e)Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, pentru măsurile prevăzute la art. 11.
  (2) Nerespectarea măsurilor prevăzute la art. 1-5 şi art. 11 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) Personalul instituţiilor prevăzute la alin. (1) este împuternicit să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni, în conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările şi completările ulterioare.

  Articolul 14

  (1) Prezenta ordonanţă militară se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puţin două zile de la data publicării, despre conţinutul prezentei ordonanţe militare.

   

   Ministrul afacerilor interne,
   Marcel Ion Vela

  Bucureşti, 29 martie 2020.

  Nr. 4.

  ----