xxxx
ORDIN nr. 499 din 25 martie 2020

pentru aprobarea suspendării temporare a distribuţiei în afara teritoriului României de produse biocide utilizate pentru a asigura prevenţia apariţiei afecţiunilor asociate infecţiei cu SARS-CoV-2

EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 26 martie 2020

  Data intrării în vigoare 26-03-2020

  Formă consolidată valabilă la data 21-09-2021

  Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 07-05-2020 până la data de 21-09-2021

  Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 499 din 25 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 252 din 26 martie 2020, la data de 21 Septembrie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 568 din 3 aprilie 2020; ORDINUL nr. 684 din 24 aprilie 2020; ORDINUL nr. 752 din 6 mai 2020.

  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  Văzând Referatul de aprobare nr. VSC 4.128/2020 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică,

  având în vedere prevederile art. 5 lit. p) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 2 din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

  ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se suspendă temporar distribuţia în afara teritoriului României, pe perioada pandemiei, a produselor biocide TP1 şi TP2, definite conform Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide.

  La data de 24-04-2020 Articolul 1 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 684 din 24 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020

  Articolul 1^1

  (1) Se exceptează de la prevederile art. 1 produsele biocide fabricate de către producătorii români, precum şi de producătorii statelor UE cu sediul în România, inclusiv cele fabricate sub contract, precum şi produsele biocide care tranzitează teritoriul României şi care sunt destinate altor pieţe din afara teritoriului României.
  (2) În cazul produselor biocide prevăzute la alin. (1), producătorul va prezenta la vamă:
  a)o copie tradusă într-o limbă de circulaţie internaţională a licenţei/certificatului/autorizaţiei de funcţionare pentru partenerul comercial cu sediul în afara teritoriului României;
  b)o declaraţie pe propria răspundere conform căreia produsele biocide livrate nu sunt destinate pieţei din România, nu sunt destinate exportului paralel şi au ca destinaţie finală ţara menţionată în documentele de livrare.

  La data de 04-04-2020 Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 568 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 04 aprilie 2020

  Articolul 1^2

  (1) Se exceptează de la prevederile art. 1 produsele biocide fabricate de către producătorii români sau de producătorii statelor UE cu sediul în România, precum şi produsele biocide care tranzitează teritoriul României, care fac obiectul darului manual sau donaţiei, indiferent de ţara de destinaţie a donatarului.
  (2) În cazul produselor biocide prevăzute la alin. (1), producătorul va prezenta la vamă o copie tradusă într-o limbă de circulaţie internaţională a înscrisului care atestă darul manual sau donaţia acestora.

  La data de 07-05-2020 Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 752 din 6 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 07 mai 2020

  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   

   p. Ministrul sănătăţii,
   Horaţiu Moldovan,
   secretar de stat

  Bucureşti, 25 martie 2020.

  Nr. 499.

  -----