xxxx
HOTĂRÂRE nr. 2 din 29 ianuarie 2014

privind declararea stării de alertă în judeţele Ialomiţa, Călăraşi, Constanţa şi Tulcea

EMITENT
 • COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 29 ianuarie 2014

  Data intrării în vigoare 29-01-2014

  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 29-01-2014 până la data de 21-09-2021

  De acord,

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Având în vedere nivelul de gravitate al situaţiilor de urgenţă generate de manifestarea fenomenelor meteorologice periculoase specifice iernii, cu impact major asupra comunităţilor din judeţele Ialomiţa, Călăraşi, Constanţa şi Tulcea,

  luând în considerare blocarea căilor de circulaţie majore spre localităţile afectate, insuficienţa resurselor destinate pentru acţiunile de deszăpezire din competenţa consiliilor judeţene şi a consiliilor locale, persistenţa condiţiilor atmosferice nefavorabile cu impact asupra alimentării populaţiei cu bunuri de primă necesitate, necesitatea implicării tuturor autorităţilor în acţiunile de răspuns (MAI, MApN, MS, autorităţi locale), derularea acţiunilor pe o durată îndelungată, ceea ce impune suplimentarea unor categorii de bunuri materiale de la rezervele de stat, necesitatea implicării în acţiunile de intervenţie a unui număr foarte mare de efective şi necesitatea coordonării unitare a intervenţiilor, prin creşterea capacităţii operaţionale a structurilor,

  în temeiul prevederilor art. 20 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.489/2004 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare,

  Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Începând cu data de 29 ianuarie 2014, ora 15,00, se declară starea de alertă în judeţele Ialomiţa, Călăraşi, Constanţa şi Tulcea.

  Articolul 2

  Începând cu ora declarării stării de alertă se pun în aplicare, în regim de urgenţă, măsurile de prevenire şi planurile de acţiuni pentru limitarea şi înlăturarea consecinţelor situaţiilor de urgenţă.

  Articolul 3

  Comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă transmit de îndată Secretariatului tehnic permanent al Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă măsurile de prevenire adoptate şi planurile de acţiuni menţionate la art. 2, luând în considerare activităţile principale prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

  Viceprim-ministru pe probleme de securitate

  naţională şi ministrul interimar al afacerilor interne,

  preşedinte al Comitetului Naţional

  pentru Situaţii de Urgenţă,

  Gabriel Oprea

  Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

  Nr. 2.

  Anexa

  Lista cu principalele activităţi întreprinse pentru asigurarea

  funcţiilor de sprijin pe timpul gestionării situaţiilor de urgenţă

  1. Asigurarea, sub comandă unitară, a utilajelor, a altor mijloace de intervenţie, precum şi a carburantului necesar pentru acţiunile de deszăpezire

  2. Organizarea transportului, depozitării şi distribuţiei alimentelor de primă necesitate pentru populaţia afectată

  3. Asigurarea asistenţei medicale de urgenţă în faza prespitalicească şi în cadrul unităţilor sanitare

  4. Prioritizarea acţiunilor de intervenţie, pe localităţi şi categorii de drumuri

  5. Planificarea şi pregătirea resurselor şi serviciilor

  6. Asigurarea funcţionării reţelelor de distribuţie a energiei electrice, a serviciilor de utilitate publică, precum şi a reţelelor de comunicaţii şi informatică

  7. Căutarea, descarcerarea şi salvarea persoanelor afectate sau sinistrate

  8. Menţinerea ordinii publice

  9. Asigurarea logisticii intervenţiilor

  10. Informarea, înştiinţarea şi avertizarea populaţiei

  11. Posibilitatea interzicerii circulaţiei pe drumurile publice din zonele afectate a transporturilor de substanţe periculoase

  12. Asigurarea capacităţii de localizare şi stingere a incendiilor

  13. Asigurarea transportului forţelor şi mijloacelor de intervenţie, persoanelor evacuate şi altor resurse

  14. Asigurarea cazării şi adăpostirii persoanelor afectate sau evacuate

  15. Asigurarea logistică a intervenţiei

  16. Reabilitarea zonei afectate

  17. Orice alte măsuri pentru restabilirea stării de normalitate

  -------