Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 205 din 20-05-2022

P9_TA(2021)0446

Prezentarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit ***II

Rezoluția legislativă a Parlamentului European

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament