Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 152 din 06-04-2022

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Rolul impozitului pe profit în guvernanța corporativă”

(aviz din proprie inițiativă)

(2022/C 152/03)

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament