Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 108 din 26-03-2021

P8_TA(2019)0309

Comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit ***I

Rezoluția legislativă a Parlamentului European

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament