Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 202 din 28-05-2021

P9_TA(2019)0048

Situația actuală privind comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit – raportarea publică pentru fiecare țară în parte

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament