Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 122 din 09-04-2021

Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Cazuri în care Comisia nu ridică obiecţii

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2021/C 122/01)

Data adoptării deciziei

19.2.2021

Ajutorul nr.

SA.54462 (2019/N)

Stat membru

Cehia

Regiune

Czech Republic

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Zlepšení životních podmínek v chovu vykrmovaných býků a jalovic

Temei legal

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění

Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Ajutoare pentru angajamente în materie de bunăstare a animalelor

Forma de ajutor

Subvenţie directă

Buget

Buget global: CZK 1 500 (în milioane)

Valoare

Durată (perioadă)

pâna la 31.12.2026

Sectoare economice

Creşterea altor bovine

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Zlepšení životních podmínek v chovu vykrmovaných býků a jalovic

State Agricultural Intervention Fund

Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

23.10.2020

Ajutorul nr.

SA.55559 (2019/N)

Stat membru

Germania

Regiune

BRANDENBURG

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Brandenburg: Förderung naturbetonter Strukturelemente im Ackerbau

Temei legal

Richtlinie des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg zur Förderung naturbetonter Strukturelemente im Ackerbau

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Ajutoare pentru angajamente în materie de agromediu și climă

Forma de ajutor

Subvenţie directă

Buget

Buget global: EUR 70 (în milioane)

Valoare

100 %

Durată (perioadă)

pâna la 31.12.2026

Sectoare economice

Agricultură; vânătoare şi servicii anexe

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF)

Müllroser Chaussee 54, D-15236 Frankfurt (Oder)

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

17.12.2020

Ajutorul nr.

SA.57228 (2020/N)

Stat membru

Danemarca

Regiune

DANMARK

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Promille- og produktionsafgiftsfonde i landbruget

Temei legal

(LBK nr. 115 af 6/2/2020) Bekendtgørelse om lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælle Landburgspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven)

(LBK nr. 115 af 6/2/2020) Bekendtgørelse om lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælle Landburgspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven)

(LBK nr. 115 af 6/2/2020) Bekendtgørelse om lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælle Landburgspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven)

(LBK nr. 115 af 6/2/2020) Bekendtgørelse om lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælle Landburgspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven)

(LBK nr. 115 af 6/2/2020) Bekendtgørelse om lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælle Landburgspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven)

(LBK nr. 115 af 6/2/2020) Bekendtgørelse om lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælle Landburgspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven)

(LBK nr. 115 af 6/2/2020) Bekendtgørelse om lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælle Landburgspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven)

(LBK nr. 115 af 6/2/2020) Bekendtgørelse om lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælle Landburgspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven)

(LBK nr. 115 af 6/2/2020) Bekendtgørelse om lov om …

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Ajutoare destinate participării producătorilor de produse agricole la sistemele de calitate, Ajutoare pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare în sectorul agricol, Ajutoare pentru servicii de consiliere în sectorul agricol, Ajutoare pentru acoperirea costurilor aferente prevenirii și eradicării bolilor animalelor și organismelor dăunătoare plantelor și ajutoare pentru repararea pagubelor cauzate de boli ale animalelor sau de organisme dăunătoare plantelor, Ajutoare pentru măsuri de promovare a produselor agricole, Ajutoare pentru cercetare și dezvoltare în sectorul agricol

Forma de ajutor

Subvenţie directă, Servicii subvenționate

Buget

Buget global: DKK 3 300 (în milioane)

Buget anual: DKK 550 (în milioane)

Valoare

100 %

Durată (perioadă)

pâna la 31.12.2026

Sectoare economice

Agricultură; vânătoare şi servicii anexe

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Landbrugsstyrelsen (Promille- og produktionsafgiftsfondene i landbruget)

Nyropsgade 30, 1780 København V.

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

12.11.2020

Ajutorul nr.

SA.57477 (2020/N)

Stat membru

Cipru

Regiune

Cyprus

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΟΧΛΗΡΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Temei legal

Decision no. 88.993 of the Council of Ministers of 27 February 2020 (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 88.993, ημερ. 27/2/2020)

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Agricultură; silvicultură; zone rurale, Ajutoare pentru închiderea capacității din motive de sănătate a animalelor, de sănătate a plantelor sau de sănătate umană ori din motive de ordin sanitar, etic sau de mediu

Forma de ajutor

Subvenţie directă

Buget

Buget global: EUR 0,675 (în milioane)

Buget anual: EUR 0,225 (în milioane)

Valoare

50 %

Durată (perioadă)

pâna la 31.12.2023

Sectoare economice

Agricultură; vânătoare şi servicii anexe

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Department of Agriculture (ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ)

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΛΟΥΚΗ ΑΚΡΙΤΑ, 1412 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

27.11.2020

Ajutorul nr.

SA.57522 (2020/N)

Stat membru

Cehia

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Podpora na účast producentů a zpracovatelů konzumních brambor v režimu jakosti Q CZ

Temei legal

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Ajutoare destinate participării producătorilor de produse agricole la sistemele de calitate, Ajutoare pentru servicii de consiliere în sectorul agricol, Agricultură; silvicultură; zone rurale

Forma de ajutor

Subvenţie directă, Servicii subvenționate

Buget

Buget global: CZK 350 (în milioane)

Buget anual: CZK 50 (în milioane)

Valoare

Durată (perioadă)

pâna la 30.10.2027

Sectoare economice

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Státní zemědělský intervenční fond

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

2.2.2021

Ajutorul nr.

SA.57933 (2020/NN)

Stat membru

Ţările de Jos

Regiune

GROOT-AMSTERDAM

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

AEB Holding N.V.

Temei legal

New Liquidity Funding Agreement d.d. 1st July 2020 (signed) and Amendment to Original Funding Guarantee d.d. 1st July 2020 (signed) and Third Amendment Agreement d.d. 1st July 2020 (signed)

Tipul măsurii

ajutor ad hoc

Afval Energie Bedrijf Holding N.V. (AEB Holding N.V.)

Obiectiv

Restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate

Forma de ajutor

Credit preferenţial

Buget

Buget global: EUR 36 (în milioane)

Valoare

Durată (perioadă)

Începând cu data de 1.9.2020

Sectoare economice

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică; gaze; apă caldă şi aer condiţionat, Colectarea; tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Municipality of Amsterdam – Miriam van Genugten

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

13.10.2020

Ajutorul nr.

SA.58806 (2020/N)

Stat membru

Ungaria

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

3rd amendment request to the Commission Decision of 8 June 2020 in case SA.57468 (2020/N) COVID-19: Umbrella scheme of direct grants provided from the appropriations managed at the level of ministries’ budgetary chapters (C(2020) 3951 final)

Temei legal

Minister of Justice Decree no. 6/2018 (II. 28) on the rules of the management and use of appropriations managed centrally.

Minister of Agriculture Decree no. 24/2015 (V. 26.) on the rules of the management and use of appropriations managed under the heading and centrally.

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Remediu pentru o perturbare gravă în cadrul economiei

Forma de ajutor

Subvenţie directă, Grant/Subvenționare a ratei dobânzii

Buget

Buget global: HUF 2 600 (în milioane)

Valoare

Durată (perioadă)

pâna la 31.12.2020

Sectoare economice

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Ministry of Justice and Ministry of Agriculture.

1357 Budapest, Pf.: 2.

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

30.11.2020

Ajutorul nr.

SA.58936 (2020/N)

Stat membru

Luxemburg

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Règlement grand-ducal instituant un ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural

Temei legal

Loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales

Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles

Loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau

Règlement grand-ducal 11 septembre 2017 instituant un ensemble de régimes d''aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Ajutoare pentru investiții care vizează conservarea patrimoniului cultural și natural aflat în cadrul exploatațiilor agricole, Ajutoare pentru angajamente în materie de agromediu și climă

Forma de ajutor

Grant/Subvenționare a ratei dobânzii

Buget

Buget global: EUR 0,6 (în milioane)

Buget anual: EUR 0,2 (în milioane)

Valoare

Durată (perioadă)

pâna la 31.12.2023

Sectoare economice

AGRICULTURĂ; SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Service d'Economie rural

115 route de Hollerich, 1741 Luxembourg

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

30.11.2020

Ajutorul nr.

SA.59001 (2020/N)

Stat membru

Luxemburg

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Transformation des produits agricoles

Temei legal

Art. 25-27 de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développment durable des zones rurales

Art. 21-25 du règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 portant exécution des titres I et II de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au

développment durable des zones rurales

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Ajutoare pentru investiții legate de prelucrarea de produse agricole și de comercializarea de produse agricole

Forma de ajutor

Grant/Subvenționare a ratei dobânzii

Buget

Buget global: EUR 10 (în milioane)

Buget anual: EUR 3,3 (în milioane)

Valoare

Durată (perioadă)

pâna la 31.12.2023

Sectoare economice

AGRICULTURĂ; SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural

1, rue de la Congrégation L-1352 Luxembourg

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

30.11.2020

Ajutorul nr.

SA.59002 (2020/N)

Stat membru

Luxemburg

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Lutte biologique contre le ver de la grappe – viticulture 2015-2020

Temei legal

Loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales (loi agraire);

Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 portant exécution des titres I et II de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales et

Règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d’aides en faveur de la méthode de production agricole respectueuse de l’environnement (Art.59 à 62).

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Ajutoare pentru angajamente în materie de agromediu și climă

Forma de ajutor

Grant/Subvenționare a ratei dobânzii

Buget

Buget global: EUR 0,6 (în milioane)

Buget anual: EUR 0,2 (în milioane)

Valoare

Durată (perioadă)

pâna la 31.10.2023

Sectoare economice

AGRICULTURĂ; SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Institut viti-vinicole

Boîte postale 50 L-5501 REMICH

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

30.11.2020

Ajutorul nr.

SA.59003 (2020/N)

Stat membru

Luxemburg

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Aides à la restructuration et à la reconversion des vignobles

Temei legal

Règlement grand-ducal du 28 avril 2017 relatif à l’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles.

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Ajutoare pentru investiții în active corporale și în active necorporale în exploatații agricole care au legătură cu producția agricolă primară

Forma de ajutor

Grant/Subvenționare a ratei dobânzii

Buget

Valoare

Durată (perioadă)

pâna la 31.12.2023

Sectoare economice

AGRICULTURĂ; SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

institut viti-vinicole

B.P. 50 L-5501 REMICH

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

16.12.2020

Ajutorul nr.

SA.59019 (2020/N)

Stat membru

Danemarca

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Forlaengelse af SA.41782 (2015/N)

Temei legal

SA.41782 (2015/N)

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Agricultură; silvicultură; zone rurale

Forma de ajutor

Buget

Valoare

%

Durată (perioadă)

pâna la 31.12.2022

Sectoare economice

Agricultură; vânătoare şi servicii anexe

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

16.12.2020

Ajutorul nr.

SA.59052 (2020/N)

Stat membru

Slovenia

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Podaljšanje sheme pomoči SA.44014 (2015/N) in druge spremembe

Temei legal

SA.44014 (2015/N)

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Agricultură; silvicultură; zone rurale

Forma de ajutor

Buget

Valoare

%

Durată (perioadă)

pâna la 31.12.2022

Sectoare economice

Agricultură; vânătoare şi servicii anexe

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

11.11.2020

Ajutorul nr.

SA.59099 (2020/N)

Stat membru

Slovenia

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Amendment of the scheme SA.57558 – COVID-19: Additional intervention measures scheme (Short-time work scheme, wage subsidies for June, cableways, agriculture land)

Temei legal

The Act Determining Interim Measures for Mitigation and Remedy the Consequences of the COVID-19

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8254

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Remediu pentru o perturbare gravă în cadrul economiei

Forma de ajutor

Buget

Buget global: EUR 1 000 000 000 (în milioane)

Buget anual: EUR 1 000 000 000 (în milioane)

Valoare

Durată (perioadă)

1.10.2020 – 30.6.2021

Sectoare economice

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities

Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, SI – Slovenia

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

29.3.2021

Ajutorul nr.

SA.59401 (2021/N)

Stat membru

Cehia

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

COVID-19: Uncovered fixed costs scheme for exhibitions, fairs, conferences and business events

Temei legal

Act No. 218/2000 Coll., On the Budgetary Rules and the Amendments to Certain Related Acts (Budgetary Rules)

Resolution of the Czech Government No. 116 of 8 February 2021, which approves the „Programme Framework of the Ministry of Industry and Trade COVID – Fairs/Conferences”

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Remediu pentru o perturbare gravă în cadrul economiei

Forma de ajutor

Subvenţie directă

Buget

Buget global: CZK 600 (în milioane)

Valoare

100 %

Durată (perioadă)

Sectoare economice

Alte activităţi profesionale; stiinţifice şi tehnice, Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini; echipamente şi bunuri tangibile, Activităţi de servicii suport combinate, Activităţi ale bibliotecilor; arhivelor; muzeelor şi alte activităţi culturale

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Ministry of Innovation and Trade

Na Frantisku 32

110 15 Praha 1

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

10.3.2021

Ajutorul nr.

SA.59435 (2021/N)

Stat membru

Franţa

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Aides automatiques à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée – modification temporaire dans le cadre de la crise du covid 19

Temei legal

Aides automatiques à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Cultură

Forma de ajutor

Subvenţie directă

Buget

Buget global: EUR 375 (în milioane)

Buget anual: EUR 100 (în milioane)

Valoare

Durată (perioadă)

pâna la 31.12.2023

Sectoare economice

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Centre National du Cinéma et de l'image animée

291 Boulevard Raspail, 75675 Cedex 14 Paris

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

10.3.2021

Ajutorul nr.

SA.59437 (2021/N)

Stat membru

Franţa

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Aides automatiques aux oeuvres audiovisuelles du genre de fiction et documentaire de création – modification temporaire dans le cadre de la crise du covid 19

Temei legal

Aides automatiques aux oeuvres audiovisuelles du genre de fiction et documentaire de création

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Cultură

Forma de ajutor

Subvenţie directă

Buget

Buget global: EUR 600 (în milioane)

Buget anual: EUR 160 (în milioane)

Valoare

Durată (perioadă)

pâna la 31.12.2023

Sectoare economice

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Centre national du cinéma et de l'image animée

291 bld Raspail, 75675 Paris Cedex 14

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

27.11.2020

Ajutorul nr.

SA.59450 (2020/N)

Stat membru

Portugalia

Regiune

PORTUGAL

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Direct grants to micro, small and medium companies in specific sectors.

Temei legal

The legal basis for the measure is the Resolution of the Council of Ministers no. 101/2020, of 5 November 2020 and the specific regulation approved by governmental Ordinance n.o 271-A/2020 of 24 November 2020, setting up the „Programa APOIAR”.

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Remediu pentru o perturbare gravă în cadrul economiei, Compensarea pagubelor cauzate de dezastre naturale sau de situații excepționale

Forma de ajutor

Subvenţie directă

Buget

Buget global: EUR 750 (în milioane)

Buget anual: EUR 750 (în milioane)

Valoare

Durată (perioadă)

pâna la 30.6.2021

Sectoare economice

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Autoridade de Gestão do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (Compete 2020)

Edifício Expo 98, Av. D. João II, Lote 1.07.2.1 – 3o Piso, 1998-014 Lisboa

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

23.12.2020

Ajutorul nr.

SA.59462 (2020/N)

Stat membru

Grecia

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Covid-19: Damage compensation to Aegean Airlines

Temei legal

Tipul măsurii

ajutor ad hoc

Aegean Airlines

Obiectiv

Compensarea pagubelor cauzate de dezastre naturale sau de situații excepționale

Forma de ajutor

Subvenţie directă

Buget

Buget global: EUR 120 (în milioane)

Valoare

85 %

Durată (perioadă)

Sectoare economice

Transporturi aeriene de pasageri

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Greek State

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

16.12.2020

Ajutorul nr.

SA.59592 (2020/N)

Stat membru

Letonia

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Grants to companies affected by the Covid-19 crisis to ensure the flow of working capital

Temei legal

Regulation no. 676, of 10 November 2020, on aid to companies affected by the Covid-19 crisis to ensure the flow of working capital, as amended on 1 December 2020.

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Remediu pentru o perturbare gravă în cadrul economiei

Forma de ajutor

Subvenţie directă

Buget

Buget global: EUR 70,8 (în milioane)

Buget anual: EUR 70,8 (în milioane)

Valoare

Durată (perioadă)

pâna la 30.6.2021

Sectoare economice

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

State Revenue Service (Valsts ieņēmumu dienests)

Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

16.12.2020

Ajutorul nr.

SA.59633 (2020/N)

Stat membru

Estonia

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Meetme SA.42894 (mida on muudetud meetmega SA.45613) pikendamine (riigiabi)

Temei legal

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Agricultură; silvicultură; zone rurale

Forma de ajutor

Buget

Valoare

%

Durată (perioadă)

1.1.2021 – 31.12.2022

Sectoare economice

AGRICULTURĂ; SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

22.1.2021

Ajutorul nr.

SA.59634 (2020/N)

Stat membru

Estonia

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Meetme SA.41173 (mida on muudetud meetmega SA.49827) pikendamine

Temei legal

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Agricultură; silvicultură; zone rurale

Forma de ajutor

Buget

Buget global: EUR 0,6 (în milioane)

Valoare

%

Durată (perioadă)

Sectoare economice

Agricultură; vânătoare şi servicii anexe

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

14.12.2020

Ajutorul nr.

SA.59661 (2020/N)

Stat membru

Italia

Regiune

TRENTO

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

CONTRIBUTI PER SMALTIMENTO TROTE MORTE

Temei legal

LEGGE PROVINCIALE 28 MARZO 2003 N. 4 ART. 43BIS – DELIBERA GIUNTA PROVINCIALE N. 230 DEL 16/2/2015 MODIFICATA CON DELIBERA 2405 DEL 20/12/2016 E DELIBERA 1739 DEL 30/10/2020

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Pescuit și acvacultură

Forma de ajutor

Servicii subvenționate

Buget

Valoare

Durată (perioadă)

pâna la 31.12.2022

Sectoare economice

Acvacultura în ape dulci

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VIA ROMAGNOSI 9 – TRENTO

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

15.12.2020

Ajutorul nr.

SA.59715 (2020/N)

Stat membru

Polonia

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

COVID-19: Prolongation of SA.56876; SA.56922; SA.56979; SA.56996; SA.57015; SA.57054; SA.57055; SA.57191; SA.57306; SA.57452; SA.57519; SA.57726.

Temei legal

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Forma de ajutor

Buget

Valoare

%

Durată (perioadă)

Sectoare economice

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

17.12.2020

Ajutorul nr.

SA.59758 (2020/N)

Stat membru

Polonia

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Modification of the state aid scheme SA.56996 (2020/N) – Poland COVID-19: repayable advance scheme for micro, small and mediumsized enterprises

Temei legal

Art. 21a (1) of the Act of 4 July 2019 on the system of development institutions, as amended (Journal of Laws, item 2011)

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Remediu pentru o perturbare gravă în cadrul economiei

Forma de ajutor

Subvenţie directă, Împrumut/avansuri rambursabile

Buget

Valoare

Durată (perioadă)

1.1.2021 – 30.6.2021

Sectoare economice

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

The Polish Development Fund („Polski Fundusz Rozwoju”)

ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

14.12.2020

Ajutorul nr.

SA.59768 (2020/N)

Stat membru

Slovacia

Regiune

Bratislavský, Stredné Slovensko, Východné Slovensko, Západné Slovensko

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Schéma štátnej pomoci na podporu inovatívnych podnikov s obmedzeným prístupom k úverovému financovaniu zdrojmi EŠIF v súvislosti s nákazou COVID-19 – SIH

Temei legal

Vnútroštátny právny základ pre poskytovanie pomoci:

1.

Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2.

Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).

3.

Zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vnútroštátny právny základ pre výkon oprávnených aktivít:

4.

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5.

Uznesenie Vlády SR č.111 z 11.3.2020 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.

6.

Uznesenie Vlády SR č.113 z 15.3.2020 k Informácii o riešení situácie šíriaceho sa korona vírusu na Slovensku, ktoré ukladá hlavnému hygienikovi SR vydať opatrenie, ktoré na 14 dní uzatvára všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem: predajní potravín, predajní drogérie, lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok, stravovacích zariadení, predajní novín a tlačovín, pôšt, bánk a poisťovní, čerpacích staníc pohonných hmôt a palív, prevádzok telekomunikačných operátorov, obchodom s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií.

7.

Uznesenie Vlády SR č.114 z 15.3.2020 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom.

8.

Uznesenie Vlády …

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Remediu pentru o perturbare gravă în cadrul economiei

Forma de ajutor

Alte forme de aport de capital

Buget

Buget global: EUR 25 (în milioane)

Valoare

Durată (perioadă)

21.8.2020 – 30.6.2021

Sectoare economice

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republikyako Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, Slovenská republika

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Mlynské nivy 44/A, 827 15 Bratislava 212, Slovenská republika

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

12.3.2021

Ajutorul nr.

SA.59801 (2020/N)

Stat membru

Austria

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Richtlinien für die TOP-Tourismus-Förderung, Teil D: Restrukturierung

Temei legal

Richtlinien der Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus über den TOP-Tourismus-Impuls 2014-2020

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate

Forma de ajutor

Buget

Buget global: EUR 9,45 (în milioane)

Valoare

Durată (perioadă)

pâna la 31.12.2023

Sectoare economice

Hoteluri şi alte facilităţi de cazare

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus

Stubenring 1, 1010 Wien

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

14..01.2021

Ajutorul nr.

SA.59810 (2020/N)

Stat membru

Germania

Regiune

BRANDENBURG

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Vertragsnaturschutz Brandenburg

Temei legal

Verwaltungsvorschrift zum Vertragsnaturschutz in Brandenburg (VV-VN)

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Ajutoare pentru angajamente în materie de agromediu și climă

Forma de ajutor

Subvenţie directă

Buget

Buget global: EUR 47,4 (în milioane)

Buget anual: EUR 18,4 (în milioane)

Valoare

Durată (perioadă)

1.1.2021 – 31.12.2023

Sectoare economice

Agricultură; vânătoare şi servicii anexe

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Landesamt für Umwelt (Lfu)

Seeburger Chaussee 2, D-14476 Potsdam

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

11.12.2020

Ajutorul nr.

SA.59915 (2020/N)

Stat membru

Polonia

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

State aid in the form of reduction from the annual fee for perpetual usufruct for 2021 or conversion fee for 2021 the amount equivalent to the number of pandemic days in 2020 to support entrepreneurs affected by the COVID-19 pandemic outbreak (modification of SA.57726(2020/N)).

Temei legal

Act of 2 March 2020 on special solutions related to the prevention, the counteraction and the combating COVID-19, other infectious diseases and crisis situations caused by them.

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Remediu pentru o perturbare gravă în cadrul economiei

Forma de ajutor

Reducerea bazei de impozitare

Buget

Valoare

Durată (perioadă)

pâna la 30.6.2021

Sectoare economice

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

(a)

Regarding real estate owned by the State: starosts and cities presidents with poviat rights and other bodies and entities managing property on behalf of the State Treasury;

(b)

Regarding real estate owned by the local government: commune head, mayor, city president, poviat board, or voivodeship board.

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

9.12.2020

Ajutorul nr.

SA.59930 (2020/N)

Stat membru

Austria

Regiune

KAERNTEN

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

COVID-19; Hilfsmaßnahmen des Landes Kärnten

Temei legal

Kärntner Wirtschaftsförderungsgesetz (K-WFG) idjgF, Allgemeine Geschäftsbedingungen des KWF (AGB)

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Remediu pentru o perturbare gravă în cadrul economiei

Forma de ajutor

Buget

Valoare

Durată (perioadă)

1.2.2020 – 30.6.2021

Sectoare economice

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

KWF Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds

Völkermarkter Ring 21-23

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

16.12.2020

Ajutorul nr.

SA.60080 (2020/N)

Stat membru

Ungaria

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

5th amendment request to the Commission Decision of 8 June 2020 in case SA.57468 (2020/N) COVID-19: Umbrella scheme of direct grants provided from the appropriations managed at the level of ministries’ budgetary chapters (C(2020) 3951 final).

Temei legal

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai felhasználásáról szóló 2/2020. (IV. 22.) NVTNM rendelet

(„Decree of the Minister without Portfolio Responsible for National Assets 20/2020. (IV. 22.) on the utilisation of centrally managed appropriations of the

national assets revenues and expenditures chapter of the budget”).

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Remediu pentru o perturbare gravă în cadrul economiei

Forma de ajutor

Subvenţie directă, Instrumente de capitaluri proprii, Împrumut/avansuri rambursabile

Buget

Buget global: HUF 1 000 (în milioane)

Valoare

Durată (perioadă)

pâna la 30.6.2021

Sectoare economice

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Minister without Portfolio Responsible for National Assets.

1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

12.1.2021

Ajutorul nr.

SA.60198 (2020/N)

Stat membru

Belgia

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

COVID-19: Investment aid for the production of COVID-19 related products (Université de Liège)

Temei legal

Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2020 confiant une mission déléguée à la S.A. SOFIPOLE pour l’octroi d’une subvention à l’Université de Liège pour le financement des investissements destinés à la production de produits dans le cadre du dépistage du COVID-19.

Convention relative à l’octroi d’une subvention en faveur de l’université de Liège.

Tipul măsurii

ajutor ad hoc

University of Liège

Obiectiv

Remediu pentru o perturbare gravă în cadrul economiei

Forma de ajutor

Subvenţie directă

Buget

Buget global: EUR 3,5416 (în milioane)

Valoare

80 %

Durată (perioadă)

Sectoare economice

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Walloon Government

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

19.3.2021

Ajutorul nr.

SA.60280 (2021/N)

Stat membru

Cehia

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

COVID19 – support to tour operators

Temei legal

Government Resolution No. 49 of 18 January 2021; Act No. 218/2000 Coll. on Budgetary Rules; Act No. 159/1999 Coll. on certain conditions in tourism sector

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Remediu pentru o perturbare gravă în cadrul economiei

Forma de ajutor

Subvenţie directă

Buget

Buget global: CZK 75 (în milioane)

Valoare

%

Durată (perioadă)

pâna la 30.6.2021

Sectoare economice

Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Ministry of Regional Development CZ

Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, Czech Republic

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

12.1.2021

Ajutorul nr.

SA.60290 (2020/N)

Stat membru

Austria

Regiune

TIROL

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

COVID-19; Hilfsmaßnahmen des Landes Tirol

Temei legal

Förderungsrichtlinie des Landes Tirol „''Anschlussförderung zum Coronavirus-Maßnahmenpaket für den Tourismus‘ der ÖHT”

SA.57148: Förderungsrichtlinie des Landes Tirol „''Anschlussförderung zur «aws-Garantierichtlinie für KMU» der AWS”;

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Remediu pentru o perturbare gravă în cadrul economiei

Forma de ajutor

Subvenţionarea dobânzii

Buget

Valoare

Durată (perioadă)

12.1.2021 – 30.6.2021

Sectoare economice

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Land Tirol, Abteilung Wirtschaftsförderung und Fördertransparenz

Österreich, 6020 Innsbruck, Heiliggeiststraße 7

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

12.1.2021

Ajutorul nr.

SA.60414 (2020/N)

Stat membru

Belgia

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

COVID-19: Investment aid scheme for the production of COVID-19 related products (Walloon Region)

Temei legal

arrêté du 22 décembre 2020 dy Gouvernement wallon de pouvoir spéciaux no 74 relatif à l’octroi d’une prime à l’investissement en faveur de la fabrication de produits liés à la COVID-19

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Remediu pentru o perturbare gravă în cadrul economiei

Forma de ajutor

Buget

Buget global: EUR 20 (în milioane)

Valoare

50 %

Durată (perioadă)

Sectoare economice

Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Walloon Government – Département de l’Investissement du Service Public de Wallonie – Economie, Emploi, Recherche

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

12.1.2021

Ajutorul nr.

SA.60599 (2020/N)

Stat membru

Austria

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

COVID-19; Garantien von aws und ÖHT gemäß KMU-FG

Temei legal

Bundesgesetz über besondere Förderungen von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU-Förderungsgesetz) (BGBl. Nr. 432/1996) in der geltenden Fassung

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Remediu pentru o perturbare gravă în cadrul economiei

Forma de ajutor

garantare

Buget

Valoare

Durată (perioadă)

12.1.2021 – 30.6.2021

Sectoare economice

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, Abteilung II/3 – Standort und Unternehmensfinanzierung

A – 1011 Wien, Stubenring 1

Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus, Abteilung V/4 – Tourismus-Förderungen

A – 1011 Wien, Stubenring 1

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

15.2.2021

Ajutorul nr.

SA.60698 (2020/N)

Stat membru

Slovacia

Regiune

Bratislavský, Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Schéma štátnej pomoci na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe.

Temei legal

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve.

Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci)

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)

Nariadenie vlády Slovenskej republiky 75/2015 Z. z. z 8. apríla 2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Agricultură; silvicultură; zone rurale, Ajutoare pentru compensarea pagubelor provocate de un fenomen meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unei calamități naturale

Forma de ajutor

Subvenţie directă

Buget

Buget global: EUR 300 (în milioane)

Valoare

90 %

Durată (perioadă)

pâna la 31.12.2026

Sectoare economice

AGRICULTURĂ; SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

19.3.2021

Ajutorul nr.

SA.60949 (2021/N)

Stat membru

Franţa

Regiune

FRANCE

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Régime d’aides destiné à compenser les coûts d’exploitation des sociétés de remontées mécaniques en raison de la flambée de COVID - 19

Temei legal

Loi no 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Compensarea pagubelor cauzate de dezastre naturale sau de situații excepționale

Forma de ajutor

Subvenţie directă

Buget

EUR 140 million – 700 million

Valoare

Durată (perioadă)

pâna la 30.4.2021

Sectoare economice

Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

MEF (Direction Générale des Entreprises) – DGE

DGE, 61 boulevard Vincent-Auriol 75703 PARIS Cedex 13

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

11.2.2021

Ajutorul nr.

SA.61211 (2021/N)

Stat membru

Slovenia

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Znižanje letne koncesijske dajatve upravljavcem lovišč za leto 2020

Temei legal

Odredba o podrobnejših pogojih za odobritev znižanja koncesijske dajatve (predlog)

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Remediu pentru o perturbare gravă în cadrul economiei

Forma de ajutor

Altele – Znižanje letne koncesijske dajatve upravljavcev lovišč

Buget

Buget global: EUR 0,24 (în milioane)

Buget anual: EUR 0,24 (în milioane)

Valoare

Durată (perioadă)

pâna la 30.6.2021

Sectoare economice

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

10.3.2021

Ajutorul nr.

SA.61298 (2021/N)

Stat membru

Suedia

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

COVID-19: Loans to Traffic Control Services

Temei legal

Regeringens beslut:

Uppdrag att genomföra ett program med återbetalningspliktiga lån till förmån för leverantörer av lokal flygtrafikledning inom Sverige.

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Remediu pentru o perturbare gravă în cadrul economiei

Forma de ajutor

Împrumut/avansuri rambursabile

Buget

Buget global: SEK 164 (în milioane)

Valoare

100 %

Durată (perioadă)

pâna la 31.12.2021

Sectoare economice

Transporturi aeriene de pasageri

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Trafikverket

781 89 Borlänge

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

9.3.2021

Ajutorul nr.

SA.61330 (2021/N)

Stat membru

Franţa

Regiune

FRANCE

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Régime d’aides destinées à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises ayant enregistré des pertes en application de la Section 3.12 de l’Encadrement temporaire des aides d’Etat dans le contexte de la flambée de COVID-19

Temei legal

1)

„Loi de Finances” for 2021, 2) Decree no 2020-371 of 30 March 2020 relating to the Solidarity Fund scheme, as amended, 3) any other legal act which may be issued by the French authorities relating to the details of this scheme.

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Remediu pentru o perturbare gravă în cadrul economiei

Forma de ajutor

Subvenţie directă

Buget

Buget global: EUR 2 000 (în milioane)

Buget anual: EUR 2 000 (în milioane)

Valoare

Durată (perioadă)

pâna la 31.12.2021

Sectoare economice

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Directorate-General for Public Finances

DGE, 61 boulevard Vincent-Auriol 75703 PARIS Cedex 13

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

16.3.2021

Ajutorul nr.

SA.61769 (2021/N)

Stat membru

Letonia

Regiune

Latvia

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

COVID-19 – Sustainability of cultural institutions affected by COVID-19

Temei legal

Tender regulation of the State Culture Capital Foundation „Sustainability of culture institutions affected by COVID-19”

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Remediu pentru o perturbare gravă în cadrul economiei, Cultură

Forma de ajutor

Subvenţie directă

Buget

Buget global: EUR 3 (în milioane)

Buget anual: EUR 3 (în milioane)

Valoare

Durată (perioadă)

pâna la 31.12.2021

Sectoare economice

ACTIVITĂŢI DE SPECTACOLE; CULTURALE ŞI RECREATIVE

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

State Culture Capital Foundation

Kr.Valdemara street 20

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

5.3.2021

Ajutorul nr.

SA.61808 (2021/N)

Stat membru

Cehia

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

COVID-19: Support for operators of ski resorts

Temei legal

Act No. 218/2000 Col., on budgetary rules, as amended

Act No. 500/2004 Col., Administrative procedure Code, as amended

Resolution of the government of January 11 2021 No. 32 on a program to support entrepreneurs affected by global dissemination COVID-19 disease caused by SARS CoV-19 „COVID – SPORT III – Ski Resorts” Program „COVID Sport III – Ski Resorts”

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Remediu pentru o perturbare gravă în cadrul economiei, Sport și infrastructuri de agrement multifuncționale

Forma de ajutor

Grant/Subvenționare a ratei dobânzii

Buget

Buget global: CZK 1 000 000 000 (în milioane)

Valoare

%

Durată (perioadă)

pâna la 30.6.2021

Sectoare economice

Transporturi terestre şi transporturi prin conducte

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Ministry of Industry and Trade

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

15.3.2021

Ajutorul nr.

SA.61841 (2021/N)

Stat membru

Italia

Regiune

ITALIA

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Disposizioni applicative per il riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 183, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni destinate al ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali

Temei legal

articolo 183 comma 2 Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, modificato dall'articolo 6 -bis, comma 4, del decreto legge n. 137 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Remediu pentru o perturbare gravă în cadrul economiei, Compensarea pagubelor cauzate de dezastre naturale sau de situații excepționale

Forma de ajutor

Subvenţie directă

Buget

Buget global: EUR 1 (în milioane)

Buget anual: EUR 1 (în milioane)

Valoare

Durată (perioadă)

pâna la 30.6.2021

Sectoare economice

Activităţi sportive

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

via del Collegio Romano, 27 – Roma

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

23.3.2021

Ajutorul nr.

SA.61875 (2021/N)

Stat membru

Spania

Regiune

ESPANA

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

COVID-19 Amendment of decisions SA.56851, SA.57019 and SA.57659

Temei legal

The legal basis for the current amendments to the Umbrella Schemes is the Agreement of the Government's Delegate Commission for Economic Affairs of 5 February 2021.

The legal basis for the current prolongation of the period of application of the Recapitalisation Fund is the Agreement of the Council of Ministers establishing the operation of the Support Fund for the solvency of companies, which explicitly foresees that temporary support under such scheme can be granted until 30 June, 2021, „or until a later date the Temporary Framework may establish”.

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Dezvoltare sectorială, Remediu pentru o perturbare gravă în cadrul economiei

Forma de ajutor

Grant/Subvenționare a ratei dobânzii, Instrumente de capitaluri proprii, garantare, Alte instrumente de capital hibride, avansuri rambursabile, Crean? e subordonate, Avantaj fiscal sau scutire fiscală – The first Spanish „umbrella” scheme, providing limited amounts of aid, guarantees on loans, subsidised loans and support for uncovered fixed costs.

The second Spanish „umbrella” scheme, providing support for research and development, testing and production of coronavirus relevant products as well as wage subsidies and deferrals of tax and social security contributions.

The Spanish recapitalisation fund provides debt and capital support.

Buget

Buget global: EUR 10 000 (în milioane)

Valoare

%

Durată (perioadă)

pâna la 31.12.2021

Sectoare economice

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

General State Administration, Ministry of Economy and Digital Transformation the Administration of the Autonomous Communities the entities integrating the Local Administration organisations and other public entities linked to or depending on any of the previous authorities

Paseo de la Castellana No160 CP-28046 Madrid (Spain)

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

9.3.2021

Ajutorul nr.

SA.61912 (2021/N)

Stat membru

Cehia

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

COVID-19: Amendment of the support scheme for Spas (SA.58018)

Temei legal

Act No. 218/2000 Coll. on Budgetary Rules;

Act No. 164/2001 Coll. on natural curative resources, sources of naturally occurring mineral water, natural curative spas and spa facilities and change to some related acts (the Spa Act);

Act No. 215/2004 Coll. amending the regulation of relations in the area of State aid and amending the Act on the promotion of research and development;

Government Resolution No. 631/2020 of 8 June 2020, on the crisis action plan for tourism in the Czech Republic 2020–2021;

Government Resolution No. 703/2020 of 29 June 2020, on the support of the spa tourism industry (COVID-Spa Act)

Government Resolution No.169/2021 on the amendment of Government Resolution No. 48/2021, extending the duration of the COVID-spa support until 31 December 2021.

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Remediu pentru o perturbare gravă în cadrul economiei

Forma de ajutor

Altele

Buget

Valoare

%

Durată (perioadă)

pâna la 31.12.2021

Sectoare economice

Alte activităţi referitoare la sănătatea umană

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Ministry of Regional Development, Department of administration of national support programs

Staroměstské Náměstí 6 110 15 Praha 1

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

10.3.2021

Ajutorul nr.

SA.61959 (2021/N)

Stat membru

Finlanda

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

COVID19 Modifications to SA.56995, SA.57059, SA.57221, SA.57231 and to SA. 57192

Temei legal

This is an amendment to existing schemes according to the 5th Amendment to Temporary Framework (C/2021/564).

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Remediu pentru o perturbare gravă în cadrul economiei

Forma de ajutor

Buget

Valoare

Durată (perioadă)

24.4.2020 – 31.12.2021

Sectoare economice

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland

PL 32, 00023 Valtioneuvosto

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

1.3.2021

Ajutorul nr.

SA.61987 (2021/N)

Stat membru

Finlanda

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Tuki yrityksille vajaasti hyödynnettyjen kotimaisten kalojen käytön lisäämiseksi

Temei legal

Valtionavustuslaki 688/2001

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Remediu pentru o perturbare gravă în cadrul economiei, Pescuit și acvacultură

Forma de ajutor

Subvenţie directă

Buget

Buget global: EUR 1 (în milioane)

Buget anual: EUR 1 (în milioane)

Valoare

Durată (perioadă)

pâna la 31.12.2021

Sectoare economice

Pescuitul şi acvacultura

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Maa- ja metsätalousministeriö

PL 30, 00023 Valtioneuvosto

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

30.3.2021

Ajutorul nr.

SA.62032 (2021/N)

Stat membru

Belgia

Regiune

REGION WALLONNE

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

BE – COVID-19 – Subsidised loan scheme Société Régionale d’Investissement de Wallonie

Temei legal

Board of Directors decision of the Société Régionale d’Investissement de Wallonie S.A.

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Remediu pentru o perturbare gravă în cadrul economiei

Forma de ajutor

Subvenţionarea dobânzii, Credit preferenţial, Crean? e subordonate

Buget

Buget global: EUR 200 (în milioane)

Valoare

%

Durată (perioadă)

30.3.2021 – 31.12.2021

Sectoare economice

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Société Régionale d’Investissement de Wallonie

13 avenue Destenay, 4000 Liège

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

23.3.2021

Ajutorul nr.

SA.62035 (2021/NN)

Stat membru

Danemarca

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

COVID-19 – Aid scheme for discounts on tickets for cultural events

Temei legal

Act 247/2020 of 23 June 2020

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Compensarea pagubelor cauzate de dezastre naturale sau de situații excepționale

Forma de ajutor

Subvenţie directă

Buget

Buget global: DKK 286,6 (în milioane)

Valoare

%

Durată (perioadă)

pâna la 31.12.2020

Sectoare economice

ACTIVITĂŢI DE SPECTACOLE; CULTURALE ŞI RECREATIVE

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Danish Agency for Culture and Palaces

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

11.3.2021

Ajutorul nr.

SA.62041 (2021/N)

Stat membru

Slovenia

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

COVID-19: Second amendment to the SA.57724 (2020/N) Zero interest and soft loans scheme

Temei legal

Protocol of SID bank on State aid in the form of public loans granted in accordance with the Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Remediu pentru o perturbare gravă în cadrul economiei

Forma de ajutor

Subvenţionarea dobânzii, Credit preferenţial

Buget

Buget global: EUR 222 (în milioane)

Valoare

Durată (perioadă)

pâna la 31.12.2021

Sectoare economice

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

SID banka

Ulica Josipine Turnograjske 6, SI – Slovenia

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

26.3.2021

Ajutorul nr.

SA.62042 (2021/N)

Stat membru

Belgia

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Prolongation of approved measures under the Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak

Temei legal

The legal bases described in the initial decisions (SA.56919, SA.57057, SA.57083, SA.57132, SA.57246, SA.57605, SA.58081, SA.58165 and SA.58299)

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Remediu pentru o perturbare gravă în cadrul economiei

Forma de ajutor

Subvenţie directă, garantare, Subvenţionarea dobânzii

Buget

Valoare

Durată (perioadă)

1.1.2021 – 31.12.2021

Sectoare economice

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

the granting authorities described in the initial decisions

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

16.3.2021

Ajutorul nr.

SA.62102 (2021/N)

Stat membru

Franţa

Regiune

FRANCE

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

France – COVID-19 – Amendment of State aid measures SA.56709, SA.56985, SA.56868, SA.57219, SA.57367, SA.57695, SA.57754 and SA.60965

Temei legal

See decisions SA.56709, SA.56985, SA.56868, SA.57367, SA.57695, SA.57754, SA.60965 et SA.57219

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Remediu pentru o perturbare gravă în cadrul economiei

Forma de ajutor

Subvenţie directă, garantare, Subvenţionarea dobânzii, avansuri rambursabile, Reducerea contribuţiilor de asigurări sociale, Credit preferenţial, Scutire fiscală, Reducerea bazei de impozitare, Amânarea impozitării, Reducerea nivelului de impozitare

Buget

Valoare

Durată (perioadă)

pâna la 31.12.2021

Sectoare economice

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Ministère de l'économie, des finances et de la relance

139 Rue de Bercy, 75012 Paris

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

25.3.2021

Ajutorul nr.

SA.62129 (2021/N)

Stat membru

Ţările de Jos

Regiune

NEDERLAND

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Extension SA.57850 on Qredits

Temei legal

Articles 2 and 6 of the Framework Act for Subsidies for the Ministry of Economic Affairs and Climate Policy and the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality.

Draft grant decision of the State Secretary of Economic Affairs and Climate Policy to Stichting Qredits Microfinanciering Nederland amending the grant decision of the State Secretary of Economic Affairs and Climate Policy to Qredits of 16 July 2020.

Draft addendum to the loan agreement between the State of the Netherlands/ State Secretary of Economic Affairs and Climate Policy and Qredits of 22 July 2020.

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Remediu pentru o perturbare gravă în cadrul economiei

Forma de ajutor

Subvenţionarea dobânzii

Buget

Buget global: EUR 30 (în milioane)

Buget anual: EUR 30 (în milioane)

Valoare

%

Durată (perioadă)

pâna la 31.12.2021

Sectoare economice

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Minister of Economic Affairs and Climate Policy

Postbus 20401, 2500

EK The Hague

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

23.3.2021

Ajutorul nr.

SA.62171 (2021/N)

Stat membru

Grecia

Regiune

ELLADA

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

COVID 19- aid to entities operating tourist buses and trains

Temei legal

Article 139, Law no. 4764/2020 (Gov. Gazette Α’ 256)

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Remediu pentru o perturbare gravă în cadrul economiei

Forma de ajutor

Subvenţie directă

Buget

Buget global: EUR 21 (în milioane)

Buget anual: EUR 21,0073 (în milioane)

Valoare

Durată (perioadă)

pâna la 31.12.2021

Sectoare economice

Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Ministry of Tourism

12, Amalias Avenue, 105 57 Athens, Greece

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

18.3.2021

Ajutorul nr.

SA.62216 (2021/N)

Stat membru

Cipru

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

COVID 19: Amendment to Interest rate subsidy scheme for new business loans

Temei legal

Decision of the Council of Ministers (draft) dated 17th February 2021 approving additional Measures to Support the Economy Dealing with the Effects of the Pandemic of COVID-19.

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Remediu pentru o perturbare gravă în cadrul economiei

Forma de ajutor

Grant/Subvenționare a ratei dobânzii

Buget

Buget global: EUR 280 (în milioane)

Valoare

Durată (perioadă)

pâna la 31.12.2021

Sectoare economice

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Ministry of Finance

Grigori Afxentiou, Nicosia 1439

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

29.3.2021

Ajutorul nr.

SA.62250 (2021/N)

Stat membru

Ungaria

Regiune

Hungary

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

SA.62250, SA.62359 and SA.62268: COVID-19 – Amendments to the schemes SA.57269, SA.58420, SA.57064 and SA.59477

Temei legal

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Remediu pentru o perturbare gravă în cadrul economiei

Forma de ajutor

Alte forme de aport de capital, Credit preferenţial

Buget

Buget global: HUF 3 000 (în milioane)

Buget anual: HUF 3 000 (în milioane)

Valoare

Durată (perioadă)

pâna la 31.12.2021

Sectoare economice

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Kecskemét Urban Development Fund

6000 Kecskemét, Csányi J. krt. 14. II. emelet

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

29.3.2021

Ajutorul nr.

SA.62268 (2021/N)

Stat membru

Ungaria

Regiune

Hungary

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

SA.62250, SA.62359 and SA.62268: COVID-19 – Amendments to the schemes SA.57269, SA.58420, SA.57064 and SA.59477

Temei legal

Government Decree 105/2021 (III. 5.)

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Remediu pentru o perturbare gravă în cadrul economiei

Forma de ajutor

Subvenţie directă, Scutire fiscală

Buget

Buget global: HUF 112 800 (în milioane)

Buget anual: HUF 112 800 (în milioane)

Valoare

Durată (perioadă)

pâna la 31.12.2021

Sectoare economice

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Ministry of Finance, The Regional Government Offices

1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

29.3.2021

Ajutorul nr.

SA.62359 (2021/N)

Stat membru

Ungaria

Regiune

Hungary

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

SA.62250, SA.62359 and SA.62268: COVID-19 – Amendments to the schemes SA.57269, SA.58420, SA.57064 and SA.59477

Temei legal

Act XLII of 1994 on the Hungarian Export-Import Bank Corporation and the Hungarian Export Credit Insurance Corporation

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Remediu pentru o perturbare gravă în cadrul economiei

Forma de ajutor

Subvenţie directă, garantare, Credit preferenţial

Buget

Buget global: HUF 795 600 (în milioane)

Buget anual: HUF 795 600 (în milioane)

Valoare

Durată (perioadă)

pâna la 31.12.2021

Sectoare economice

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Hungarian Export-Import Bank (HEXIM)

1065 Budapest, Nagymező u. 46-48.

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

26.3.2021

Ajutorul nr.

SA.62419 (2021/N)

Stat membru

Austria

Regiune

OESTERREICH

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

COVID-19: Schutzschirm für Veranstaltungen I, Verlängerung

Temei legal

Richtlinie der Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus für einen Schutzschirm für Veranstaltungen I

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Remediu pentru o perturbare gravă în cadrul economiei

Forma de ajutor

Subvenţie directă

Buget

Buget global: EUR 300 000 (în milioane)

Valoare

100 %

Durată (perioadă)

26.1.2021 – 31.12.2021

Sectoare economice

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Österreichische Hotel- und Tourismusbank Gesellschaft m.b.H.

Parkring 12a, 1010 Wien

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.