Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 114 din 31-03-2021

Situaţia veniturilor și cheltuielilor Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exerciţiul financiar 2020 – Bugetul rectificativ nr. 3

(2021/C 114/53)

VENITURI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2020

Bugetul rectificativ nr. 3

Sumă nouă

2

SUBVENȚIE ACORDATĂ DE COMISIA EUROPEANĂ

2 0

SUBVENȚIE ACORDATĂ DE COMISIA EUROPEANĂ

497 631 001,96

 

497 631 001,96

 

Titlul 2 — Total

497 631 001,96

 

497 631 001,96

3

CONTRIBUŢIILE ŢĂRILOR TERŢE (INCLUSIV STATELE MEMBRE AELS ŞI ŢĂRILE CANDIDATE)

3 0

CONTRIBUŢIILE STATELOR MEMBRE ALE ASOCIAŢIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS)

11 411 725 ,—

 

11 411 725 ,—

3 1

CONTRIBUŢIILE ŢĂRILOR TERŢE

37 586 455,78

 

37 586 455,78

 

Titlul 3 — Total

48 998 180,78

 

48 998 180,78

4

ALTE CONTRIBUŢII

4 1

CONTRIBUŢIILE STATULUI MEMBRU GAZDĂ

 

 

Titlul 4 — Total

 

5

VENITURI DIN FUNCŢIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUŢIEI

5 2

VENITURI DIN INVESTIŢII SAU ÎMPRUMUTURI ACORDATE, DOBÂNZI BANCARE ŞI ALTELE

p.m.

 

p.m.

5 7

ALTE CONTRIBUŢII ŞI RAMBURSĂRI ÎN LEGĂTURĂ CU FUNCŢIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUŢIILOR

8 621,49

8 831,17

17 452,66

5 9

ALTE VENITURI DIN OPERAŢIUNI ADMINISTRATIVE

2,42

 

2,42

 

Titlul 5 — Total

8 623,91

8 831,17

17 455,08

6

EXCEDENT, SOLDURI

6 0

EXCEDENT, SOLDURI

9 636 514,85

 

9 636 514,85

 

Titlul 6 — Total

9 636 514,85

 

9 636 514,85

7

CONTRIBUŢII ŞI RESTITUIRI LEGATE DE ACTIVITĂŢILE OPERAŢIONALE ALE INSTITUŢIEI

7 0

RAMBURSAREA GRANTURILOR CCI

p.m.

2 648 109,18

2 648 109,18

7 1

RAMBURSAREA SUMELOR PLĂTITE ÎN CADRUL ACTIVITĂŢILOR OPERAŢIONALE ALE INSTITUŢIEI

p.m.

 

p.m.

 

Titlul 7 — Total

p.m.

2 648 109,18

2 648 109,18

9

CREDITE ANULATE

9 0

CREDITE ANULATE

p.m.

 

p.m.

 

Titlul 9 — Total

p.m.

 

p.m.

 

TOTAL GENERAL

556 274 321,50

2 656 940,35

558 931 261,85

CHELTUIELI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2020

Bugetul rectificativ nr. 3

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

5 453 599,79

5 453 599,79

8 831,20

8 831,20

5 462 430,99

5 462 430,99

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE

22 700 ,—

22 700 ,—

–18 000 ,—

–18 000 ,—

4 700 ,—

4 700 ,—

1 3

MISIUNI

199 021,70

199 021,70

– 148 000 ,—

– 148 000 ,—

51 021,70

51 021,70

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

136 800 ,—

136 800 ,—

–59 900 ,—

–59 900 ,—

76 900 ,—

76 900 ,—

1 5

FORMARE

60 000 ,—

60 000 ,—

–23 000 ,—

–23 000 ,—

37 000 ,—

37 000 ,—

1 6

PERSONAL EXTERN ŞI SUPORT LINGVISTIC

928 300 ,—

928 300 ,—

56 000 ,—

56 000 ,—

984 300 ,—

984 300 ,—

1 7

REPREZENTARE

2 000

2 000

 

 

2 000

2 000

 

Titlul 1 — Total

6 802 421,49

6 802 421,49

– 184 068,80

– 184 068,80

6 618 352,69

6 618 352,69

2

IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE

2 0

IMOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE

183 102,42

183 102,42

–29 600 ,—

–29 600 ,—

153 502,42

153 502,42

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR

385 920 ,—

385 920 ,—

–4 000 ,—

–4 000 ,—

381 920 ,—

381 920 ,—

2 2

BUNURI MOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE

78 800 ,—

78 800 ,—

–62 300 ,—

–62 300 ,—

16 500 ,—

16 500 ,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

216 000 ,—

216 000 ,—

–9 500 ,—

–9 500 ,—

206 500 ,—

206 500 ,—

2 4

PUBLICAŢII, INFORMARE, STUDII ŞI ANCHETE

2 000 ,—

2 000 ,—

15 000 ,—

15 000 ,—

17 000 ,—

17 000 ,—

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI

175 000 ,—

175 000 ,—

–83 500 ,—

–83 500 ,—

91 500 ,—

91 500 ,—

 

Titlul 2 — Total

1 040 822,42

1 040 822,42

– 173 900 ,—

– 173 900 ,—

866 922,42

866 922,42

3

CHELTUIELI OPERAŢIONALE

3 0

SUBVENŢII

603 676 826 ,—

541 379 577,59

4 360 409,15

5 804 409,15

608 037 235,15

547 183 986,74

3 1

COMUNITĂŢILE CUNOAŞTERII ŞI INOVĂRII

3 020 300 ,—

3 144 000 ,—

– 653 300 ,—

– 557 000 ,—

2 367 000 ,—

2 587 000 ,—

3 2

IMPACTUL EIT

2 825 000 ,—

3 495 000 ,—

– 638 000 ,—

–1 960 000 ,—

2 187 000 ,—

1 535 000 ,—

3 3

SIMPLIFICARE, MONITORIZARE ȘI EVALUARE

402 200 ,—

412 500 ,—

–54 200 ,—

– 272 500 ,—

348 000 ,—

140 000 ,—

 

Titlul 3 — Total

609 924 326 ,—

548 431 077,59

3 014 909,15

3 014 909,15

612 939 235,15

551 445 986,74

4

CREDITE ANULATE

4 0

CREDITE ANULATE NEFOLOSITE ÎN EXERCIȚIUL N

3 926 443,15

0 ,—

 

 

3 926 443,15

0 ,—

 

Titlul 4 — Total

3 926 443,15

0 ,—

 

 

3 926 443,15

0 ,—

 

TOTAL GENERAL

621 694 013,06

556 274 321,50

2 656 940,35

2 656 940,35

624 350 953,41

558 931 261,85