Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 114 din 31-03-2021

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) pentru exercițiul financiar 2020 – Bugetul rectificativ nr. 3

(2021/C 114/52)

VENITURI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2020

Bugetul rectificativ nr. 3

Sumă nouă

1

SUBVENŢIA UNIUNII EUROPENE

1 0

SUBVENŢIA UNIUNII EUROPENE

10 439 000

–2 609 750

7 829 250

 

Titlul 1 — Total

10 439 000

–2 609 750

7 829 250

2

CONTRIBUŢII ALE ŢĂRILOR TERŢE

2 0

CONTRIBUŢII ALE ŢĂRILOR TERŢE

p.m.

 

p.m.

 

Titlul 2 — Total

p.m.

 

p.m.

3

VENIT ALOCAT PENTRU PROIECTE OPERAȚIONALE PRINCIPALE

3 0

VENIT ALOCAT PENTRU PROIECTE OPERAȚIONALE PRINCIPALE

130 000

 

130 000

 

Titlul 3 — Total

130 000

 

130 000

4

VENIT ALOCAT PENTRU PROIECTUL CT MENA

4 0

VENIT ALOCAT PENTRU PROIECTUL MENA (1)

0

 

0

 

Titlul 4 — Total

0

 

0

5

VENIT ALOCAT PENTRU ALTE PROIECTE

5 1

VENIT ALOCAT PENTRU PARTENERIATUL UE/MENA PENTRU FORMARE ÎN MATERIE DE COMBATERE A TERORISMULUI 2

p.m.

1 369 984

1 369 984

5 2

VENIT ALOCAT PENTRU PROGRAMUL BALCANII DE VEST PENTRU FORMARE LA LOCUL DE MUNCĂ ÎN MATERIE DE INVESTIGAȚII FINANCIARE

3 000 000

– 297 010

2 702 990

5 3

VENITURI ALOCATE PENTRU COMBATEREA TERORISMULUI – ÎMBUNĂTĂȚIREA SCHIMBULUI DE INFORMAȚII ȘI A RĂSPUNSULUI JUSTIȚIEI PENALE LA TERORISM ÎN ORIENTUL MIJLOCIU ȘI AFRICA DE NORD

3 750 000

–3 750 000

0

5 4

VENITURI ALOCATE PENTRU EUROMED POLICE

6 960 542

 

6 960 542

5 5

VENITURI ALOCATE PENTRU FORMARE ȘI PARTENERIAT OPERAȚIONAL ÎN DOMENIUL CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE

6 000 000

 

6 000 000

 

Titlul 5 — Total

19 710 542

–2 677 026

17 033 516

9

ALTE VENITURI

9 0

ALTE VENITURI

p.m.

 

p.m.

 

Titlul 9 — Total

p.m.

 

p.m.

 

TOTAL GENERAL

30 279 542

–5 286 776

24 992 766

(1)

Buget 2018: buget general disponibil, din care 0 reprezintă suma încasată în 2018.

CHELTUIELI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2020

Bugetul rectificativ nr. 3

Sumă nouă

1

PERSONAL

1 1

SALARII ȘI INDEMNIZAȚII

3 787 000

– 201 001

3 585 999

1 2

CHELTUIELI LEGATE DE RECRUTAREA PERSONALULUI

9 000

88 000

97 000

1 3

MISIUNI ŞI CĂLĂTORII ÎN INTERES DE SERVICIU

17 000

–13 099

3 901

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

422 429

–40 429

382 000

1 5

CURSURI DE FORMARE ȘI CURSURI DE LIMBI STRĂINE PENTRU PERSONAL

71 500

9 500

81 000

1 6

SERVICII EXTERNE

245 700

–13 700

232 000

1 7

CHELTUIELI PENTRU RECEPŢII ŞI PREZENTARE

3 000

–2 000

1 000

1 8

PROTECȚIE SOCIALĂ

7 500

 

7 500

 

Titlul 1 — Total

4 563 129

– 172 729

4 390 400

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENT ŞI ALTE CHELTUIELI

2 0

INVESTIŢII ÎN PROPRIETĂŢI IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ŞI COSTURI ASOCIATE

58 000

–29 733

28 267

2 1

CHELTUIELI PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR

594 371

 

594 371

2 2

BUNURI MOBILE ŞI COSTURI ASOCIATE

21 500

4 910

26 410

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

33 000

–10 725

22 275

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI

10 000

–4 793

5 207

 

Titlul 2 — Total

716 871

–40 341

676 530

3

CHELTUIELI OPERAŢIONALE

3 0

CORPURI ŞI ORGANE

133 000

– 120 000

13 000

3 1

CURSURI ŞI SEMINARII

3 038 000

–1 466 700

1 571 300

3 2

ALTE ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROGRAMULUI

1 247 000

– 629 980

617 020

3 3

EVALUARE

p.m.

 

p.m.

3 5

MISIUNI

200 000

– 169 000

31 000

3 7

ALTE ACTIVITĂŢI OPERAŢIONALE

541 000

119 000

660 000

 

Titlul 3 — Total

5 159 000

–2 266 680

2 892 320

4

PROIECTUL PRIVIND COMBATEREA TERORISMULUI DIN ȚĂRILE MENA

4 1

CHELTUIELI ÎN LEGĂTURĂ CU PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI PRIVIND COMBATEREA TERORISMULUI DIN ȚĂRILE MENA

 

4 2

DEPLASĂRI

 

4 3

ECHIPAMENTE ȘI FURNITURI

 

4 4

BIROUL LOCAL

 

4 5

ALTE COSTURI, SERVICII

 

4 6

ALTELE

 

4 7

COSTURI INDIRECTE

 

4 8

FONDURI DE REZERVĂ PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE

 

4 9

TAXE

 

 

Titlul 4 — Total

 

5

ALTE PROIECTE

5 1

PARTENERIATUL UE/MENA PENTRU FORMARE ÎN MATERIE DE COMBATERE A TERORISMULUI 2

2 641 735

 

2 641 735

5 2

Capitolul 5 2 PROGRAMUL DE FORMARE ADMINISTRATIVĂ PENTRU INVESTIGAȚII FINANCIARE DIN BALCANII DE VEST ȘI PARTENERIATUL DIN BALCANII DE VEST ÎMPOTRIVA CRIMINALITĂȚII ȘI TERORISMULUI

599 287

2 691 203

3 290 490

5 3

COMBATEREA TERORISMULUI – ÎMBUNĂTĂȚIREA SCHIMBULUI DE INFORMAȚII ȘI A RĂSPUNSULUI JUSTIȚIEI PENALE LA TERORISM ÎN ORIENTUL MIJLOCIU ȘI AFRICA DE NORD

3 750 000

 

3 750 000

5 4

EUROMED POLICE

6 960 542

 

6 960 542

5 5

FORMARE ȘI PARTENERIAT OPERAȚIONAL ÎN DOMENIUL CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE

6 000 000

 

6 000 000

 

Titlul 5 — Total

19 951 564

2 691 203

22 642 767

 

TOTAL GENERAL

30 390 564

211 453

30 602 017

Schema de personal

Grupa de funcţii şi gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2018

2019

2020

2018

2019

2020

AD 16

AD 15

AD 14

__

__

1

1

1

AD 13

AD 12

2

2

AD 11

2

1

1

AD 10

2

1

1

AD 9

1

1

1

AD 8

-

AD 7

2

2

5

AD 6

7

7

7

AD 5

6

7

5

Sub-total A

21

22

23

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

1

1

1

AST 5

3

2

3

AST 4

6

6

5

AST 3

AST 2

AST 1

1

1

1

Sub-total AST

11

10

10

Total

__

__

__

32

32

33