Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 114 din 31-03-2021

Situaţia veniturilor și cheltuielilor Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual și Cultură pentru exerciţiul financiar 2020 – Bugetul rectificativ nr. 3

(2021/C 114/51)

VENITURI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2020

Bugetul rectificativ nr. 3

Sumă nouă

1

SUBVENŢII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

1 1

SUBVENŢII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

51 458 539,98

–1 364 026,10

50 094 513,88

 

Titlul 1 — Total

51 458 539,98

–1 364 026,10

50 094 513,88

2

ALTE VENITURI

2 3

RAMBURSAREA ALTOR CHELTUIELI

p.m.

 

p.m.

 

Titlul 2 — Total

p.m.

 

p.m.

 

TOTAL GENERAL

51 458 539,98

–1 364 026,10

50 094 513,88

CHELTUIELI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2020

Bugetul rectificativ nr. 3

Sumă nouă

1

PERSONAL

1 1

REMUNERAŢII, ALOCAŢII ŞI ALTE COSTURI

35 858 287

–1 482 999

34 375 288

1 2

CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ŞI CHELTUIELI SOCIALE

1 875 000

– 195 000

1 680 000

 

Titlul 1 — Total

37 733 287

–1 677 999

36 055 288

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ŞI ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 1

CHELTUIELI IMOBILIARE

4 930 000

10 000

4 940 000

2 2

CHELTUIELI TIC

2 210 000

482 000

2 692 000

2 3

PROPRIETĂŢI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCŢIONARE

406 000

– 177 900

228 100

 

Titlul 2 — Total

7 546 000

314 100

7 860 100

3

CHELTUIELI CU ASISTENŢA PROGRAMULUI

3 1

CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI

6 179 252,98

– 127,10

6 179 125,88

 

Titlul 3 — Total

6 179 252,98

– 127,10

6 179 125,88

 

TOTAL GENERAL

51 458 539,98

–1 364 026,10

50 094 513,88

Schema de personal

Grupa de funcţii şi gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

AD 15

AD 14

10

8

7

AD 13

9

8

7

AD 12

12

9

6

AD 11

14

12

12

AD 10

13

17

15

AD 9

8

7

12

AD 8

6

7

9

AD 7

6

6

6

AD 6

3

5

5

AD 5

2

3

2

Subtotal AD

83

82

81

AST 11

1

1

1

AST 10

1

0

2

AST 9

3

3

AST 8

3

0

1

AST 7

6

3

3

AST 6

7

10

6

AST 5

3

7

11

AST 4

1

2

4

AST 3

AST 2

AST 1

Subtotal AST

25

26

28

Total

108

108

109

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

Posturi de agenţi contractuali

2020

2019

2018

FG IV

103

103

108

FG III + FG II + FG I

244

245

245

Total FG

347

348

353

Posturi de experţi naţionali detaşaţi

Total

347

348

353