Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 114 din 31-03-2021

Situaţia veniturilor și cheltuielilor Agenţiei Europene pentru Siguranţă Maritimă pentru exerciţiul financiar 2020 – Bugetul rectificativ nr. 3

(2021/C 114/50)

VENITURI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2020

Bugetul rectificativ nr. 3

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

2

SUBVENŢIE DIN PARTEA COMISIEI

2 0

SUBVENŢIE DIN PARTEA COMISIEI

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

 

 

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

2 1

VENITURI OPERAŢIONALE

9 627 787,79

9 627 787,79

7 242 618,16

7 242 618,16

16 870 405,95

16 870 405,95

 

Titlul 2 — Total

89 481 719,79

90 602 979,79

7 242 618,16

7 242 618,16

96 724 337,95

97 845 597,95

 

TOTAL GENERAL

89 481 719,79

90 602 979,79

7 242 618,16

7 242 618,16

96 724 337,95

97 845 597,95

CHELTUIELI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2020

Bugetul rectificativ nr. 3

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ÎN ACTIVITATE

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

 

 

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

1 2

CHELTUIELI DIVERSE PENTRU RECRUTAREA ŞI TRANSFERUL PERSONALULUI

327 337 ,—

327 337 ,—

 

 

327 337 ,—

327 337 ,—

1 3

MISIUNI ŞI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

90 000 ,—

90 000 ,—

 

 

90 000 ,—

90 000 ,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

35 000 ,—

35 000 ,—

 

 

35 000 ,—

35 000 ,—

1 5

FORMARE

230 000 ,—

230 000 ,—

 

 

230 000 ,—

230 000 ,—

1 6

MĂSURI SOCIALE

670 000 ,—

670 000 ,—

 

 

670 000 ,—

670 000 ,—

1 7

PROTOCOL ŞI REPREZENTARE

22 000 ,—

22 000 ,—

 

 

22 000 ,—

22 000 ,—

 

Titlul 1 — Total

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

 

 

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ŞI CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE DIVERSE

2 0

ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ŞI CHELTUIELI CONEXE

3 472 581 ,—

3 472 581 ,—

36 609,73

36 609,73

3 509 190,73

3 509 190,73

2 1

ACHIZIŢII DE TEHNOLOGIE A INFORMAŢIEI

900 504 ,—

900 504 ,—

26 147,50

26 147,50

926 651,50

926 651,50

2 2

BUNURI MOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE

183 000 ,—

183 000 ,—

 

 

183 000 ,—

183 000 ,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

101 500 ,—

101 500 ,—

 

 

101 500 ,—

101 500 ,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ŞI TELECOMUNICAŢII

88 907 ,—

88 907 ,—

 

 

88 907 ,—

88 907 ,—

2 5

CHELTUIELI DE ORGANIZARE A REUNIUNILOR OFICIALE ŞI A ALTOR REUNIUNI

125 000 ,—

125 000 ,—

 

 

125 000 ,—

125 000 ,—

 

Titlul 2 — Total

4 871 492 ,—

4 871 492 ,—

62 757,23

62 757,23

4 934 249,23

4 934 249,23

3

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE

3 1

BAZE DE DATE ȘI SERVICII DE INFORMARE

5 322 586 ,—

6 226 555 ,—

 

 

5 322 586 ,—

6 226 555 ,—

3 2

INFORMARE ȘI COMUNICARE

150 000 ,—

160 000 ,—

2 464 ,—

2 464 ,—

152 464 ,—

162 464 ,—

3 3

ATELIERE ȘI FORMARE OPERAȚIONALĂ

909 775 ,—

878 929 ,—

 

 

909 775 ,—

878 929 ,—

3 5

STUDII

388 100 ,—

590 600 ,—

 

 

388 100 ,—

590 600 ,—

3 6

CHELTUIELI DE MISIUNE LEGATE DE AFACERILE MARITIME

525 000 ,—

530 910 ,—

 

 

525 000 ,—

530 910 ,—

3 7

CENTRUL EUROPEAN DE DATE DE IDENTIFICARE ŞI URMĂRIRE LA MARE DISTANŢĂ (LRIT)

1 436 000 ,—

1 328 346 ,—

– 109 700,38

– 109 700,38

1 326 299,62

1 218 645,62

3 9

COOPERAREA LA ÎNDEPLINIREA FUNCȚIILOR DE GARDĂ DE COASTĂ

14 096 954 ,—

15 159 335 ,—

 

 

14 096 954 ,—

15 159 335 ,—

 

Titlul 3 — Total

22 828 415 ,—

24 874 675 ,—

– 107 236,38

– 107 236,38

22 721 178,62

24 767 438,62

4

MĂSURI ÎMPOTRIVA POLUĂRII

4 1

SERVICII DE INTERVENȚIE ÎN CAZ DE POLUARE

17 559 988 ,—

16 505 095 ,—

 

 

17 559 988 ,—

16 505 095 ,—

4 2

CLEANSEANET

7 100 000 ,—

7 114 493 ,—

 

 

7 100 000 ,—

7 114 493 ,—

4 3

COLABORARE, COORDONARE ȘI INFORMARE

350 000 ,—

465 400 ,—

 

 

350 000 ,—

465 400 ,—

 

Titlul 4 — Total

25 009 988 ,—

24 084 988 ,—

 

 

25 009 988 ,—

24 084 988 ,—

5

MĂSURI FINANȚATE PRIN PROIECTE

5 1

SERVICII DE INFORMAȚII ÎN DOMENIUL MARITIM

1 154 000 ,—

1 154 000 ,—

1 094 000 ,—

1 094 000 ,—

2 248 000 ,—

2 248 000 ,—

5 2

ASISTENȚĂ PENTRU ȚĂRILE CANDIDATE ȘI ȚĂRILE DIN CADRUL PEV

605 027,08

605 027,08

583 828 ,—

583 828 ,—

1 188 855,08

1 188 855,08

5 3

ACORDURI PRIVIND NIVELUL SERVICIILOR DE SUPRAVEGHERE

2 690 785,71

2 690 785,71

150 000 ,—

150 000 ,—

2 840 785,71

2 840 785,71

5 4

SERVICII CLEANSEANET PENTRU TERȚI

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

4 452 000 ,—

4 452 000 ,—

5 403 000 ,—

5 403 000 ,—

9 855 000 ,—

9 855 000 ,—

5 6

EQUASIS

300 000 ,—

300 000 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

400 000 ,—

400 000 ,—

5 7

MODULELE THETIS

100 000 ,—

100 000 ,—

 

 

100 000 ,—

100 000 ,—

5 9

DIVERSE

p.m.

p.m.

–43 730,69

–43 730,69

–43 730,69

–43 730,69

 

Titlul 5 — Total

9 301 812,79

9 301 812,79

7 287 097,31

7 287 097,31

16 588 910,10

16 588 910,10

 

TOTAL GENERAL

89 481 719,79

90 602 979,79

7 242 618,16

7 242 618,16

96 724 337,95

97 845 597,95