Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 114 din 31-03-2021

Situaţia veniturilor și cheltuielilor întreprinderii comune Fusion for Energy (F4E) pentru exerciţiul financiar 2020 – Bugetul rectificativ nr. 2

(2021/C 114/49)

VENITURI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2020

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CONTRIBUŢIA DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

1 1

CONTRIBUŢIA EURATOM LA CHELTUIELILE DE EXPLOATARE

691 478 972,54

579 747 750,65

35 456 922,52

 

726 935 895,06

579 747 750,65

1 2

CONTRIBUŢIA EURATOM LA CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE

53 845 983,52

53 845 983,52

 

 

53 845 983,52

53 845 983,52

 

Titlul 1 — Total

745 324 956,06

633 593 734,17

35 456 922,52

 

780 781 878,58

633 593 734,17

2

CONTRIBUŢII ANUALE ALE MEMBRILOR

2 1

CONTRIBUŢII ANUALE ALE MEMBRILOR

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

 

 

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

 

Titlul 2 — Total

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

 

 

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

3

VENITURI CARE PROVIN DIN CONTRIBUŢIA STATULUI GAZDĂ AL ITER

3 1

CONTRIBUŢIA STATULUI GAZDĂ AL ITER

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

 

 

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

 

Titlul 3 — Total

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

 

 

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

4

VENITURI DIVERSE

4 1

VENITURI DIVERSE

1 292 983,63

510 691,48

31 731,44

31 731,44

1 324 715,07

542 422,92

 

Titlul 4 — Total

1 292 983,63

510 691,48

31 731,44

31 731,44

1 324 715,07

542 422,92

5

ALTE VENITURI DESTINATE UNEI CHELTUIELI SPECIFICE

5 1

ALTE VENITURI

p.m.

p.m.

 

 

 

 

5 2

VENITURI DIN FONDUL DE REZERVĂ AL ORGANIZAȚIEI ITER

7 878 563,98

13 700 ,—

1 454 740,93

4 561 749,25

9 333 304,91

4 575 449,25

 

Titlul 5 — Total

7 878 563,98

13 700 ,—

1 454 740,93

4 561 749,25

9 333 304,91

4 575 449,25

 

TOTAL GENERAL

841 087 353,67

790 218 125,65

36 943 394,89

4 593 480,69

878 030 748,56

794 811 606,34

CHELTUIELI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2020

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

CHELTUIELI CU PERSONALUL DIN SCHEMA DE PERSONAL

35 298 783,52

35 298 783,52

 

 

35 298 783,52

35 298 783,52

1 2

CHELTUIELI CU PERSONALUL EXTERN (AGENŢI CONTRACTUALI, PERSONAL INTERIMAR ŞI EXPERŢI NAŢIONALI)

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

 

 

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

1 3

MISIUNI ŞI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

460 000 ,—

460 000 ,—

 

 

460 000 ,—

460 000 ,—

1 4

CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ŞI TRANSFERUL DE PERSONAL

891 000 ,—

891 000 ,—

 

 

891 000 ,—

891 000 ,—

1 5

REPREZENTARE

10 000 ,—

10 000 ,—

 

 

10 000 ,—

10 000 ,—

1 6

FORMARE

676 000 ,—

676 000 ,—

 

 

676 000 ,—

676 000 ,—

1 7

ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL

2 863 000 ,—

2 863 000 ,—

641,41

641,41

2 863 641,41

2 863 641,41

1 8

STAGII

220 000 ,—

220 000 ,—

 

 

220 000 ,—

220 000 ,—

 

Titlul 1 — Total

52 007 283,52

52 007 283,52

641,41

641,41

52 007 924,93

52 007 924,93

2

IMOBILE, ECHIPAMENTE ŞI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 1

IMOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE

1 619 240,92

1 619 240,92

 

 

1 619 240,92

1 619 240,92

2 2

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

 

 

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

2 3

BUNURI MOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE

231 000 ,—

231 000 ,—

 

 

231 000 ,—

231 000 ,—

2 4

EVENIMENTE ŞI COMUNICARE

331 000 ,—

331 000 ,—

 

 

331 000 ,—

331 000 ,—

2 5

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

 

 

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

2 6

FRANCAREA CORESPONDENŢEI ŞI TELECOMUNICAŢII

358 000 ,—

358 000 ,—

 

 

358 000 ,—

358 000 ,—

2 7

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ŞI ALTE REUNIUNI

347 500 ,—

347 500 ,—

 

 

347 500 ,—

347 500 ,—

2 8

CREDITE PROVENITE DE LA TERȚI PENTRU CHELTUIELI DE RENOVARE A CLĂDIRII

33 161,55

33 161,55

 

 

33 161,55

33 161,55

 

Titlul 2 — Total

7 972 102,47

7 972 102,47

 

 

7 972 102,47

7 972 102,47

3

CHELTUIELI DE EXPLOATARE

3 1

CONSTRUCŢIA ITER, INCLUSIV PREGĂTIREA SITE-ULUI INTERNET AL ITER

655 656 721,09

550 103 643,66

33 255 464,78

31 090,03

688 912 185,87

550 134 733,69

3 2

TECHNOLOGIE PENTRU ITER

1 677 855 ,—

4 921 396 ,—

– 433 992,60

 

1 243 862,40

4 921 396 ,—

3 3

TECHNOLOGIE PENTRU ABORDAREA EXTINSĂ ŞI DEMO

19 804 852,25

10 200 000 ,—

– 312 959,06

 

19 491 893,19

10 200 000 ,—

3 4

ALTE CHELTUIELI

15 599 115,35

15 000 000 ,—

2 979 509,44

 

18 578 624,79

15 000 000 ,—

3 5

CONSTRUCŢIA ITER — CREDIT CARE PROVINE DIN CONTRIBUŢIA STATULUI GAZDĂ AL ITER

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

 

 

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

3 6

CREDIT CARE PROVINE DE LA PĂRŢI TERŢE PENTRU O CHELTUIALĂ SPECIFICĂ

7 878 563,98

13 700 ,—

1 454 740,93

4 561 749,25

9 333 304,91

4 575 449,25

 

Titlul 3 — Total

781 107 957,67

730 238 739,66

36 942 763,49

4 592 839,28

818 050 721,16

734 831 578,94

 

TOTAL GENERAL

841 087 343,66

790 218 125,65

36 943 404,90

4 593 480,69

878 030 748,56

794 811 606,34

Schema de personal

Grupa de funcţii şi gradul

2020

2019

2018

Perm.

Temp.s

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

5

3

5

2

3

1

AD 13

14

9

14

7

14

7

AD 12

15

21

14

21

15

17

AD 11

2

27

3

23

4

21

AD 10

31

28

26

AD 9

41

39

35

AD 8

1

33

1

37

1

40

AD 7

2

21

1

21

28

AD 6

1

16

2

25

1

28

AD 5

1

1

Total AD

40

203

40

205

39

204

AST 11

5

4

4

AST 10

1

2

2

AST 9

4

4

3

AST 8

1

2

1

1

2

1

AST 7

4

3

1

1

AST 6

9

9

8

AST 5

9

11

12

AST 4

2

3

5

AST 3

1

AST 2

AST 1

Total AST

11

26

11

27

12

28

Total

51

229

51

232

51

232

Total general

280

283

283

Numărul estimat de agenţi contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) şi de experţi naţionali detaşaţi

Posturi de agenţi contractuali

2020

2019

GF IV

97

104

GF III

50

50

GF II

23

24

GF I

Total GF

170

178

Posturi de experţi naţionali detaşaţi

3

3

Total

173

181