Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 114 din 31-03-2021

Situaţia veniturilor și cheltuielilor Agenţiei Executive pentru Inovare și Rețele pentru exerciţiul financiar 2020 – Bugetul rectificativ nr. 2

(2021/C 114/48)

VENITURI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2020

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

1

CONTRIBUŢII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

1 0

CONTRIBUŢII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

30 382 852

 

30 382 852

 

Titlul 1 — Total

30 382 852

 

30 382 852

2

PARTICIPAREA ŢĂRILOR TERŢE

2 0

PARTICIPAREA ŢĂRILOR TERŢE

1 728 148

–1 125 000

603 148

 

Titlul 2 — Total

1 728 148

–1 125 000

603 148

 

TOTAL GENERAL

32 111 000

–1 125 000

30 986 000

CHELTUIELI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2020

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

REMUNERAŢII, ALOCAŢII ŞI COSTURI

24 160 000

186 247

24 346 247

1 2

CHELTUIELI SOCIALE, INFRASTRUCTURĂ ŞI FORMARE

1 564 000

– 121 997

1 442 003

 

Titlul 1 — Total

25 724 000

64 250

25 788 250

2

INFRASTRUCTURĂ ŞI CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE

2 1

CHELTUIELI PENTRU IMOBILE

3 809 000

– 741 048

3 067 952

2 2

TIC

1 021 000

102 718

1 123 718

2 3

PROPRIETĂŢI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCŢIONARE

211 000

–35 488

175 512

 

Titlul 2 — Total

5 041 000

– 673 818

4 367 182

3

CHELTUIELI DE ASISTENŢĂ PENTRU PROGRAM

3 1

CHELTUIELI DE ASISTENŢĂ PENTRU PROGRAM

1 346 000

– 515 432

830 568

 

Titlul 3 — Total

1 346 000

– 515 432

830 568

 

TOTAL GENERAL

32 111 000

–1 125 000

30 986 000

Schema de personal

Grupa de funcţii şi gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2020

2019

2020

2019

AD 16

AD 15

AD 14

7

7

AD 13

9

9

AD 12

5

5

AD 11

5

5

AD 10

5

5

AD 9

9

7

AD 8

12

10

AD 7

10

10

AD 6

2

2

AD 5

3

1

Total AD

67

61

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

1

1

AST 6

2

2

AST 5

3

3

AST 4

3

3

AST 3

2

1

AST 2

AST 1

Total AST

11

10

Total

78

71

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă)

Posturi de agenţi contractuali

2020

2019

FG IV

144

127

FG III

72

72

FG II

33

32

FG I

Total FG

249

231