Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 114 din 31-03-2021

Situația veniturilor și cheltuielilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exerciţiul financiar 2020 – Bugetul rectificativ nr. 2

(2021/C 114/47)

VENITURI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2020

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

1

SUBVENŢIA UNIUNII EUROPENE

1 1

SUBVENŢIA UNIUNII EUROPENE

16 288 600

 

16 288 600

1 2

FINANŢAREA SPECIALĂ DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE PENTRU PROIECTE SPECIFICE

1 007 367

 

1 007 367

 

Titlul 1 — Total

17 295 967

 

17 295 967

2

ALTE SUBVENŢII

2 1

PARTICIPAREA NORVEGIEI

440 839

 

440 839

2 2

STRATEGIA DE PREADERARE

291 644

 

291 644

2 3

VENITURI REALIZATE DIN VÂNZAREA ACTUALULUI SEDIU AL EMCDDA S

p.m.

 

p.m.

 

Titlul 2 — Total

732 483

 

732 483

3

VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST

3 1

VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST

p.m.

 

p.m.

 

Titlul 3 — Total

p.m.

 

p.m.

4

ALTE VENITURI

4 1

VENITURI INTERNE ALOCATE

16 000

4 433

20 433

4 2

DOBÂNZI GENERATE DE FONDURILE PLĂTITE CĂTRE EMCDDA

p.m.

 

p.m.

4 3

VENITURI DIVERSE

p.m.

 

p.m.

 

Titlul 4 — Total

16 000

4 433

20 433

 

TOTAL GENERAL

18 044 450

4 433

18 048 883

CHELTUIELI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2020

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

1

CHELTUIELI PRIVIND PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU OBSERVATORUL

1 1

PERSONAL ACTIV

11 436 017

– 166 000

11 270 017

1 2

PENSIILE ŞI INDEMNIZAŢIILE COMPENSATORII

 

 

 

 

Titlul 1 — Total

11 436 017

– 166 000

11 270 017

2

CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂŢI CONEXE

2 1

ACTIVITĂŢI ADMINISTRATIVE ŞI LOGISTICE

1 971 346

330 754

2 302 100

 

Titlul 2 — Total

1 971 346

330 754

2 302 100

3

CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂŢI ŞI PROIECTE OPERAŢIONALE

3 1

ACTIVITĂŢI DE DISEMINARE ŞI DE COMUNICARE

3 629 720

– 160 321

3 469 399

 

Titlul 3 — Total

3 629 720

– 160 321

3 469 399

4

CHELTUIELI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SPECIALE FINANŢATE DIN SUBVENŢIILE UE SPECIFICE

4 1

PROIECTE

1 007 367

 

1 007 367

 

Titlul 4 — Total

1 007 367

 

1 007 367

5

REZERVĂ

 

Titlul 5 — Total

 

 

 

 

TOTAL GENERAL

18 044 450

4 433

18 048 883

Schema de personal

Grupa de funcţii şi gradul

2019

2020

31.12.2019

Posturi autorizate

Posturi autorizate

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

3

5

4

10

3

9

AD 11

7

1

11

1

10

AD 10

1

3

12

1

11

AD 9

1

8

7

8

AD 8

9

1

AD 7

4

1

AD 6

2

AD 5

Total AD

6

42

6

45

6

45

AST 11

1

1

1

1

1

AST 10

2

2

AST 9

3

1

7

1

6

AST 8

1

2

2

7

2

6

AST 7

3

-

4

-

5

AST 6

1

8

1

AST 5

3

AST 4

1

AST 3

1

AST 2

AST 1

Total AST

3

21

4

21

4

21

Total

9

63

10

66

10

66

Total general

72

76

76

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

Posturi de agenţi contractuali

2019

2020

FG IV

8

9

FG III

9

9

FG II

14

15

FG I

3

3

Total FG

34

36

Posturi de experţi naţionali detaşaţi

1

1

Total

35

37