Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 114 din 31-03-2021

Situaţia veniturilor și cheltuielilor Fundaţiei Europene de Formare pentru exerciţiul financiar 2020 – Bugetul rectificativ nr. 2

(2021/C 114/46)

VENITURI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2020

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

1

SUBVENŢIA DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

1 2

FUNDAŢIA EUROPEANĂ DE FORMARE (ARTICOLUL 04 03 14 DIN BUGETUL GENERAL)

20 936 899

– 557 000

20 379 899

1 3

CONTRIBUȚIA UE DIN RECUPERAREA EXCEDENTULUI DIN ANII ANTERIORI

20 101

 

20 101

 

Titlul 1 — Total

20 957 000

– 557 000

20 400 000

4

VENITURI DIN ALTE SURSE

4 2

COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANISME EUROPENE

 

4 3

COOPERAREA CU INSTITUŢIILE ITALIENE

p.m.

 

p.m.

4 9

COOPERAREA CU INSTITUŢIILE ITALIENE — FINANŢARE EXERCIŢII ANTERIOARE

p.m.

 

p.m.

 

Titlul 4 — Total

 

8

CONTRIBUŢIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ

8 0

CONTRIBUŢIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ

p.m.

 

p.m.

 

Titlul 8 — Total

p.m.

 

p.m.

9

DIVERSE VENITURI

9 0

DIVERSE VENITURI

p.m.

 

p.m.

 

Titlul 9 — Total

p.m.

 

p.m.

10

REZULTATELE EXERCIŢIILOR ANTERIOARE

10 1

REZULTATELE EXERCIŢIILOR ANTERIOARE

p.m.

 

p.m.

 

Titlul 10 — Total

p.m.

 

p.m.

 

TOTAL GENERAL

20 957 000

– 557 000

20 400 000

CHELTUIELI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2020

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI REFERITOARE LA PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL FUNDAŢIEI

1 1

PERSONAL ACTIV

13 861 200

13 861 200

–53 500

–53 500

13 807 700

13 807 700

1 3

DELEGAŢII ȘI DEPLASĂRI

16 000

16 000

–9 500

–9 500

6 500

6 500

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

222 000

222 000

–19 300

–19 300

202 700

202 700

1 5

SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE FUNDAŢIE ȘI SECTORUL PUBLIC

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

4 000

4 000

–3 000

–3 000

1 000

1 000

 

Titlul 1 — Total

14 103 200

14 103 200

–85 300

–85 300

14 017 900

14 017 900

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 0

INVESTIŢII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE

1 038 974

1 038 974

–17 210

–17 210

1 021 764

1 021 764

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ȘI COMUNICAŢIILOR

1 175 776

1 175 776

 

 

1 175 776

1 175 776

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE

20 000

20 000

–1 620

–1 620

18 380

18 380

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

70 000

70 000

–22 700

–22 700

47 300

47 300

2 4

POŞTĂ ȘI TELECOMUNICAŢII

8 200

8 200

–4 900

–4 900

3 300

3 300

2 5

REUNIUNI ȘI COSTURI ASOCIATE

50 000

50 000

–30 000

–30 000

20 000

20 000

 

Titlul 2 — Total

2 362 950

2 362 950

–76 430

–76 430

2 286 520

2 286 520

3

CHELTUIELI LEGATE DE REALIZAREA ANUMITOR MISIUNI

3 0

CHELTUIELI OPERAŢIONALE

375 000

375 000

217 430

217 430

592 430

592 430

3 1

ACŢIUNI PRIORITARE: ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE LUCRU

3 895 000

3 895 000

53 350

53 350

3 948 350

3 948 350

3 2

OPERAŢIUNI

220 850

220 850

– 109 050

– 109 050

111 800

111 800

 

Titlul 3 — Total

4 490 850

4 490 850

161 730

161 730

4 652 580

4 652 580

4

CHELTUIELI ALOCATE

4 2

COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANISME EUROPENE

 

 

 

 

 

 

4 3

COOPERAREA CU INSTITUŢII NAŢIONALE

 

 

 

 

 

 

 

Titlul 4 — Total

 

 

 

 

 

 

8

CONTRIBUŢIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ

8 0

CONTRIBUŢIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ

 

 

 

 

 

 

 

Titlul 8 — Total

 

 

 

 

 

 

9

CHELTUIELI NESPECIFICE

9 9

CHELTUIELI NESPECIFICE

 

 

 

 

 

 

 

Titlul 9 — Total

 

 

 

 

 

 

10

REZULTATELE EXERCIŢIILOR ANTERIOARE

10 1

REZULTATELE EXERCIŢIILOR ANTERIOARE

 

 

 

 

 

 

 

Titlul 10 — Total

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL

20 957 000

20 957 000

0

0

20 957 000

20 957 000

Comentarii

Scadenţarul estimativ al plăţilor în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:

 

 

Plăţi

Angajamente

 

2020

2021

Angajamente restante contractate înainte de 2020

85 091

85 091

-

Credite 2020

592 430

507 339

85 091

Total

677 521

592 430

85 091

Comentarii

Scadenţarul estimativ al plăţilor în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:

 

 

Plăţi

Angajamente

 

2020

2021

Angajamente restante contractate înainte de 2020

1 064 400

1 064 400

-

Credite 2020

3 948 350

2 326 950

1 621 400

Total

5 012 750

3 391 350

1 621 400

Comentarii

Scadenţarul estimativ al plăţilor în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:

 

 

Plăţi

Angajamente

 

2020

2021

Angajamente restante contractate înainte de 2020

42 614

-

42 614

Credite 2020

69 186

42 614

69 186

Total

111 800

42 614

111 800

Schema de personal

Grupa de funcţii și gradul

2020

2019

Situaţie posturi utilizate la 31 decembrie 2018

Permanent

Temp.

Permanent

Temp.

Permanent

Temp.

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

AD 13

5

5

3

AD 12

10

15

4

AD 11

10

9

9

AD 10

9

6

11

AD 9

13

12

13

AD 8

6

7

8

AD 7

1

1

5

AD 6

1

0

AD 5

1

Sub total AD

56

56

55

AST 11

1

3

1

AST 10

3

6

0

AST 9

10

8

8

AST 8

10

7

9

AST 7

4

4

0

AST 6

1

2

3

AST 5

1

5

AST 4

4

AST 3

AST 2

AST 1

Subtotal AST

30

30

30

Total

86

86

85

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă), agenților locali și al experților naționali detașați

Posturi de agenţi contractuali

Ocupate efectiv la 31.12.2018

2019

2020

FG IV

9

12

13

FG III

22

24

24

FG II

8

5

5

FG I

Total FG

39

41

42

Agenți locali

1

1

1

Posturi de experţi naţionali detaşaţi

1

1

0

Total

41

43

43

Informații suplimentare privind bugetul pentru 2020 al Fundației Europene pentru Formare Profesională pot fi consultate pe site-ul Fundației (http://www.etf.europa.eu), în meniul „About”, secțiunea „Public access to documents”.