Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 114 din 31-03-2021

Situaţia veniturilor și cheltuielilor Agenţiei Uniunii Europene pentru Gestionarea Operaţională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, în Spaţiul de Libertate, Securitate și Justiţie (eu-LISA) pentru exerciţiul financiar 2020 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2021/C 114/45)

VENITURI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2020

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

2

VENITURI

2 0

CONTRIBUŢII ALE UNIUNII EUROPENE

196 967 000

36 417 343

233 384 343

 

Titlul 2 — Total

196 967 000

36 417 343

233 384 343

3

CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE (INCLUSIV STATELE MEMBRE AELS ȘI ȚĂRILE CANDIDATE)

3 0

AELS

p.m.

3 726 733

3 726 733

 

Titlul 3 — Total

p.m.

3 726 733

3 726 733

4

ALTE CONTRIBUȚII

4 0

FINANȚARE UE ÎN BAZA ACORDURILOR DE DELEGARE - REGULAMENTUL FINANCIAR AL AGENȚIEI, ARTICOLUL 6 ALINEATUL (2)

 

 

 

 

Titlul 4 — Total

 

 

 

6

VENITURI DIVERSE

6 0

VENITURI DIVERSE

 

 

 

 

Titlul 6 — Total

 

 

 

 

TOTAL GENERAL

196 967 000

40 144 076

237 111 076

CHELTUIELI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2020

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

SALARII ŞI INDEMNIZAŢII

34 799 688

34 799 688

–4 506 451

–4 506 451

30 293 237

30 293 237

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE ŞI TRANSFER DE PERSONAL

379 523

379 523

 

 

379 523

379 523

1 3

CHELTUIELI PENTRU MISIUNI

426 000

426 000

 

 

426 000

426 000

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

640 229

640 229

542 824

542 824

1 183 053

1 183 053

1 5

FORMARE PROFESIONALĂ

552 560

552 560

53 627

53 627

606 187

606 187

 

Titlul 1 — Total

36 798 000

36 798 000

–3 910 000

–3 910 000

32 888 000

32 888 000

2

INFRASTRUCTURĂ ŞI CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE

1 043 000

1 043 000

1 180 000

1 180 000

2 223 000

2 223 000

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR

1 700 000

1 700 000

1 204 335

1 204 335

2 904 335

2 904 335

2 2

BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CONEXE

246 000

246 000

251 893

251 893

497 893

497 893

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

1 278 100

1 278 100

– 405 000

– 405 000

873 100

873 100

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI

40 000

40 000

–25 000

–25 000

15 000

15 000

2 5

REUNIUNI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE ŞI ALTE REUNIUNI

970 000

970 000

– 712 000

– 712 000

258 000

258 000

2 6

INFORMARE, PUBLICAȚII ŞI MULTIMEDIA

1 532 000

1 532 000

– 715 000

– 715 000

817 000

817 000

2 7

SERVICII EXTERNE DE ASISTENŢĂ ADMINISTRATIVĂ

4 605 900

4 605 900

2 284 100

2 284 100

6 890 000

6 890 000

2 8

SERVICII DE SECURITATE

3 050 000

3 050 000

578 672

578 672

3 628 672

3 628 672

 

Titlul 2 — Total

14 465 000

14 465 000

3 642 000

3 642 000

18 107 000

18 107 000

3

CHELTUIELI OPERAŢIONALE (INCLUSIV VENITURILE EXTERNE)

3 0

INFRASTRUCTURĂ

59 021 000

51 243 000

–56 250

–19 408 540

58 964 750

31 834 460

3 1

APLICAȚII

123 110 000

86 733 000

–1 835 186

57 111 562

121 274 814

143 844 562

3 8

ACTIVITĂȚI DE ASISTENȚĂ OPERAȚIONALĂ

7 728 000

7 728 000

1 156 436

–1 017 679

8 884 436

6 710 321

3 9

ASISTENȚĂ PENTRU SM ȘI CE

 

 

 

 

 

 

 

Titlul 3 — Total

189 859 000

145 704 000

– 735 000

36 685 343

189 124 000

182 389 343

 

TOTAL GENERAL

241 122 000

196 967 000

–1 003 000

36 417 343

240 119 000

233 384 343

Schema de personal

Grupa de funcţii şi gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

3

3

2

AD 12

4

4

3

AD 11

5

5

5

AD 10

8

8

8

AD 9

16

16

13

AD 8

17

17

17

AD 7

32

31

21

AD 6

15

14

12

AD 5

47

29

11

Total AD

149

129

94

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

2

2

2

AST 7

4

4

4

AST 6

9

9

9

AST 5

12

12

14

AST 4

12

12

11

AST 3

13

3

1

AST 2

AST 1

Total AST

53

43

42

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

Total General

202

172

136

Personal extern

Agenţi contractuali

Autorizaţi 2019

Recrutaţi începând cu 31.12.2019

Estimare 2020

Grupa de func ţ ii IV

59.5

42

73

Grupa de func ţ ii III

26.5

19

36

Grupa de func ţ ii II

2

0

2

Grupa de func ţ ii I

Total

88

61

111

Experţi naţionali detaşaţi

Autorizaţi 2019

Recrutaţi începând cu 31.12.2019

Estimare 2020

Total

11

8

11