Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 125 din 13-04-2021

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/591 AL COMISIEI

din 12 aprilie 2021

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [„Χαλλούμι” (Halloumi)/„Hellim” (DOP)]

 

Intrare în vigoare: 03/05/2021

 

Punere în aplicare: 01/10/2021

 

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (3) litera (b),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, cererea Ciprului de înregistrare a denumirii „Χαλλούμι” (Halloumi)/„Hellim” ca denumire de origine protejată (DOP), identificând un produs a cărui arie geografică corespunde suprafeței Ciprului, a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (2).

(2)

Comisia a primit în total 17 acte de opoziție, din partea următorilor opozanți: Dairy Australia (Australia) la 21 octombrie 2015, Consortium for Common Food Names (Statele Unite) la 22 octombrie 2015, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (Regatul Unit) la 23 octombrie 2015, Milk and Oil Products Production and Marketing Cooperative Ltd. (Cipru) la 26 octombrie 2015, Hayvan Ureticileri ve Yetistiricileri Birligi (Cipru) la 26 octombrie 2015, Fatma GARANTI (Cipru) la 26 octombrie 2015, Sut Imalatcilari Birligi (SUIB) (Cipru) la 26 octombrie 2015, Camera de Industrie Cipriotă Turcă (Cipru) la 26 octombrie 2015, Camera de Comerț Cipriotă Turcă (Cipru) la 26 octombrie 2015, Navimar Food Gida Imalati ve Gida (Turcia) la 26 octombrie 2015, D.M Gida Maddeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti (Turcia) la 26 octombrie 2015, Avunduk Ithalat Ihracat Gida ve Zirai Aletler Sanayi Ticaret Ltd. (Turcia) la 26 octombrie 2015, U.T.CO Trading Company – W.L.L. – (Kuweit) la 27 octombrie 2015, Dairy Companies Association of New Zealand (DCANZ) și New Zealand Specialist Cheesemakers Association (Noua Zeelandă) la 27 octombrie 2015, Dr. Nutrition (Emiratele Arabe Unite) la 27 octombrie 2015, FFF Fine Foods Pty Ltd (Australia) la 28 octombrie 2015 și Finlanda la 3 noiembrie 2015.

(3)

Comisia a transmis aceste acte de opoziție Ciprului, cu excepția actului de opoziție al Finlandei și a actelor de opoziție primite de la cele șase persoane fizice sau juridice rezidente sau stabilite în Cipru. Actul de opoziție transmis de Finlanda a fost depus la Comisie după expirarea termenului prevăzut la articolul 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012. În conformitate cu articolul respectiv, persoanele fizice sau juridice stabilite sau rezidente în statul membru de la care a fost depusă cererea sunt excluse de la procedura de opoziție, deoarece au avut deja posibilitatea de a participa la procedura națională de opoziție. În acest caz specific, opozițiile primite de la cele șase persoane fizice sau juridice rezidente sau stabilite în Cipru fuseseră respinse în cadrul procedurii naționale de opoziție în urma unei examinări a temeiniciei motivelor de opoziție prezentate. În consecință, nici actele de opoziție și nici declarațiile de opoziție motivate ulterioare ale celor șase persoane fizice sau juridice rezidente sau stabilite în Cipru nu sunt considerate admisibile.

(4)

Comisia a primit ulterior nouă declarații de opoziție motivate, și anume din partea Dairy Companies Association of New Zealand (DCANZ) și a New Zealand Specialist Cheesemakers Association (Noua Zeelandă) la 15 decembrie 2015, a Dairy Australia (Australia) la 17 decembrie 2015, a Regatului Unit la 21 decembrie 2015, a Consortium for Common Food Names (Statele Unite) la 21 decembrie 2015, a Navimar Food Gida Imalati ve Gida (Turcia) la 21 decembrie 2015, a D.M Gida Maddeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti (Turcia) la 21 decembrie 2015, a Avunduk Ithalat Ihracat Gida ve Zirai Aletler Sanayi Ticaret Ltd. (Turcia) la 21 decembrie 2015, a U.T.CO Trading Company – W.L.L. – (Kuweit) la 21 decembrie 2015 și a FFF Fine Foods Pty Ltd (Australia) la 24 decembrie 2015. Actul de opoziție depus de Dr. Nutrition (Emiratele Arabe Unite) nu a fost urmat de o declarație de opoziție motivată, prin urmare opoziția se consideră retrasă.

(5)

După examinarea acestor declarații de opoziție motivate și după ce le-a declarat admisibile, Comisia a invitat toate părțile interesate, în conformitate cu articolul 51 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, să inițieze consultări corespunzătoare în vederea ajungerii la un acord.

(6)

Consultările dintre Cipru și cei nouă opozanți admisibili au avut loc în termen de trei luni. Termenul-limită pentru consultările dintre Cipru și Regatul Unit a fost prelungit cu încă o lună, la cererea Ciprului.

(7)

Nu s-a ajuns la niciun acord în termenul prevăzut în niciuna dintre aceste nouă proceduri de opoziție. Informațiile privind consultările desfășurate între Cipru și opozanți au fost transmise Comisiei în mod adecvat. Prin urmare, Comisia trebuie să decidă cu privire la înregistrare, ținând seama de rezultatele acestor consultări în conformitate cu procedura menționată la articolul 52 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.

(8)

Argumentele opozanților, astfel cum au fost expuse în declarațiile lor de opoziție motivate și în cadrul consultărilor desfășurate pot fi rezumate după cum urmează.

(9)

Caietul de sarcini al produsului indică faptul că sunt îndeplinite condițiile de înregistrare ca DOP deoarece produsul în cauză este obținut din lapte de oaie și de capră care provine de la rase locale – oaia de Chios și capra de Damasc – și de la încrucișările acestora care s-au adaptat la clima insulei. Cu toate acestea, oaia de Chios și capra de Damasc au fost introduse în Cipru în anii 1950 și, respectiv, 1930; în plus, nu există dovezi privind morfologia sau caracteristicile genetice sau productive specifice ale unor astfel de ovine cipriote. Prin urmare, existența unui tip cipriot de oi de Chios trebuie contestată. Introducerea relativ recentă a ovinelor și caprinelor al căror lapte este recunoscut ca având un rol major în determinarea caracteristicilor unice ale „Χαλλούμι” (Halloumi)/„Hellim” ar fi de asemenea un motiv de respingere a afirmației de vechime (secolul al XVI-lea) a tradiției conexe.

(10)

Hrana animalelor este citată ca factor relevant în cerere. Cererea nu precizează însă modul în care hrănirea și pășunatul sunt legate în mod unic de plantele din Cipru, ținând seama de faptul că aria geografică de pășunat cuprinde întreaga insulă. Nu se prezintă nicio dovadă cu privire la disponibilitatea acestor plante pe tot parcursul anului și pe întreg teritoriul Ciprului. De asemenea, nu se prezintă nicio dovadă a diferenței de hrănire dintre animalele care pășunează pe tot parcursul anului, animalele din agricultura semiintensivă și cele din agricultura intensivă. Mai mult, nu se prezintă nicio dovadă cu privire la menținerea nivelului de producție a brânzei dacă se reduce ponderea laptelui de vacă în materiile prime. Nu ar exista suficiente dovezi care să ateste că hrana animalelor are un impact însemnat asupra calității sau a caracteristicilor brânzei produse.

(11)

În ceea ce privește factorul uman, chiar dacă unitățile de produse lactate din Cipru au dezvoltat o pricepere specifică privind „Χαλλούμι” (Halloumi)/„Hellim”, acest lucru nu confirmă existența legăturii necesare dintre caracteristicile produsului și mediul geografic cipriot în vederea înregistrării ca DOP, deoarece această pricepere și metodele de producție aferente pot fi practic reproduse oriunde.

(12)

Cererea nu indică faptul că „Χαλλούμι” (Halloumi)/„Hellim” este produsul „metodelor locale autentice și invariabile”, deoarece această denumire a fost aplicată unei diversități de brânzeturi fabricate cu metode și cu materii prime care au variat în timp și care continuă să evolueze.

(13)

Caietul de sarcini este străin produsului efectiv comercializat: majoritatea „Χαλλούμι” (Halloumi)/„Hellim” produse în Cipru este obținută folosind proporții și tipuri de lapte diferite, predominând laptele de vacă. Există indicii că 95 % din „Χαλλούμι” (Halloumi)/„Hellim” produsă în Cipru ar avea în prezent un conținut de 80-95 % lapte de vacă.

(14)

Caietul de sarcini al produsului nu respectă tradițiile din întreaga arie geografică indicată. Caietul de sarcini al produsului se referă la un produs tradițional fabricat pe întreg teritoriul insulei Cipru, dar cu toate acestea cererea nu include caracteristicile tradiționale specifice ale brânzei produse de producătorii din comunitatea turco-cipriotă. Astfel, caietul de sarcini al produsului nu identifică un produs astfel cum este efectiv comercializat în întreaga insulă. În special, utilizarea mentei ar trebui să fie opțională și ar trebui să fie permisă utilizarea laptelui crud.

(15)

Mai multe afirmații incluse în caietul de sarcini al produsului nu sunt sprijinite de dovezi științifice – precum afirmația că laptele de oaie și de capră este important pentru gustul brânzei, diferența de morfologie a tipului cipriot de oaie de Chios, faptul că greutatea moleculară mică a acizilor grași liberi influențează gustul, mirosul și aroma brânzei, faptul că plantele endemice menționate ca hrană pentru animale conțin uleiuri esențiale, dacă terpena este prezentă în Sarcopoterium spinosum și în ce cantitate, modul în care sunt transferate terpenele de la ingerarea Sarcopoterium spinosum la lapte și, ulterior, la halloumi, prezența Lactobacillus cypricasei în brânza Halloumi de oi proaspătă și impactul mentei proaspete sau uscate asupra caracteristicilor senzoriale.

(16)

Caietul de sarcini al produsului desemnează Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Rurale și Mediului din Republica Cipru ca fiind singura autoritate competentă pentru controlul conformității cu caietul de sarcini al produsului în ceea ce privește întreaga arie geografică delimitată. Cu toate acestea, întrucât ministerul respectiv nu exercită un control efectiv în întreaga zonă de producție stabilită în caietul de sarcini, nu este asigurat un sistem valabil de verificare a conformității cu caietul de sarcini al produsului.

(17)

Caietul de sarcini al produsului nu se referă la niciun organism de control delegat. Această deficiență nu este remediată de Înțelegerea comună privind o soluție temporară pentru brânza „Halloumi”/„Hellim”, care nu are caracter juridic obligatoriu și care urmează să fie implementată până la reunificarea Ciprului („înțelegerea comună”), la care s-a ajuns sub îndrumarea președintelui Comisiei la 16 iulie 2015 și care se referă la desemnarea organismului acreditat la nivel internațional Bureau Veritas, în conformitate cu articolul 39 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 [care a fost înlocuit în esență cu articolele 28 și 29 din Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului (3) privind controalele oficiale], ca organism responsabil cu sarcinile de control prevăzute de primul regulament.

(18)

„Halloumi”/„Hellim” este produsă în Bulgaria, în Germania și în Grecia. În afara Uniunii, această brânză este produsă în Australia, în Canada, în țările din cadrul Consiliului de Cooperare al Golfului, în mai multe țări din Orientul Mijlociu (Irak, Liban, Siria), în Noua Zeelandă, în Turcia și în Regatul Unit. Participările și rezultatele obținute în cadrul unor concursuri prestigioase de brânzeturi confirmă producția împământenită de „Halloumi”/„Hellim” în locuri din afara Ciprului. În Regatul Unit, de exemplu, se afirmă că denumirea „Halloumi” ar fi fost utilizată pentru brânzeturi produse începând din anii 1980, cu o producție estimată la circa 300 de tone pe an. În plus, astfel de produse fabricate în afara Ciprului care poartă denumirea de „Χαλλούμι” (Halloumi)/„Hellim” sunt comercializate într-un număr mare de state membre și de țări terțe.

(19)

O serie de mărci înregistrate includ termenul „Halloumi” în Cehia, Germania, Grecia, Australia, Noua Zeelandă și Regatul Unit. Mărci care fac referire la „Hellim” există, de asemenea, în Germania, în Suedia și în Turcia. Prin urmare, DOP propusă ar intra în conflict cu denumiri, cu mărci și cu produse existente și, prin urmare, le-ar putea pune în pericol în cazul înregistrării sale. În special, prezența menționată pe piața Uniunii a unor mărci specifice care includ denumirea „Halloumi” ar trebui să împiedice Comisia să înregistreze o astfel de denumire, deoarece articolul 6 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 prevede faptul că o denumire nu se înregistrează în cazul în care, având în vedere reputația și notorietatea unei mărci și durata utilizării acesteia, înregistrarea respectivă ar putea induce în eroare consumatorul cu privire la adevărata identitate a produsului.

(20)

„Halloumi”/„Hellim” este produsă și comercializată atât în interiorul Uniunii, cât și în afara acesteia. Standarde de producție a „Halloumi”/„Hellim” au fost emise în Bahrain, în Qatar și în Arabia Saudită. Utilizarea acestei denumiri în Uniune dincolo de granițele Ciprului este bine împământenită. Faptul că denumirea „Halloumi”/„Hellim” este utilizată în mod obișnuit pe brânzeturi care nu provin din Cipru este un element de probă relevant care tinde să demonstreze că această denumire a devenit un termen generic.

(21)

În plus, standardele privind „Χαλλούμι” (Halloumi)/„Hellim” emise de Cipru nu se refereau la nicio rasă anumită de ovine, de caprine sau de bovine ori la încrucișări ale unor astfel de rase. Consumatorii consideră că „Halloumi”/„Hellim” este un tip de produs. Curtea Federală a Canadei și Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (OAPI) (în prezent Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală) sunt de opinie că „Halloumi”/„Hellim” este un tip de brânză generic (4).

(22)

Consumatorii din Uniune și din țări terțe precum Australia și Noua Zeelandă asociază denumirea „Halloumi”/„Hellim” cu un tip de brânză cu punct de topire ridicat, care poate fi trasă la tigaie sau la grătar, cu textură gumoasă „scârțâitoare” și cu gust sărat. Aceste proprietăți gustative, de textură și funcționale ale brânzei „Halloumi”/„Hellim” sunt elementele care o fac unică pentru consumatori, indiferent de originea brânzei, care nu este relevantă.

(23)

Comisia a analizat argumentele expuse în declarațiile de opoziție motivate în raport cu Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, ținând seama de rezultatele consultărilor desfășurate între solicitant și opozanți, și a concluzionat că denumirea „Χαλλούμι” (Halloumi)/„Hellim” trebuie înregistrată. Comisia are în vedere în special elementele enumerate mai jos.

(24)

În ceea ce privește morfologia ovinelor și a caprinelor eligibile, din informațiile cuprinse în documentul unic rezultă că oaia de Chios și capra de Damasc, introduse în anii 1950 și, respectiv, 1930, au dobândit caracteristici morfologice și de producție diferite de cele ale populațiilor de origine, în urma unui program național de ameliorare de lungă durată. În legătură cu acest fapt, există numeroase referințe comerciale disponibile pe internet cu privire la comerțul internațional care se desfășoară de decenii întregi cu „oi de Chios din Cipru” și cu „capre de Damasc din Cipru”, exportate din Cipru către 20 de țări, ceea ce demonstrează reputația internațională dobândită de Cipru în ameliorarea selectivă reușită a acestor rase.

(25)

Astfel, evoluția raselor unice de ovine și de caprine utilizate pentru producția de „Χαλλούμι” (Halloumi)/„Hellim”, precum și evoluția brânzei în sine nu infirmă existența originii produsului în secolul al XVI-lea. În conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, „denumirea de origine” este o denumire care identifică un produs: (a) originar dintr-un anumit loc, dintr-o anumită regiune sau, în cazuri excepționale, dintr-o țară; (b) a cărui calitate sau ale cărui caracteristici se datorează în principal sau exclusiv unui anumit mediu geografic cu factori naturali și umani proprii și (c) ale cărui etape de producție se desfășoară, toate, în aria geografică delimitată. Prin urmare, pentru a fi înregistrată ca DOP, este suficient ca denumirea să respecte aceste cerințe. Condițiile de producție ale unei anumite brânze pot evolua în mod legitim treptat, de-a lungul timpului, și nu este obligatoriu să rămână neschimbate timp de secole.

(26)

În ceea ce privește impactul și disponibilitatea hranei pentru animale, documentul unic indică, printre altele, că „[v]egetația locală din Cipru, consumată de animale în stare proaspătă sau uscată, influențează în mod determinant calitatea laptelui și, prin urmare, caracteristicile specifice ale brânzei Halloumi (Papademas, 2000). Prezența bacilului Lactobacillus cypricasei (lactobacil provenind din brânza cipriotă), care nu a fost izolat decât în brânza Halloumi cipriotă, dovedește legătura dintre microflora insulei și produs (Lawson et al., 2001).” Au fost citate studii științifice pentru a demonstra legătura dintre hrana animalelor și calitatea brânzei fabricate cu laptele animalelor în cauză. S-a demonstrat, de exemplu, că în lapte au fost detectați compuși volatili provenind de la plantele utilizate pentru hrana animalelor (Papademas et al. 2002). Mai mult, pe baza altor studii (Palmquist et al. 1993), proporția de grăsime din lapte, care este un factor esențial ce influențează caracteristicile organoleptice ale brânzei, depinde de alimentația animalelor. Conform altui studiu (Bugaud et al. 2001), conținutul de terpene din lapte este direct legat de conținutul de terpene al hranei obținute prin pășunat.

(27)

În plus, pășunatul plantelor care sunt endemice în Cipru, precum cimbrul și Sarcopoterium spinosum, precum și ingerarea acestor plante determină prezența unor caracteristici aromatice conexe în produsul final.

(28)

Mai mult, în Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 nu există nicio dispoziție care să impună ca aria delimitată să ofere o omogenitate absolută și nici ca o DOP să se refere la produse complet standardizate și absolut uniforme. Prin urmare, afirmațiile opozanților conform cărora plantele locale care au un impact asupra specificității produselor nu sunt disponibile pe întreg teritoriul Ciprului nu sunt pertinente.

(29)

Caietul de sarcini al produsului „Χαλλούμι” (Halloumi)/„Hellim” nu a fost modificat în comparație cu standardul legislativ aferent adoptat de Cipru în 1985. Prin urmare, o eventuală penurie care ar afecta materia primă disponibilă pentru producția acestei brânze nu ar face, în sine, ca specificațiile din caietul de sarcini privind procentul de lapte sau furajele să devină nerealizabile. În plus, Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 nu impune praguri cantitative de producție. În pofida celor de mai sus, Ciprul a acordat o perioadă de tranziție operatorilor care nu sunt în măsură să îndeplinească cerințele caietului de sarcini al produsului, pentru ca aceștia să își alinieze pe deplin producția la cerințele în acest sens, permițându-le, în condiții stricte, să utilizeze în mod provizoriu o cantitate mai mică de lapte de oaie și de capră.

(30)

În ceea ce privește factorii umani și priceperea legate de producția acestei brânze, există numeroase referințe care arată că aceasta se produce în Cipru din 1554. Documentul unic indică în acest sens că „Χαλλούμι” (Halloumi)/„Hellim” este considerată tradițională în Cipru, deoarece a jucat un rol foarte important în viața și în alimentația locuitorilor insulei, atât ciprioți greci, cât și ciprioți turci. Cunoștințele privind procesul de producție au fost transmise de la o generație la alta. Atât forma sa pliată caracteristică, cât și proprietatea sa specifică de a nu se topi la temperaturi înalte se datorează acestui proces de producție tradițional care a fost transmis din generație în generație.

(31)

Dată fiind migrarea cetățenilor ciprioți în întreaga lume de-a lungul secolelor, este posibil ca metodele specifice utilizate pentru producerea acestei brânze să fi fost copiate în altă parte; cu toate acestea, producția de „Χαλλούμι” (Halloumi)/„Hellim” este în continuare legată, în mod unic și inseparabil, de cultura culinară a Ciprului.

(32)

Factorul uman nu poate fi luat în considerare ca element izolat. Factorii umani și naturali sunt destinați să interacționeze, determinând astfel rezultatul final specific.

(33)

Mai mult, articolul 7 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 nu impune ca denumirea care urmează să fie înregistrată să se refere la un produs elaborat de-a lungul secolelor printr-o metodă constantă. Conform acestui articol, caietul de sarcini al produsului trebuie doar să includă metodele (dacă există) de obținere a produsului specific respectiv care sunt diferite de metodele standard utilizate pentru obținerea acestui tip de produs. Prin urmare, eligibilitatea „Χαλλούμι” (Halloumi)/„Hellim” nu poate fi contestată pe motiv că metodele de producție nu au rămas absolut imuabile.

(34)

Alte afirmații ale opozanților se referă la discrepanța dintre produsul descris în caietul de sarcini al produsului și cel produs efectiv în ceea ce privește proporția respectivă de lapte de oaie, de capră și de vacă și anumite caracteristici specifice ale metodelor de producție folosite de unii producători din comunitatea cipriotă turcă, care nu folosesc mentă sau lapte pasteurizat.

(35)

Cu toate acestea, în primul rând, afirmațiile respective nu au fost însoțite de nicio dovadă solidă. În al doilea rând, cerințele privind adăugarea de mentă, utilizarea laptelui pasteurizat și proporția respectivă de lapte de oaie, de capră și de vacă sunt deja incluse în standardul cipriot relevant adoptat în 1985. Prin urmare, niciun produs care nu respectă acest standard nu ar putea fi comercializat legal ca „Χαλλούμι” (Halloumi)/„Hellim” în Cipru, independent de faptul că ar putea fi comercializat pe teritoriul unor țări terțe în care această brânză nu ar fi protejată în prezent. De asemenea, de-a lungul mai multor ani s-a desfășurat o procedură națională exhaustivă de opoziție în legătură cu cererea în discuție, iar persoanele fizice sau juridice care nu erau de acord cu standardele de producție obligatorii din punct de vedere legal au avut posibilitatea de a-și prezenta pe deplin contestațiile aferente în fața autorităților administrative și judiciare din Cipru. În acest cadru, după cum s-a menționat, operatorilor respectivi li s-a acordat o perioadă de tranziție.

(36)

În ceea ce privește presupusa lipsă de dovezi științifice cu privire la diverși parametri și la diverse caracteristici incluse în caietul de sarcini al produsului, nu este rezonabil și relevant să se solicite informații prea detaliate, acest lucru reprezentând de asemenea o sarcină excesivă. Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 nu impune o descriere tehnică și științifică atât de detaliată a fiecărui parametru sau a fiecărei caracteristici a produsului pentru care urmează să se utilizeze DOP în cauză.

(37)

Comisia a evaluat cererea Ciprului și nu a identificat nicio eroare vădită în aceasta. Opozanții nu au prezentat dovezi suficient de motivate care să demonstreze că cererea Ciprului este în mod inerent eronată. Ei invocă, în esență, faptul că nu ar exista suficiente dovezi științifice pentru cerere. Faptele, declarațiile, motivările și referințele prezentate de Cipru sunt considerate suficient de convingătoare pentru a justifica înregistrarea „Χαλλούμι” (Halloumi)/„Hellim” ca DOP în temeiul Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.

(38)

Caietul de sarcini al produsului „Χαλλούμι” (Halloumi)/„Hellim” cuprinde numeroase elemente care califică denumirea ca denumire de origine protejată în temeiul articolului 5 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012: clima mediteraneeană, caracterizată de veri calde și secetoase și de ierni blânde și umede; terenul, deoarece munții de pe insulă se bucură de un nivel relativ ridicat de precipitații și influențează hidrologia și mediul zonelor mai joase; faptul că, datorită structurii sale geologice, climei, poziției geografice și mării care îl înconjoară, Ciprul dispune de una dintre cele mai bogate flore din zona Mării Mediterane, în pofida dimensiunilor sale reduse; rasele locale de oaie cu coadă grasă și de capre Machaira și Pissouri locale, precum și alte rase care sunt bine adaptate la clima locală; practica locală de a prepara produsul la o temperatură înaltă pentru o perioadă specifică de timp, fără topire, în urma căreia se produc niveluri ridicate de anumiți compuși chimici de bază ce contribuie la definirea gustului „Χαλλούμι” (Halloumi)/„Hellim” (în mare parte lactone și metil cetone); împăturirea tipică a coagulilor, în cadrul procesului de producție, care diferențiază „Χαλλούμι” (Halloumi)/„Hellim” de toate celelalte tipuri de brânză; precum și adăugarea de mentă cipriotă, care îi conferă produsului final aroma sa caracteristică.

(39)

În conformitate cu repartizarea competențelor între Comisie și statele membre în ceea ce privește procedura de înregistrare a indicațiilor geografice în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1151/2012, Comisia trebuie să verifice dacă o anumită cerere nu este afectată de erori vădite, în timp ce autoritățile naționale competente, inclusiv, dacă este cazul, instanțele naționale, sunt cele mai în măsură să evalueze detaliile tehnice ale unei anumite cereri înainte ca cererea de înregistrare să fie prezentată Comisiei.

(40)

Până la reunificarea Ciprului, articolul 1 alineatul (1) din Protocolul nr. 10 privind Ciprul la Actul de aderare din 2003 suspendă aplicarea acquis-ului în zonele din Republica Cipru în care Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv. În consecință, guvernul cipriot nu poate fi considerat răspunzător pentru eventualele consecințe ale nesupravegherii aplicării dreptului Uniunii în zonele respective. În temeiul articolului 3 din protocolul menționat, nimic nu trebuie să contravină măsurilor de promovare a dezvoltării economice a acestor zone. Astfel de măsuri nu trebuie să afecteze aplicarea acquis-ului, în condițiile stabilite în Tratatul de aderare, în orice altă parte din Republica Cipru. Poate fi constituit un grup de lucru bicomunitar în legătură cu „Χαλλούμι” (Halloumi)/„Hellim”, deoarece experiența a demonstrat că aceste grupuri joacă un rol important.

(41)

În acest cadru, având în vedere faptul că factorii naturali și umani legați de producția de „Χαλλούμι” (Halloumi)/„Hellim” sunt în mod obiectiv, tradițional și istoric comuni întregii insule cipriote, atunci când se delimitează aria geografică eligibilă a acestei brânze trebuie inclusă întreaga insulă cipriotă.

(42)

În consecință, pentru a se permite ca înregistrarea să acopere întreaga arie geografică eligibilă de producție a acestei brânze și ținând seama de cerințele articolului 46 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, operatorii care doresc să respecte caietul de sarcini al acestei brânze trebuie să poată face acest lucru fără a se confrunta cu obstacole în calea participării lor care s-ar dovedi a fi discriminatorii sau nejustificate obiectiv în alt mod. Prin urmare, trebuie instituit un mecanism de control eficace și durabil, în conformitate cu articolele 35-40 din regulamentul respectiv, pentru a asigura respectarea de către operatori a caietului de sarcini al produsului în întreaga arie geografică eligibilă. Ținând seama de faptul că aplicarea acquis-ului este suspendată în zonele în care Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv, trebuie stabilit, în mod excepțional și temporar, un regim funcțional până la reunificarea Ciprului, pentru a se garanta realizarea eficientă a controalelor pe întreg teritoriul insulei, deoarece lipsa acestora ar constitui motive de anulare în conformitate cu articolul 54 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.

(43)

Articolul 37 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 prevede că, în ceea ce privește denumirile de origine protejate, verificarea conformității cu caietul de sarcini al produsului înainte de introducerea produsului pe piață poate fi efectuată de organisme delegate, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2017/625. Organismele delegate sunt persoane juridice separate cărora le-au fost delegate anumite atribuții de control oficial. În acest cadru și în conformitate cu Înțelegerea comună, precum și având în vedere situația excepțională din zonele Republicii Cipru în care aplicarea acquis-ului este suspendată, este adecvat ca organismul acreditat la nivel internațional Bureau Veritas să fie desemnat ca organism responsabil cu sarcinile de control prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 în ceea ce privește caietul de sarcini al „Χαλλούμι” (Halloumi)/„Hellim” pe întreg teritoriul Ciprului. Înregistrarea „Χαλλούμι” (Halloumi)/„Hellim”, astfel cum se prevede în Înțelegerea comună, depinde de delegarea acestor sarcini de control către Bureau Veritas în conformitate cu articolele 28 și 29 din Regulamentul (UE) 2017/625. Bureau Veritas a dobândit o expertiză semnificativă și de lungă durată în ceea ce privește verificarea DOP-urilor și este în măsură să asigure instituirea unui mecanism global eficace, obiectiv și imparțial pentru efectuarea controalelor oficiale legate de verificarea conformității cu caietul de sarcini al produsului „Χαλλούμι” (Halloumi)/„Hellim” pe întreg teritoriul Ciprului, la nivel de fermă, de fabrică de furaje, la nivelul colectării laptelui, al transportării laptelui, precum și la nivel de fabrică de brânzeturi. Astfel, toți producătorii de pe insulă ar fi supuși unui mecanism de control comun care să asigure respectarea deplină a caietului de sarcini al produsului „Χαλλούμι” (Halloumi)/„Hellim”. Dacă se consideră oportun, Bureau Veritas trebuie să fie autorizat să colaboreze cu Camera de Comerț Cipriotă Turcă. În cazul în care Bureau Veritas raportează cazuri de neconformitate și în cazul în care producătorii în cauză nu reușesc să remedieze aceste cazuri de neconformitate, producătorii respectivi trebuie să fie în cele din urmă privați de dreptul de a utiliza denumirea.

(44)

Dată fiind situația excepțională din zonele Republicii Cipru în care aplicarea acquis-ului este suspendată, delegarea Bureau Veritas trebuie să prevadă că rapoartele sale trebuie transmise autorităților competente din Republica Cipru și Comisiei. Camera de Comerț Cipriotă Turcă va primi informații atunci când se consideră necesar.

(45)

Drepturile de proprietate intelectuală sunt guvernate de principiul teritorialității. În consecință, înregistrarea „Χαλλούμι” (Halloumi)/„Hellim” ca DOP în Uniune este supusă exclusiv situației existente în Uniune. Posibila producție sau comercializare în țări terțe a unei brânze care poartă denumirea respectivă nu are nicio relevanță în acest sens. În mod similar, posibila existență a unor standarde de producție reglementate pentru această brânză în afara Uniunii Europene este lipsită de relevanță.

(46)

De asemenea, trebuie precizat faptul că, în conformitate cu articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, introducerea pe piață a „Χαλλούμι” (Halloumi)/„Hellim” în Uniune este condiționată de respectarea altor dispoziții specifice relevante ale Uniunii, inclusiv de respectarea dispozițiilor sanitare aplicabile la nivelul Uniunii.

(47)

În cadrul procedurii de opoziție nu s-a furnizat nicio dovadă solidă referitoare la importurile de acest tip de brânză din țări terțe în Uniune. Prin urmare, nu există motive pentru acordarea unei perioade de tranziție în temeiul articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 anumitor producători din țări terțe.

(48)

Este de necontestat faptul că Ciprul este de departe cel mai mare producător și exportator din lume al acestei brânze, cu o producție de peste 19 500 de tone pe an, reprezentând 24,4 kg pe cap de locuitor. Aceste cifre nu includ producția din zonele din Republica Cipru în care Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv.

(49)

Denumirea „Halloumi” a fost înregistrată ca marcă în anul 2000 la OAPI pentru brânzeturile produse în Cipru în conformitate cu standardul cipriot relevant adoptat în 1985 – prin urmare, în conformitate cu caietul de sarcini al „Χαλλούμι” (Halloumi)/„Hellim”. La OAPI a fost depusă o singură opoziție față de această înregistrare, care a fost însă ulterior retrasă. Prin urmare, identitatea cipriotă a acestui tip de brânză nu a fost contestată la momentul respectiv. Tribunalul a considerat, de asemenea, în special în cauzele conexate T-292/14 și T-293/14 (5), că „HALLOUMI” și „ΧΑΛΛΟΥMI” se referă la o specialitate de brânzeturi din Cipru. În cauza T-535/10 (6), Tribunalul a statuat că termenul grec „Halloumi” trebuie tradus în limba turcă ca „Hellim”, ambele referindu-se astfel la aceeași brânză specială cipriotă. În ceea ce privește alte mărci înregistrate în Uniune, în cazul în care acestea intră în conflict cu denumirea „Χαλλούμι” (Halloumi)/„Hellim” s-ar aplica dispozițiile articolului 14 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012. În schimb, opozanții nu au prezentate elemente care să conducă la neprotejarea „Χαλλούμι” (Halloumi)/„Hellim” din cauza reputației sau a renumelui unei mărci înregistrate anterior.

(50)

Atunci când a depus actul de opoziție, Regatul Unit era stat membru al Uniunii Europene, dar în prezent nu mai face parte din aceasta.

(51)

Potrivit declarației de opoziție motivate prezentate de Regatul Unit, producția sa internă s-a ridicat la aproximativ 300 de tone pe an, reprezentând 0,00461 kg pe cap de locuitor, în timp ce Regatul Unit importă aproximativ 6 500 de tone de acest tip de brânză din Cipru pe an.

(52)

Prin urmare, conform acestei declarații motivate, înregistrarea „Χαλλούμι” (Halloumi)/„Hellim” ca denumire de origine protejată în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 ar împiedica utilizarea denumirii „Halloumi”/„Hellim” pentru brânzeturile produse în Regatul Unit.

(53)

Cu toate acestea, cu excepția Irlandei de Nord, prezentul regulament nu se aplică teritoriului Regatului Unit, deoarece protecția denumirii nu s-ar extinde la acesta. În ceea ce privește cazul special al Irlandei de Nord, pe teritoriul căreia se va aplica protecția denumirii, având în vedere informațiile incluse în declarația de opoziție motivată prezentată de Regatul Unit Comisiei și contextul factual și juridic privind utilizarea denumirii „Χαλλούμι” (Halloumi)/„Hellim”, nu există motive întemeiate pentru ca operatorii să utilizeze în continuare denumirea „Halloumi”/„Hellim” pentru brânzeturi produse în Regatul Unit.

(54)

În ceea ce privește pretinsul caracter generic al „Χαλλούμι” (Halloumi)/„Hellim”, trebuie precizat faptul că percepția acestui termen în afara Uniunii Europene și posibila existență a unor standarde de producție reglementate conexe sau a unor decizii judiciare adoptate în țări terțe nu sunt considerate relevante pentru prezenta decizie.

(55)

Contrar afirmațiilor opozanților, „Χαλλούμι” (Halloumi)/„Hellim” nu a devenit un tip de brânză produs în întreaga Europă al cărui nume a devenit generic. Producția acestei brânze în afara Ciprului este neglijabilă, în timp ce produsul este cunoscut și consumat în majoritatea teritoriului Uniunii. Niciun act național sau al Uniunii nu a stabilit caracterul generic al denumirii „Χαλλούμι” (Halloumi)/„Hellim”. În cadrul procedurii de opoziție desfășurate la nivelul Uniunii nu s-a formulat nicio afirmație cu privire la caracterul generic al denumirii, cu excepția opoziției din partea Regatului Unit.

(56)

În mod similar, consumul de „Χαλλούμι” (Halloumi)/„Hellim” pe teritoriul Uniunii se referă, în marea majoritate a cazurilor, la o brânză produsă în Cipru.

(57)

Mai mult, autoritățile cipriote au demonstrat în mod convingător că consumatorii din Uniune nu consideră „Halloumi” sau „Hellim” un simplu tip de brânză, nelegat de o anumită origine geografică. Dovezile primite de la părțile interesate din industria alimentară, activitatea de export a societăților cipriote timp de peste 100 de ani, numeroase articole din mass-media, activitățile de promovare/publicitate a brânzeturilor demonstrează, fără urmă de îndoială, identitatea intrinsecă cipriotă, timp de secole, a acestei brânze. De asemenea, dicționarele și enciclopediile de prestigiu din diverse țări și în diferite limbi confirmă această corelație permanentă și exclusivă între brânza în cauză și regiunea specifică de producție locală a Ciprului.

(58)

În legătură cu acest fapt, o serie de etichete de „Halloumi”/„Hellim” produse în afara Ciprului se referă direct sau indirect la Cipru, sugerând că brânza în cauză respectă rețeta tradițională sau tradiția cipriotă sau este inspirată de rețeta sau de tradiția respectivă ori utilizând imagini sau reprezentărilor textuale care o leagă de cultura cipriotă. Astfel, această corelație cu Cipru, deși referitoare la o brânză care nu este produsă în Cipru, este sugerată și căutată în mod deliberat ca parte a unei strategii de vânzare care valorifică reputația produsului original, creând astfel un risc real de confuzie la nivelul consumatorilor.

(59)

Declarația OAPI cu privire la pretinsul caracter generic al denumirii „Halloumi”, inclusă în diverse decizii ale camerei de recurs, în special în Decizia din 20 septembrie 2010, anulată ulterior de Tribunal (7), este un simplu obiter dictum. Această declarație este în contrast cu hotărârea Tribunalului în cauza T-535/10, care evidențiază identitatea cipriotă a brânzei denumite „Halloumi” sau „Hellim”, și nu abordează caracterul generic al denumirii în sensul articolului 41 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012. Mai mult, declarația respectivă a fost făcută înainte de depunerea cererii de înregistrare a denumirii „Χαλλούμι” (Halloumi)/„Hellim” ca DOP.

(60)

Printr-o scrisoare din data de 9 iulie 2014, Ciprul a comunicat Comisiei că, prin Decizia nr. 326/2014 a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Rurale și Mediului al Republicii Cipru din 9 iulie 2014, operatorilor care sunt stabiliți în aria geografică și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 le-a fost acordată o perioadă de tranziție de 10 ani de la data depunerii cererii către Comisie.

(61)

Pentru a se acorda suficient timp, ținând seama și de constrângerile suplimentare impuse de pandemia de COVID-19, pentru ca organismul responsabil cu sarcinile de control să își instituie și să își implementeze planul de control care să permită ca toți operatorii din aria geografică dispuși să respecte normele schemei să fie incluși în sistemul de verificare aplicabil, trebuie ca aplicarea prezentului regulament să fie amânată până la 1 octombrie 2021.

(62)

Prin urmare, denumirea „Χαλλούμι” (Halloumi)/„Hellim” trebuie înscrisă în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate.

(63)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru politica în domeniul calității produselor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea „Χαλλούμι” (Halloumi)/„Hellim” (DOP).

Denumirea menționată la primul paragraf identifică un produs din clasa 1.3. Brânzeturi, din anexa XI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei (8).

Articolul 2

Protecția denumirii „Χαλλούμι” (Halloumi)/„Hellim” (DOP) face obiectul perioadei de tranziție de 10 ani acordate de Cipru, prin Decizia nr. 326/2014 a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Rurale și Mediului al Republicii Cipru din 9 iulie 2014, operatorilor care sunt stabiliți în aria geografică și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 octombrie 2021.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 aprilie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 246, 28.7.2015, p. 9.

(3)  Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) (JO L 95, 7.4.2017, p. 1).

(4)  Decizia privind opoziția nr. B2152604, Decizia privind opoziția nr. B2318585, Decizia privind opoziția nr. B2190257, Decizia privind opoziția nr. B2191396, Decizia privind opoziția nr. B002124637.

(5)  Hotărârea Tribunalului (Camera a patra) din 7 octombrie 2015 în cauzele conexate T-292/14 și T-293/14 – Republica Cipru/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (Mărci, desene și modele industriale).

(6)  Hotărârea Tribunalului (Camera a opta) din 13 iunie 2012 în cauza T-535/10 – Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (Mărci, desene și modele industriale).

(7)  Decizia Camerei a patra de recurs a OAPI din 20 septembrie 2010 (cauza R 1497/2009-4), anulată prin Hotărârea Tribunalului (Camera a opta) din 13 iunie 2012 în cauza T-535/10.

(8)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei din 13 iunie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (JO L 179, 19.6.2014, p. 36).