Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 125 din 13-04-2021

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/588 AL COMISIEI

din 6 aprilie 2021

de aprobare a unor modificări care nu sunt minore ale caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate

„Stelvio”/„Stilfser” (DOP)

 

Intrare în vigoare: 03/05/2021

 

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 53 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Comisia a examinat cererea Italiei de aprobare a unor modificări ale caietului de sarcini al denumirii de origine protejate „Stelvio”/„Stilfser”, înregistrată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 148/2007 al Comisiei (2), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1132/2013 al Comisiei (3).

(2)

Deoarece modificările respective nu sunt minore în sensul articolului 53 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Comisia a publicat cererea de modificare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (4), în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din regulamentul respectiv.

(3)

Actul de opoziție depus de Suedia la 23 decembrie 2020 nu a fost urmat de o declarație de opoziție motivată; prin urmare, se consideră că opoziția Suediei a fost retrasă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se aprobă modificările aduse caietului de sarcini publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu privire la denumirea „Stelvio”/„Stilfser” (DOP).

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 6 aprilie 2021.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 148/2007 al Comisiei din 15 februarie 2007 privind înregistrarea anumitor denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Geraardsbergse mattentaart (IGP) – Pataca de Galicia sau Patata de Galicia (IGP) – Poniente de Granada (DOP) – Gata-Hurdes (DOP) – Patatas de Prades sau Patates de Prades (IGP) – Mantequilla de Soria (DOP) – Huile d’olive de Nîmes (DOP) – Huile d’olive de Corse sau Huile d’olive de Corse-Oliu di Corsica (DOP) – Clémentine de Corse (IGP) – Agneau de Sisteron (IGP) – Connemara Hill Lamb sau Uain Sléibhe Chonamara (IGP) – Sardegna (DOP) – Carota dell’Altopiano del Fucino (IGP) – Stelvio sau Stilfser (DOP) – Limone Femminello del Gargano (IGP) – Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior (DOP) – Chouriça de Carne de Barroso-Montalegre (IGP) – Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre (IGP) – Sangueira de Barroso-Montalegre (IGP) – Batata de Trás-os-Montes (IGP) – Salpicăo de Barroso-Montalegre (IGP) – Alheira de Barroso-Montalegre (IGP) – Cordeiro de Barroso, Anho de Barroso sau Borrego de leite de Barroso (IGP) – Azeite do Alentejo Interior (DOP) – Paio de Beja (IGP) – Linguíça do Baixo Alentejo sau Chouriço de carne do Baixo Alentejo (IGP) – Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (DOP)] (JO L 46, 16.2.2007, p. 14).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1132/2013 al Comisiei din 7 noiembrie 2013 de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Stelvio/Stilfser (DOP)] (JO L 302, 13.11.2013, p. 20).

(4)  JO C 317, 25.9.2020, p. 25.