Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 114 din 31-03-2021

Situaţia veniturilor și cheltuielilor Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbaţi pentru exerciţiul financiar 2020 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2021/C 114/43)

VENITURI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2020

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

2

SUBVENŢIA COMISIEI

2 0

SUBVENŢIA COMISIEI

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

 

Titlul 2 — Total

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

 

TOTAL GENERAL

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

CHELTUIELI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2020

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

PERSONAL ACTIV

3 186 663 ,—

23 748,71

3 210 411,71

1 2

RECRUTARE DE PERSONAL

32 000 ,—

–26 000 ,—

6 000 ,—

1 3

MISIUNI ŞI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

41 500 ,—

–25 000 ,—

16 500 ,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

108 000 ,—

494,29

108 494,29

1 5

FORMARE

88 000 ,—

–23 655,40

64 344,60

1 6

SERVICII EXTERNE

180 000 ,—

–35 587,60

144 412,40

1 7

RECEPŢII , EVENIMENTE

8 500 ,—

–6 000 ,—

2 500 ,—

 

Titlul 1 — Total

3 644 663 ,—

–92 000 ,—

3 552 663 ,—

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ŞI CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE DIVERSE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE

552 800 ,—

–7 800 ,—

545 000 ,—

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR

305 197 ,—

137 300 ,—

442 497 ,—

2 2

BUNURI IMOBILIARE ŞI CHELTUIELI CONEXE

5 000 ,—

–2 000 ,—

3 000 ,—

2 3

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

90 700 ,—

8 400 ,—

99 100 ,—

2 4

TELECOMUNICAŢII ŞI FRANCAREA CORESPONDENŢEI

 

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI (EXTERNE)

161 640 ,—

– 118 000 ,—

43 640 ,—

2 6

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ÎN LEGĂTURĂ CU ACTIVITĂŢILE OPERAŢIONALE

1 000

 

1 000

2 7

CHELTUIELI CU INFORMAREA ŞI PUBLICAŢIILE

5 000 ,—

24 000 ,—

29 000 ,—

2 8

STUDII

 

 

Titlul 2 — Total

1 121 337 ,—

41 900 ,—

1 163 237 ,—

3

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE

3 0

TRADUCERI

120 000

 

120 000

3 1

MISIUNI

145 000 ,—

– 130 000 ,—

15 000 ,—

3 2

CERCETARE, STATISTICI ȘI INDICI

675 000 ,—

305 000 ,—

980 000 ,—

3 3

VIOLENȚA PE CRITERII DE GEN

602 000 ,—

85 200 ,—

687 200 ,—

3 4

PUNEREA ÎN APLICARE A INTEGRĂRII DIMENSIUNII DE GEN

1 094 000 ,—

– 341 900 ,—

752 100 ,—

3 5

PĂRȚI INTERESATE ȘI COMUNICARE

694 000 ,—

– 214 300 ,—

479 700 ,—

3 6

ORGANIZAREA EFICACE ŞI ORGANE ALE EIGE

 

 

Titlul 3 — Total

3 330 000 ,—

– 296 000 ,—

3 034 000 ,—

4

CHELTUIELI FINANȚATE PRIN CONTRIBUȚIE EXTRACOMUNITARĂ

4 0

CHELTUIELI FINANȚATE PRIN CONTRIBUȚIE EXTRACOMUNITARĂ

 

 

 

 

Titlul 4 — Total

 

 

 

 

TOTAL GENERAL

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

Schema de personal

Grupa de funcţii şi gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

AD 13

-

-

1

AD 12

2

1

1

AD 11

2

2

-

AD 10

4

4

2

AD 9

2

3

3

AD 8

4

4

3

AD 7

3

3

6

AD 6

3

3

5

AD 5

0

0

0

Total AD

21

21

21

AST 11

AST 10

AST 9

1

AST 8

1

2

1

AST 7

2

2

1

AST 6

2

2

3

AST 5

-

-

1

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Total AST

6

6

6

Total

27

27

27