Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 114 din 31-03-2021

Situația veniturilor și cheltuielilor Parchetului European (EPPO) pentru exercițiul financiar 2021

(2021/C 114/41)

VENITURI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

9

VENITURI

9 0

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE

44 952 790

 

 

9 1

VENITURI DIVERSE

 

 

 

 

Titlul 9 — Total

44 952 790

 

 

 

TOTAL GENERAL

44 952 790

 

 

CHELTUIELI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

PERSONALUL ÎN ACTIVITATE

17 050 000

 

 

1 2

CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL

852 500

 

 

1 3

CHELTUIELI DE MISIUNE

30 000

 

 

1 4

INFRASTRUCTURĂ SOCIO-MEDICALĂ ȘI SERVICII SOCIALE

580 000

 

 

1 5

FORMARE

150 000

 

 

1 6

SERVICII EXTERNE

698 000

 

 

1 7

RECEPȚII, EVENIMENTE ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE

10 000

 

 

1 8

ALTE CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL

300 000

 

 

 

Titlul 1 — Total

19 670 500

 

 

2

CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI DE FUNCȚIONARE

2 1

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE

1 350 000

 

 

2 2

TIC ȘI PRELUCRAREA DATELOR

1 050 000

 

 

2 3

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

880 000

 

 

2 4

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

70 000

 

 

2 5

ALTE CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI DE FUNCȚIONARE

50 000

 

 

 

Titlul 2 — Total

3 400 000

 

 

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 1

TRADUCERI ȘI COMUNICARE

6 620 000

 

 

3 2

PROCURORII EUROPENI DELEGAȚI ȘI ACTIVITĂȚILE DE INVESTIGARE

9 690 000

 

 

3 3

INSTRUMENTE TIC OPERAȚIONALE

3 150 000

 

 

3 4

ALTE CHELTUIELI LEGATE DE ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

2 422 290

 

 

 

Titlul 3 — Total

21 882 290

 

 

 

TOTAL GENERAL

44 952 790

 

 

Schema de personal

Grupa de funcțiiși gradul

 

2021

2020

Autorizate prin bugetul Uniunii

Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

22

1

22

AD 12

AD 11

1

1

1

AD 10

5

3

AD 9

8

1

3

AD 8

4

2

AD 7

8

2

7

AD 6

10

2

3

AD 5

5

1

1

Subtotal AD

65

3

5

2

44

AST 11

AST 10

AST 9

1

AST 8

1

AST 7

AST 6

AST 5

4

1

4

AST 4

7

2

AST 3

12

3

AST 2

AST 1

Subtotal AST

25

1

2

7

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

5

3

AST/SC 1

Subtotal AST/SC

5

3

Total

95

3

6

4

54

Total General

95

9

58

Estimarea numărului de agenți contractuali (exprimat în echivalent normă întreagă)

Posturi de agenți contractuali

2021

GF IV

20

GF III

12

GF II

3

GF I

 

Total

35