Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 114 din 31-03-2021

Situația veniturilor și cheltuielilor întreprinderii comune SESAR (SESAR 2020) pentru exercițiul financiar 2021

(2021/C 114/40)

VENITURI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

Exercițiul financiar 2018

1

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE

1 1

CONTRIBUȚIA H2020 LA CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE

 

16 729 254

0 ,—

1 2

CONTRIBUȚIA H2020 LA CHELTUIELILE OPERAȚIONALE

 

106 941 746

0 ,—

1 3

CONTRIBUȚIA COMISIEI/PARLAMENTULUI EUROPEAN LA ACTIVITĂȚI DEMONSTRATIVE DE ANVERGURĂ (VENIT ALOCAT)

 

 

0 ,—

 

Titlul 1 — Total

 

123 671 000

0 ,—

2

CONTRIBUȚII DIN PARTEA EUROCONTROL

2 1

CONTRIBUȚII ÎN NUMERAR

1 200 000

1 036 000

0 ,—

 

Titlul 2 — Total

1 200 000

1 036 000

0 ,—

3

CONTRIBUȚII DIN PARTEA ALTOR MEMBRI

3 1

CONTRIBUȚII ÎN NUMERAR

3 087 011

1 319 005

0 ,—

 

Titlul 3 — Total

3 087 011

1 319 005

0 ,—

4

ALTE VENITURI

4 1

VENITURI DIN DOBÂNZI GENERATE

0 ,—

4 2

VENITURI DIN TAXE RECUPERATE

0 ,—

4 3

VENITURI AFERENTE PROGRAMULUI PROVENITE DE LA NEMEMBRI

0 ,—

4 4

VENITURI EXCEPȚIONALE - DEZANGAJĂRI

 

 

0 ,—

4 5

DOBÂNZI DE RETURNAT CĂTRE UE

0 ,—

4 6

REZULTAT BUGETAR

19 550 729 ,—

 

Titlul 4 — Total

0

0

19 550 729 ,—

 

TOTAL GENERAL

4 287 011

126 026 005

19 550 729 ,—

CHELTUIELI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2020

Credite 2019

Execuție 2018

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

CHELTUIELI CU PERSONALUL CONFORM SCHEMEI DE PERSONAL

4 798 730

4 798 730

4 472 237

4 472 237

316 514 ,—

316 514 ,—

1 2

AGENȚI CONTRACTUALI, PERSONAL INTERIMAR

325 427

325 427

545 008

545 008

223 962 ,—

223 962 ,—

1 3

DETAȘAREA MEMBRILOR

 

 

 

 

 

 

1 4

EXPERȚI NAȚIONALI DETAȘAȚI

135 689

135 689

174 242

174 242

41 256 ,—

41 256 ,—

1 5

COSTURI LEGATE DE MISIUNI

200 000

200 000

110 000

110 000

79 238 ,—

79 238 ,—

1 6

ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL

184 540

184 540

153 196

153 196

58 307 ,—

58 307 ,—

 

Titlul 1 — Total

5 644 386

5 644 386

5 454 683

5 454 683

719 277 ,—

719 277 ,—

2

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 1

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE

856 295

856 295

839 152

839 152

119 111 ,—

119 111 ,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI ACCESORII

2 562

2 562

5 675

5 675

9 975 ,—

9 975 ,—

2 3

RELAȚII CU PUBLICUL ȘI EVENIMENTE

400 000

400 000

399 999

399 999

186 755 ,—

186 755 ,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI

 

 

 

 

 

 

2 5

CHELTUIELI AFERENTE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

10 200

10 200

4 400

4 400

3 406 ,—

3 406 ,—

2 6

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

82 632

82 632

83 105

83 105

500 760 ,—

500 760 ,—

2 7

TIC ȘI COMUNICAȚII UNIFICATE

1 638 840

1 638 840

1 516 264

1 516 264

354 270 ,—

354 270 ,—

2 8

SERVICII ADMINISTRATIVE DE ASISTENȚĂ

189 758

189 758

173 500

173 500

–8 778 ,—

–8 778 ,—

 

Titlul 2 — Total

3 180 287

3 180 287

3 022 095

3 022 095

1 165 499 ,—

1 165 499 ,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 1

ACTIVITĂȚI ALE NEMEMBRILOR

2 520 000

30 974 415

18 676 581

33 249 761

16 117 728 ,—

16 117 728 ,—

3 2

ACTIVITĂȚI ALE EUROCONTROL

 

 

 

 

 

 

3 3

ALTE ACTIVITĂȚI ALE MEMBRILOR

 

6 986 393

112 954 358

96 734 764

1 235 297 ,—

1 235 297 ,—

 

Titlul 3 — Total

2 520 000

37 960 808

131 630 939

129 984 525

17 353 025 ,—

17 353 025 ,—

 

TOTAL GENERAL

11 344 673

46 785 481

140 107 717

138 461 303

19 237 801 ,—

19 237 801 ,—

Schema de personal

Grupa de funcțiiși gradul

 

2020

2019

Autorizate prin bugetul Uniunii

Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

AD 13

1

AD 12

5

4

5

AD 11

3

1

3

AD 10

2

3

2

AD 9

6

5

5

AD 8

7

6

7

AD 7

4

5

6

AD 6

3

7

4

AD 5

Subtotal AD

32

32

33

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

AST 7

1

1

AST 6

AST 5

2

1

AST 4

1

3

2

AST 3

1

1

1

AST 2

AST 1

Subtotal AST

6

5

6

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Subtotal AST/SC

Total

38

37

39

Total General

38

37

39

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

Posturi de agenți contractuali

2021

2020

GF IV

1

 

GF III

 

 

GF II

 

 

GF I

 

 

Total

 

 

Posturi de experți naționali detașați

3

3

Total

4

3