Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 114 din 31-03-2021

Situația veniturilor și cheltuielilor întreprinderii comune SESAR (SESAR 1) pentru exercițiul financiar 2021

(2021/C 114/39)

VENITURI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

1

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE

1 1

AL ȘAPTELEA PROGRAM-CADRU PENTRU CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

0 ,—

1 2

PROGRAMUL PRIVIND REȚEAUA TRANSEUROPEANĂ

0 ,—

 

Titlul 1 — Total

0 ,—

2

CONTRIBUȚII DIN PARTEA EUROCONTROL

2 1

CONTRIBUȚII ÎN NUMERAR

0 ,—

 

Titlul 2 — Total

0 ,—

3

CONTRIBUȚII DIN PARTEA ALTOR MEMBRI

3 1

CONTRIBUȚII ÎN NUMERAR

0 ,—

 

Titlul 3 — Total

0 ,—

4

ALTE VENITURI

4 1

VENITURI DIN DOBÂNZI GENERATE

0 ,—

4 2

VENITURI DIN TAXE RECUPERATE

0 ,—

4 3

VENITURI AFERENTE PROGRAMULUI PROVENITE DE LA NEMEMBRI

0 ,—

4 4

VENITURI EXCEPȚIONALE - DEZANGAJĂRI

 

 

0 ,—

4 5

DOBÂNZI DE RETURNAT CĂTRE UE

0 ,—

4 6

REZULTAT BUGETAR

30 689 661 ,—

 

Titlul 4 — Total

0

0

30 689 661 ,—

 

TOTAL GENERAL

30 689 661 ,—

CHELTUIELI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

CHELTUIELI CU PERSONALUL CONFORM SCHEMEI DE PERSONAL

 

 

 

1 2

AGENȚI CONTRACTUALI, PERSONAL INTERIMAR

 

 

 

1 3

DETAȘAREA MEMBRILOR

 

 

 

1 4

EXPERȚI NAȚIONALI DETAȘAȚI

 

 

 

1 5

COSTURI LEGATE DE MISIUNI

 

 

 

1 6

ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL

 

 

 

 

Titlul 1 — Total

 

 

 

2

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 1

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE

 

 

 

2 2

BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI ACCESORII

 

 

 

2 3

RELAȚII CU PUBLICUL ȘI EVENIMENTE

 

 

 

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

 

 

 

2 5

CHELTUIELI AFERENTE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

 

 

 

2 6

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

 

 

 

2 7

CHELTUIELI IT ȘI INSTALAȚII TEHNICE

 

 

 

2 8

SERVICII ADMINISTRATIVE DE ASISTENȚĂ

 

 

 

 

Titlul 2 — Total

 

 

 

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 1

STUDII/ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE DERULATE DE SJU

 

 

 

3 2

STUDII/ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE DERULATE DE EUROCONTROL

 

 

 

3 3

STUDII/ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE DERULATE DE MEMBRI

 

 

 

 

Titlul 3 — Total

 

 

 

 

TOTAL GENERAL

 

 

 

Schema de personal

Grupa de funcțiiși gradul

 

2021

2020

Autorizate prin bugetul Uniunii

Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Subtotal AD

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Subtotal AST

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Subtotal AST/SC

Total

Total General

 

 

 

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

Posturi de agenți contractuali

2021

2020

GF IV

 

 

GF III

 

 

GF II

 

 

GF I

 

 

Total

 

 

Posturi de experți naționali detașați

 

 

Total