Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 114 din 31-03-2021

Situația veniturilor și cheltuielilor Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală pentru exercițiul financiar 2021

(2021/C 114/38)

VENITURI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

1

VENITURI DIN FUNCȚIONAREA OFICIULUI

1 0

VENITURI DIN FUNCȚIONAREA OFICIULUI

282 574 722

267 293 084

254 632 111 ,—

 

Titlul 1 — Total

282 574 722

267 293 084

254 632 111 ,—

3

SOLD DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR ȘI RETRAGERI DIN FONDUL DE REZERVĂ

3 0

SOLD DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR ȘI RETRAGERI DIN FONDUL DE REZERVĂ

221 503 302

197 545 199

0 ,—

 

Titlul 3 — Total

221 503 302

197 545 199

0 ,—

4

CONTRIBUȚIE LA POLITICILE UE

4 0

CONTRIBUȚIE LA POLITICILE UE

p.m.

0 ,—

0 ,—

 

Titlul 4 — Total

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

SUBVENȚIE ACORDATĂ DE COMUNITATEA EUROPEANĂ

5 0

SUBVENȚIE ACORDATĂ DE COMUNITATEA EUROPEANĂ

0 ,—

0 ,—

0 ,—

 

Titlul 5 — Total

0 ,—

0 ,—

0 ,—

 

TOTAL GENERAL

504 078 024 ,—

464 838 283 ,—

254 632 111 ,—

CHELTUIELI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL OFICIULUI

1 1

PERSONAL ACTIV

122 532 964

116 806 309

112 558 548 ,—

1 3

MISIUNI ŞI DEPLASĂRI

1 360 325

1 794 073

1 458 135 ,—

1 4

INFRASTRUCTURĂ SOCIO-MEDICALĂ

597 966

394 840

342 516 ,—

1 5

ORGANIZARE DE STAGII DE PRACTICĂ ȘI SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI

1 344 989

1 323 920

1 172 501 ,—

1 6

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

564 541

8 960 666

7 491 953 ,—

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI DE REPREZENTARE

18 200

23 000

18 000 ,—

 

Titlul 1 — Total

126 418 985

129 302 808

123 041 653 ,—

2

CHELTUIELI AFERENTE IMOBILELOR, ECHIPAMENTULUI ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE

13 056 614

11 043 720

15 294 621 ,—

2 1

PRELUCRARE DE DATE

34 181 534

28 155 843

29 071 919 ,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI ACCESORII

2 910 704

2 557 900

3 228 315 ,—

2 3

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

8 862 642

7 513 667

6 708 313 ,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

1 401 900

1 781 714

1 489 235 ,—

2 5

CHELTUIELI CU ÎNTRUNIRI OFICIALE ȘI DE ALTĂ NATURĂ

2 792 148

3 524 098

4 199 284 ,—

2 6

STUDII, ANALIZE ȘI CONSULTĂRI

4 059 153

3 683 588

3 491 990 ,—

 

Titlul 2 — Total

67 264 695

58 260 530

63 483 677 ,—

3

CHELTUIELI OCAZIONATE DE FUNCȚII SPECIALE ÎNDEPLINITE DE OFICIU

3 2

OBSERVATOR

6 458 818

7 810 595

4 983 673 ,—

3 3

COOPERARE UE

30 889 869

31 190 141

29 339 499 ,—

3 4

COMUNICARE, PROMOVARE ȘI INTEGRARE

1 342 252

1 125 500

902 520 ,—

3 5

CHELTUIELI PRIVIND PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE A MĂRCII UNIUNII EUROPENE ȘI A DESENELOR ȘI MODELELOR INDUSTRIALE COMUNITARE

15 481 557

16 430 667

17 184 537 ,—

 

Titlul 3 — Total

54 172 496

56 556 903

52 410 229 ,—

4

CONTRIBUȚIE LA POLITICILE UE

4 0

PROIECTE FINANȚATE DE UE

p.m.

p.m.

0 ,—

4 1

COFINANȚAREA PROIECTELOR FINANȚATE DE UE

4 289 717

3 738 558

0 ,—

4 2

COFINANȚAREA ȘCOLII EUROPENE DIN ALICANTE

8 477 876

0 ,—

0 ,—

4 3

CONTRIBUȚIE LA POLITICILE UE — IMM

20 000 000

0 ,—

0 ,—

 

Titlul 4 — Total

32 767 593

3 738 558 ,—

0 ,—

5

COMPENSARE PENTRU STATELE MEMBRE

5 0

COMPENSARE PENTRU STATELE MEMBRE

12 731 606

11 973 647

0 ,—

 

Titlul 5 — Total

12 731 606

11 973 647

0 ,—

10

ALTE CHELTUIELI

10 1

PROVIZIOANE PENTRU EVENIMENTE NEPREVĂZUTE

160 213 601

165 468 410

0 ,—

10 2

ALOCĂRI ÎN FONDUL DE REZERVĂ

3 735 934

5 473 045

0 ,—

10 3

FOND DE REZERVĂ PENTRU COMPENSARE

27 762 944

25 966 537

0 ,—

10 4

COFINANȚAREA PROIECTELOR FINANȚATE DE UE

19 010 172

8 097 845

0 ,—

 

Titlul 10 — Total

210 722 651

205 005 837

0 ,—

 

TOTAL GENERAL

504 078 026

464 838 283 ,—

238 935 559 ,—

Schema de personal

Grupa de funcțiiși gradul

 

2021

2020

Autorizate prin bugetul Uniunii

Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

1

1

AD 15

1

2

2

1

3

AD 14

20

8

13

3

17

6

AD 13

25

10

22

3

22

9

AD 12

21

22

23

19

27

20

AD 11

11

8

4

8

9

14

AD 10

17

12

11

8

15

13

AD 9

19

15

9

10

20

14

AD 8

26

13

24

13

23

15

AD 7

40

30

16

8

35

18

AD 6

48

59

63

59

59

59

AD 5

3

Subtotal AD

228

180

188

133

228

172

AST 11

9

3

7

AST 10

19

2

21

19

1

AST 9

67

8

56

6

65

9

AST 8

51

9

38

3

51

9

AST 7

68

18

72

8

69

14

AST 6

43

20

53

17

49

25

AST 5

37

28

28

28

30

28

AST 4

43

24

26

22

42

21

AST 3

40

31

73

46

56

30

AST 2

1

7

AST 1

Subtotal AST

377

140

371

137

388

137

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Subtotal AST/SC

Total

605

320

559

270

616

309

Total General

925

829

925

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

Posturi de agenți contractuali

2021

2020

2019

FG IV

104,1

83,9

95,4

FG III

87,4

107,4

112,5

FG II

0,9

6,7

7

FG I

3,8

4,8

5

Total

196,2

202,8

219,9

Posturi de experți naționali detașați

65,1

66,8

60

Total

261,3

269,6

279,9