Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 114 din 31-03-2021

Situația veniturilor și cheltuielilor Comitetului unic de rezoluție pentru exercițiul financiar 2021

(2021/C 114/37)

VENITURI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

1

CONTRIBUȚII DE LA INSTITUȚIILE DE CREDIT

1 0

CONTRIBUȚII DE LA INSTITUȚIILE DE CREDIT

119 000 000

117 800 000

88 817 104,75

 

Titlul 1 — Total

119 000 000

117 800 000

88 817 104,75

2

CONTRIBUȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

2 0

CONTRIBUȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

 

 

Titlul 2 — Total

 

3

VENITURI DIVERSE

3 0

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

 

 

Titlul 3 — Total

p.m.

p.m.

 

4

FONDUL UNIC DE REZOLUȚIE

4 0

FONDUL UNIC DE REZOLUȚIE

9 574 339 325

8 015 423 680

7 182 065 814,36

4 9

REZULTATUL EXECUȚIEI BUGETARE DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR

 

 

Titlul 4 — Total

9 574 339 325

8 015 423 680

7 182 065 814,36

9

FOND DE REZERVĂ

9 0

FOND DE REZERVĂ

 

59 359 169,28

50 417 899 ,—

 

Titlul 9 — Total

 

59 359 169,28

50 417 899 ,—

 

TOTAL GENERAL

9 693 339 325

8 192 582 849,28

7 321 300 818,11

CHELTUIELI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

51 746 000

45 082 500

37 394 309 ,—

1 2

CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL

1 150 000

1 414 000

819 247 ,—

1 3

MISIUNI ŞI DEPLASĂRI

20 000

20 000

11 327 ,—

1 4

INFRASTRUCTURĂ SOCIOMEDICALĂ ȘI BUNĂSTARE SOCIALĂ

1 675 000

1 151 000

864 977 ,—

1 5

FORMARE

625 500

683 000

488 425 ,—

1 6

SERVICII EXTERNE

1 562 500

1 678 000

1 650 458 ,—

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI DE REPREZENTARE

1 000

1 000

1 000 ,—

 

Titlul 1 — Total

56 780 000

50 029 500

41 229 743 ,—

2

CHELTUIELI AFERENTE IMOBILELOR, ECHIPAMENTULUI ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI ACCESORII

7 648 500

5 259 997,55

5 284 159 ,—

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR

5 400 000

4 750 000

5 476 194 ,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI ACCESORII

1 383 500

1 224 000

575 197 ,—

2 3

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

1 360 000

1 321 502,45

229 556 ,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

858 000

695 000

398 540 ,—

 

Titlul 2 — Total

16 650 000

13 250 500 ,—

11 963 646 ,—

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 1

OPERAȚIUNI ALE SRB

15 520 000

20 420 000

11 756 428 ,—

3 2

CONTINGENȚE ALE SRB

30 050 000

34 100 000

15 122 996 ,—

 

Titlul 3 — Total

45 570 000

54 520 000

26 879 424 ,—

4

FONDUL UNIC DE REZOLUȚIE

4 0

UTILIZAREA FONDULUI ÎN CADRUL SCHEMELOR DE REZOLUȚIE

9 574 339 325

8 015 423 680

83 797 625 ,—

4 9

ALTE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

 

 

Titlul 4 — Total

9 574 339 325

8 015 423 680

83 797 625 ,—

9

SOLD DIN FONDUL DE REZERVĂ

9 0

SOLD DIN FONDUL DE REZERVĂ

 

59 359 169,28

50 417 899 ,—

 

Titlul 9 — Total

 

59 359 169,28

50 417 899 ,—

 

TOTAL GENERAL

9 693 339 325

8 192 582 849,28

214 288 337 ,—

Schema de personal

Grupa de funcțiiși gradul

 

2021

2020

Autorizate prin bugetul Uniunii

Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

6

6

AD 12

9

4

9

AD 11

13

4

13

AD 10

17

11

17

AD 9

55

21

55

AD 8

75

52

65

AD 7

70

47

65

AD 6

80

77

66

AD 5

45

67

29

Subtotal AD

370

283

325

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

2

1

AST 5

7

2

7

AST 4

28

15

24

AST 3

10

24

14

AST 2

4

2

3

AST 1

1

2

Subtotal AST

51

44

51

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

12

12

AST/SC 2

9

4

9

AST/SC 1

8

19

3

Subtotal AST/SC

29

23

24

Total

450

350

400

Total General

450

350

400

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

Posturi de agenți contractuali

2021

2020

FG IV

FG III

FG II

FG I

Total GF

Posturi de experți naționali detașați

35

35

Total

35

35