Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 114 din 31-03-2021

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) pentru exercițiul financiar 2021

(2021/C 114/36)

VENITURI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

2

VENITURI

2 0

CONTRIBUŢII ALE UNIUNII EUROPENE

221 653 000

233 384 343

138 062 900 ,—

 

Titlul 2 — Total

221 653 000

233 384 343

138 062 900 ,—

3

CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE (INCLUSIV STATELE MEMBRE AELS ȘI ȚĂRILE CANDIDATE)

3 0

AELS

p.m.

3 726 733

2 242 936 ,—

 

Titlul 3 — Total

p.m.

3 726 733

2 242 936 ,—

4

ALTE CONTRIBUȚII

4 0

FINANȚARE UE ÎN BAZA ACORDURILOR DE DELEGARE - REGULAMENTUL FINANCIAR AL AGENȚIEI, ARTICOLUL 6 ALINEATUL (2)

 

 

 

 

Titlul 4 — Total

 

 

 

6

VENITURI DIVERSE

6 0

VENITURI DIVERSE

 

 

52 474,84

 

Titlul 6 — Total

 

 

52 474,84

 

TOTAL GENERAL

221 653 000

237 111 076

140 358 310,84

CHELTUIELI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2021

Credite 2020

Execuție 2019

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

SALARII ŞI INDEMNIZAŢII

35 344 000

35 344 000

30 293 237

30 293 237

19 071 984,24

19 071 984,24

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE ŞI TRANSFER DE PERSONAL

926 000

926 000

379 523

379 523

299 514 ,—

161 916 ,—

1 3

CHELTUIELI PENTRU MISIUNI

600 000

600 000

426 000

426 000

573 700 ,—

562 162,68

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

2 541 000

2 541 000

1 183 053

1 183 053

998 490,46

885 453,28

1 5

FORMARE PROFESIONALĂ

1 433 000

1 433 000

606 187

606 187

586 390,31

393 474,97

 

Titlul 1 — Total

40 844 000

40 844 000

32 888 000

32 888 000

21 530 079,01

21 074 991,17

2

INFRASTRUCTURĂ ŞI CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE

2 070 000

2 070 000

2 223 000

2 223 000

1 664 262,18

765 145,34

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR

2 900 000

2 900 000

2 904 335

2 904 335

3 217 477,83

1 235 080,04

2 2

BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CONEXE

289 000

289 000

497 893

497 893

885 764,93

199 693,86

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

1 033 100

1 033 100

873 100

873 100

778 246,25

642 076,55

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI

36 000

36 000

15 000

15 000

29 999 ,—

15 938,35

2 5

REUNIUNI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE ŞI ALTE REUNIUNI

520 400

520 400

258 000

258 000

366 308,62

167 450,66

2 6

INFORMARE, PUBLICAȚII ŞI MULTIMEDIA

1 735 000

1 735 000

817 000

817 000

1 239 324,41

559 602,85

2 7

SERVICII EXTERNE DE ASISTENŢĂ ADMINISTRATIVĂ

4 291 000

4 291 000

6 890 000

6 890 000

3 535 346,24

1 403 466,20

2 8

SERVICII DE SECURITATE

2 839 500

2 839 500

3 628 672

3 628 672

2 942 497,65

403 348,87

 

Titlul 2 — Total

15 714 000

15 714 000

18 107 000

18 107 000

14 659 227,11

5 391 802,72

3

CHELTUIELI OPERAŢIONALE (INCLUSIV VENITURILE EXTERNE)

3 0

INFRASTRUCTURĂ

74 962 000

68 170 000

58 964 750

31 834 460

15 830 739,07

26 878 248,07

3 1

APLICAȚII

85 611 000

85 810 000

121 274 814

143 844 562

69 484 703,39

68 518 422,59

3 8

ACTIVITĂȚI DE ASISTENȚĂ OPERAȚIONALĂ

12 847 000

11 115 000

8 884 436

6 710 321

6 918 119,39

5 572 905,33

3 9

ASISTENȚĂ PENTRU SM ȘI CE

p.m.

p.m.

 

 

 

 

 

Titlul 3 — Total

173 420 000

165 095 000

189 124 000

182 389 343

92 233 561,85

100 969 575,99

 

TOTAL GENERAL

229 978 000

221 653 000

240 119 000

233 384 343

128 422 867,97

127 436 369,88

Schema de personal

Grupa de funcțiiși gradul

 

2021

2020

Autorizate prin bugetul Uniunii

Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

3

1

3

AD 12

4

3

4

AD 11

7

1

5

AD 10

10

7

8

AD 9

16

14

16

AD 8

26

12

17

AD 7

23

37

32

AD 6

26

6

15

AD 5

43

29

47

Subtotal AD

160

112

149

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

3

2

2

AST 7

4

4

4

AST 6

12

5

9

AST 5

12

14

12

AST 4

10

11

12

AST 3

11

5

13

AST 2

AST 1

Subtotal AST

53

42

53

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Subtotal AST/SC

Total

213

154

202

Total General

213

154

202

Personal extern

Agenţi contractuali

Estimare 2021

Autorizaţi 2020

Recrutaţi începând cu 31.12.2020

Grupa de funcţii IV

85

73

56

Grupa de funcţii III

47

36

27

Grupa de funcţii II

2

2

 

Grupa de funcţii I

 

 

Total

134

111

83

Experţi naţionali detaşaţi

Estimare 2021

Autorizaţi 2020

Recrutaţi începând cu 31.12.2020

Total

11

11

10