Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 114 din 31-03-2021

Situația veniturilor și cheltuielilor Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) pentru exercițiul financiar 2021

(2021/C 114/35)

VENITURI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

2

VENITURI

2 0

CONTRIBUŢII UE

142 114 334

124 073 000

96 686 000 ,—

 

Titlul 2 — Total

142 114 334

124 073 000

96 686 000 ,—

3

CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR TERȚE

3 0

CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR TERȚE

p.m.

6 363 611,49

5 331 003,34

 

Titlul 3 — Total

p.m.

6 363 611,49

5 331 003,34

4

ALTE CONTRIBUȚII

4 0

ALTE CONTRIBUȚII

p.m.

550 000

790 709,32

 

Titlul 4 — Total

p.m.

550 000

790 709,32

5

VENITURI DIN FUNCŢIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUŢIILOR

5 0

VENITURI DIN FUNCŢIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUŢIILOR

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

 

TOTAL GENERAL

142 114 334

130 986 611,49

102 807 712,66

CHELTUIELI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2021

Credite 2020

Execuție 2019

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

SALARII ŞI INDEMNIZAŢII

39 373 398

39 373 398

27 725 940

27 725 940

18 029 440,06

18 029 440,06

1 2

CHELTUIELI REFERITOARE LA RECRUTAREA PERSONALULUI

624 320

624 320

265 529

265 529

714 460,20

573 987,36

1 3

CHELTUIELI PENTRU MISIUNI

669 500

669 500

475 000

475 000

466 722,83

376 515,18

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

2 210 000

2 210 000

1 708 016

1 708 016

1 838 076,59

1 578 868,55

1 5

SESIUNI ŞI CURSURI DE FORMARE PENTRU PERSONAL

751 900

751 900

762 863

762 863

492 995,54

238 995,08

1 6

SERVICII EXTERNE

1 786 150

1 786 150

2 784 313

2 784 313

3 273 248,80

2 067 107,77

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE

10 300

10 300

10 000

10 000

1 951,65

1 951,65

 

Titlul 1 — Total

45 425 568

45 425 568

33 731 661

33 731 661

24 816 895,67

22 866 865,65

2

INFRASTRUCTURĂ ŞI CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE

2 1

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE

6 647 700

6 647 700

6 147 926

6 147 926

6 112 703,42

4 862 329,53

2 2

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR

5 056 476

5 056 476

6 298 012

6 298 012

3 877 291,41

1 514 963,46

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

2 596 000

2 596 000

2 068 931

2 068 931

2 087 829,70

1 506 542,20

 

Titlul 2 — Total

14 300 176

14 300 176

14 514 869

14 514 869

12 077 824,53

7 883 835,19

3

CHELTUIELI OPERAŢIONALE

3 1

INFORMARE, ANALIZĂ ȘI DEZVOLTAREA CUNOAȘTERII

3 375 000

3 375 000

1 853 387

1 503 511

2 329 305,02

2 518 627,42

3 2

SPRIJIN PENTRU COOPERAREA PRACTICĂ A STATELOR MEMBRE

9 823 236

9 823 236

4 552 306

4 673 809

5 593 165,41

4 740 561,88

3 3

SUPORT OPERAȚIONAL

68 596 875

68 596 875

69 176 277

69 404 650

46 928 722,83

48 584 770,96

3 4

COOPERAREA CU SOCIETATEA CIVILĂ ȘI PĂRȚILE INTERESATE

593 479

593 479

244 500

244 500

316 548,07

292 038,63

3 5

AGENȚIA UNIUNII EUROPENE PENTRU AZIL (EUAA) MONITORIZAREA APLICĂRII SECA

p.m.

p.m.

 

 

 

 

3 6

ALTE ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

p.m.

p.m.

6 363 611

6 363 611

 

 

 

Titlul 3 — Total

82 388 590

82 388 590

82 190 081

82 190 081

55 167 741,33

56 135 998,89

4

ALTE PROIECTE EXTERNE

4 1

ALTE PROIECTE EXTERNE

p.m.

p.m.

550 000

550 000

564 865,58

344 533,48

 

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

550 000

550 000

564 865,58

344 533,48

 

TOTAL GENERAL

142 114 334

142 114 334

130 986 611

130 986 611

92 627 327,11

87 231 233,21

Schema de personal

Grupa de funcțiiși gradul

 

2021

2020

Autorizate prin bugetul Uniunii

Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

AD 13

3

3

AD 12

5

3

5

AD 11

3

2

3

AD 10

16

5

16

AD 9

22

4

22

AD 8

58

21

58

AD 7

70

29

70

AD 6

30

26

30

AD 5

23

41

23

Subtotal AD

231

132

231

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

4

4

AST 5

18

2

18

AST 4

49

27

49

AST 3

55

39

55

AST 2

9

1

9

AST 1

13

Subtotal AST

135

82

135

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Subtotal AST/SC

Total

366

214

366

Total General

366

214

366