Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 120 din 08-04-2021

Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei din 9 martie 2012 de stabilire a specificațiilor pentru aditivii alimentari enumerați în anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 83 din 22 martie 2012 )

La pagina 204, în anexă, la intrarea „E 494 Monooleat de sorbitan”, la rubrica „Compoziție”:

în loc de:

„Conține nu mai puțin de 95 % amestec de sorbitol, sorbitan și esteri izosorbidici”,

se citește:

„Conține nu mai puțin de 95 % amestec de esteri de sorbitol, sorbitan și izosorbid”.