Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 121 din 09-04-2021

Retragerea notificării unei concentrări

(Cazul M.9489 — Air Canada/Transat)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2021/C 121/05)

La data de 15 aprilie 2020, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1) (Regulamentul privind concentrările economice), o notificare (2) a unei concentrări propuse.

La data de 25 mai 2020, Comisia a decis să inițieze procedurile (3) în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul privind concentrările economice. La data de 2 aprilie 2021, partea care a efectuat notificarea a informat Comisia că și-a retras notificarea și a demonstrat că a renunțat la concentrare.


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 131, 22.04.2020, p. 23.

(3)  JO C 180, 29.05.2020, p. 1.