Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 114 din 31-03-2021

Situația veniturilor și cheltuielilor Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2021

(2021/C 114/34)

VENITURI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

2

Contribuții

2 0

Contribuții

395 623 968,62

546 629 182,74

415 988 884 ,—

 

Titlul 2 — Total

395 623 968,62

546 629 182,74

415 988 884 ,—

3

Venituri din operațiuni administrative

3 0

Venituri administrative

p.m.

17 455,08

8 001,64

 

Titlul 3 — Total

p.m.

17 455,08

8 001,64

4

Venituri din activități operaționale

4 1

Venituri din activități operaționale

3 385 178,34

3 385 178,34

0 ,—

 

Titlul 4 — Total

3 385 178,34

3 385 178,34

0 ,—

5

Excedent și sold

5 2

Excedent și sold

1 659 693,58

9 636 514,85

8 477 210,46

 

Titlul 5 — Total

1 659 693,58

9 636 514,85

8 477 210,46

9

CREDITE ANULATE

9 0

CREDITE ANULATE

p.m.

75 300 883,70

0 ,—

 

Titlul 9 — Total

p.m.

75 300 883,70

0 ,—

 

TOTAL GENERAL

400 668 840,54

634 969 214,71

424 474 096,10

CHELTUIELI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2021

Credite 2020

Execuție 2019

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

Cheltuieli de personal

1 1

Cheltuieli de personal

5 608 600

5 608 600

5 621 952,66

5 621 952,66

5 266 818,19

5 224 174,19

1 2

Personal extern

907 230

907 230

981 850

981 850

555 860,06

365 289,38

 

Titlul 1 — Total

6 515 830

6 515 830

6 603 802,66

6 603 802,66

5 822 678,25

5 589 463,57

2

IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE

2 0

Clăd

172 550

172 550

160 302,42

160 302,42

123 040,07

75 970,95

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR

353 700

353 700

438 920

438 920

397 345,78

306 213,91

2 2

Cheltuieli diverse

362 500

362 500

282 250

282 250

489 834,98

303 056,68

 

Titlul 2 — Total

888 750

888 750

881 472,42

881 472,42

1 010 220,83

685 241,54

3

CHELTUIELI OPERAŢIONALE

3 1

Comunitățile de cunoaștere și inovare și integrarea triunghiului cunoașterii

359 785 019,78

389 658 060,54

606 289 704,34

550 527 755,93

471 697 362,39

398 078 550,63

3 2

Activități transversale ale EIT

2 449 500

3 586 200

2 086 600

1 655 300

1 927 779,32

1 498 333,68

3 3

Sprijinirea capacității de inovare a învățământului superior

20 000

20 000

0 ,—

0 ,—

 

Titlul 3 — Total

362 254 519,78

393 264 260,54

608 376 304,34

552 183 055,93

473 625 141,71

399 576 884,31

4

CREDITE ANULATE

4 0

CREDITE ANULATE NEFOLOSITE ÎN EXERCIȚIUL N

p.m.

p.m.

9 226 443,15

61 196 487,38

11 818,44

 

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

9 226 443,15

61 196 487,38

11 818,44

 

TOTAL GENERAL

369 659 099,78

400 668 840,54

625 088 022,57

559 668 331,01

541 654 528,17

405 863 407,86

Schema de personal

Grupa de funcțiiși gradul

 

2021

2020

Autorizate prin bugetul Uniunii

Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

AD 13

AD 12

1

1

AD 11

2

2

AD 10

9

2

7

AD 9

9

11

9

AD 8

10

10

10

AD 7

7

8

7

AD 6

1

7

3

AD 5

Subtotal AD

40

39

40

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

3

2

3

AST 4

1

1

1

AST 3

1

2

1

AST 2

AST 1

Subtotal AST

5

5

5

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Subtotal AST/SC

Total

45

44

45

Total General

45

44

45