Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 114 din 31-03-2021

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2021

(2021/C 114/33)

VENITURI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

9

VENITURI

9 0

Venit anual

23 642 735

16 706 548

15 853 496 ,—

9 1

CONTRIBUŢIA ŢĂRILOR TERŢE

 

0 ,—

9 2

VENITURI ALOCATE

 

192 025

293 657 ,—

9 4

CONTRIBUȚIA AELS

 

398 810

0 ,—

 

Titlul 9 — Total

23 642 735

17 297 383

16 147 153 ,—

 

TOTAL GENERAL

23 642 735

17 297 383

16 147 153 ,—

CHELTUIELI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

11 764 458

10 538 468

9 204 874 ,—

1 2

MISIUNI ŞI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

135 000

100 000

100 000 ,—

1 3

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

66 500

25 635

52 005 ,—

1 4

SERVICII SOCIALE

43 500

93 500

40 500 ,—

 

Titlul 1 — Total

12 009 458

10 757 603

9 397 379 ,—

2

CLĂDIREA AGENŢIEI ŞI CHELTUIELI AFERENTE

2 0

CHELTUIELI AFERENTE SEDIULUI AGENŢIEI

1 290 300

1 156 434

1 123 434 ,—

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

552 000

515 000

385 000 ,—

2 2

BUNURI MOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE

287 600

295 000

312 000 ,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

1 659 760

687 150

676 836 ,—

2 4

INFRASTRUCTURĂ INFORMATICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI FRANCAREA CORESPONDENŢEI

514 600

169 000

164 000 ,—

 

Titlul 2 — Total

4 304 260

2 822 584

2 661 270 ,—

3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

3 0

CHELTUIELI DE REPREZENTARE

10 250

7 000

7 000 ,—

3 1

CHELTUIELI OPERAŢIONALE

245 000

220 000

190 000 ,—

3 2

IMPLICAREA PĂRŢILOR INTERESATE, RELAŢII PUBLICE ŞI SITE-UL INTERNET

332 200

188 500

158 500 ,—

3 3

TRADUCERI

513 600

217 123

226 004 ,—

3 4

RĂSPUNDERE CIVILĂ PROFESIONALĂ

7 000

6 000

7 000 ,—

3 5

OPERAŢIUNI ÎN CADRUL REMIT

4 630 075

3 078 573

3 500 000 ,—

3 6

Consultări cu experți

1 590 892

 

 

 

Titlul 3 — Total

7 329 017

3 717 196

4 088 504 ,—

 

TOTAL GENERAL

23 642 735

17 297 383

16 147 153 ,—

Schema de personal

Grupa de funcțiiși gradul

 

2021

2020

Autorizate prin bugetul Uniunii

Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

AD 13

4

3

AD 12

3

4

3

AD 11

4

3

5

AD 10

3

4

3

AD 9

12

7

8

AD 8

9

10

8

AD 7

12

10

8

AD 6

10

11

14

AD 5

1

9

6

Subtotal AD

59

59

59

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

2

1

AST 5

4

3

2

AST 4

3

2

6

AST 3

3

7

3

AST 2

AST 1

Subtotal AST

12

12

12

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Subtotal AST/SC

Total

71

71

71

Total General

71

71

71