Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 114 din 31-03-2021

Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) pentru exercițiul financiar 2021

(2021/C 114/32)

VENITURI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

1

CONTRIBUŢII ALE AUTORITĂŢILOR NAŢIONALE DE SUPRAVEGHERE

1 0

CONTRIBUŢII ALE AUTORITĂŢILOR NAŢIONALE DE SUPRAVEGHERE

23 936 648

21 603 906

19 659 349 ,—

 

Titlul 1 — Total

23 936 648

21 603 906

19 659 349 ,—

2

CONTRIBUŢII ALE UNIUNII EUROPENE

2 0

CONTRIBUŢII ALE UNIUNII EUROPENE

19 172 407

16 765 425

13 612 497 ,—

 

Titlul 2 — Total

19 172 407

16 765 425

13 612 497 ,—

3

ONORARII PLĂTITE AUTORITĂŢII

3 0

ONORARII PLĂTITE AUTORITĂŢII

17 087 867

15 561 159

11 527 276 ,—

 

Titlul 3 — Total

17 087 867

15 561 159

11 527 276 ,—

4

CONTRIBUŢII ALE OBSERVATORILOR

4 0

CONTRIBUŢII ALE OBSERVATORILOR

741 073

618 617

558 504 ,—

 

Titlul 4 — Total

741 073

618 617

558 504 ,—

6

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

6 0

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

0

0

0 ,—

 

Titlul 6 — Total

0

0

0 ,—

7

CONTRIBUȚII DE LA AUTORITĂȚILE NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE PENTRU SARCINI DELEGATE

7 0

CONTRIBUȚII DE LA AUTORITĂȚILE NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE PENTRU SARCINI DELEGATE

1 722 449

1 697 615

2 021 728 ,—

 

Titlul 7 — Total

1 722 449

1 697 615

2 021 728 ,—

 

TOTAL GENERAL

62 660 444

56 246 722

47 379 354 ,—

CHELTUIELI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

PERSONAL ACTIV

37 914 176

29 669 439

26 729 738 ,—

1 2

CHELTUIELI LEGATE DE GESTIONAREA PERSONALULUI ŞI RECRUTARE

450 000

470 000

325 300 ,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

999 000

565 000

568 407 ,—

1 6

FORMARE

300 000

260 000

234 953 ,—

 

Titlul 1 — Total

39 663 176

30 964 439

27 858 398 ,—

2

CHELTUIELI DE INFRASTRUCTURĂ ŞI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI AFERENTE

6 160 000

6 352 000

7 074 108 ,—

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR

450 000

450 000

354 421 ,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

1 215 000

1 110 115

668 586 ,—

2 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE, PROTOCOL ŞI EVENIMENTE

6 000

6 000

5 000 ,—

 

Titlul 2 — Total

7 831 000

7 918 115

8 102 115 ,—

3

CHELTUIELI OPERAŢIONALE

3 1

FORMARE ÎN DOMENIUL UNEI CULTURI COMUNE DE SUPRAVEGHERE

25 000

 

840 ,—

3 2

COLECTAREA DE INFORMAŢII: PROIECTE IT

9 780 000

10 916 251

7 244 570 ,—

3 4

CONSULTANŢĂ JURIDICĂ

120 000

65 000

60 332 ,—

3 5

ACCESUL LA INFORMAȚII PRIVIND CERCETAREA ECONOMICĂ

600 000

600 000

418 485 ,—

3 6

CHELTUIELI CU MISIUNI ŞI DEPLASĂRI ŞI CHELTUIELI OCAZIONALE

400 000

70 811

512 196 ,—

3 7

COMUNICARE

260 000

793 200

558 757 ,—

3 8

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI

360 000

108 529

324 882 ,—

3 9

SERVICII CU PRIVIRE LA ASPECTE OPERAŢIONALE

30 000

2 077

87 021 ,—

 

Titlul 3 — Total

11 575 000

12 555 868

9 207 083 ,—

4

SARCINI DELEGATE

4 0

INTERFAȚĂ UNICĂ PENTRU REGISTRE CENTRALE DE TRANZACȚII

700 000

400 000

221 758 ,—

4 1

DATE DE REFERINȚĂ DESPRE INSTRUMENTE

1 790 000

2 050 000

1 990 000 ,—

 

Titlul 4 — Total

2 490 000

2 450 000

2 211 758 ,—

9

POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE

9 0

POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE

1 101 268

2 358 300

 

 

Titlul 9 — Total

1 101 268

2 358 300

 

 

TOTAL GENERAL

62 660 444

56 246 722

47 379 354 ,—

Schema de personal

Grupa de funcțiiși gradul

 

2021

2020

Autorizate prin bugetul Uniunii

Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

1  (1)

1

2

AD 15

3  (2)

1

3

AD 14

1  (3)

AD 13

3

3

AD 12

10

5

7

AD 11

15

1

14

AD 10

24

10

17

AD 9

42

31

39

AD 8

40

33

30

AD 7

45

25

57

AD 6

17

13

10

AD 5

37

26

32

Subtotal AD

238

146

214

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

2

2

AST 7

3

3

AST 6

3

3

AST 5

3

4

3

AST 4

1

3

1

AST 3

AST 2

AST 1

2

Subtotal AST

12

9

12

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Subtotal AST/SC

Total

250

155

226

Total General

250

155

226

 (1)  (2)  (3)

Numărul estimat de agenţi contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) şi de experţi naţionali detaşaţi

Posturi de agenţi contractuali

2021

2020

GF IV

66

60

GF III

35

31

GF II

 

GF I

 

Total GF

101

91

Posturi de experţi naţionali detaşaţi

15

14

Total

116

105


(1)  1 post AD 16 pentru președintele Comitetului de supraveghere a CPC și 1 post AD 16 ad personam în perioada 1 ianuarie-31 martie 2021, care corespunde finalului de mandat al președintelui actual al ESMA.

(2)  Din care 1 post va fi utilizat pentru postul AD 16 ad personam menționat mai sus până la sfârșitul mandatului președintelui actual al ESMA.

(3)  Va fi utilizat pentru un post AD 15 ad personam până la sfârșitul mandatului directorului executiv actual.