Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 114 din 31-03-2021

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției de sprijin pentru OAREC (Oficiul OAREC) pentru exercițiul financiar 2021

(2021/C 114/31)

VENITURI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

2

SUBVENŢII ACORDATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ

2 0

SUBVENŢII ACORDATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ

7 282 800

7 140 402

5 701 000 ,—

 

Titlul 2 — Total

7 282 800

7 140 402

5 701 000 ,—

3

CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE (INCLUSIV ȚĂRILE AELS ȘI ȚĂRILE CANDIDATE)

3 0

CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE (INCLUSIV ȚĂRILE AELS ȘI ȚĂRILE CANDIDATE)

58 557

93 251

0 ,—

 

Titlul 3 — Total

58 557

93 251

0 ,—

4

ALTE CONTRIBUȚII (STATELE MEMBRE, ANR-urile

4 0

ALTE CONTRIBUȚII (STATELE MEMBRE, ANR-urile, ETC.)

p.m.

0

0 ,—

 

Titlul 4 — Total

p.m.

0

0 ,—

5

OPERAŢIUNI ADMINISTRATIVE

5 0

OPERAŢIUNI ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

 

TOTAL GENERAL

7 341 357

7 233 653

5 701 000 ,—

CHELTUIELI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

SALARII ŞI ALOCAŢII

2 911 925

2 517 771

1 950 353,35

1 2

CHELTUIELI LEGATE DE RECRUTAREA PERSONALULUI

20 000

30 000

34 559,04

1 3

CHELTUIELI CU MISIUNILE

60 000

249 000

212 284,65

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

11 000

12 000

9 000 ,—

1 5

DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

83 000

90 000

80 774,73

1 6

SERVICII EXTERNE

600 164

438 250

609 605,47

1 7

PROTOCOL ŞI EVENIMENTE

24 636

20 200

15 835,25

 

Titlul 1 — Total

3 710 725

3 357 221

2 912 412,49

2

INFRASTRUCTURĂ ŞI CHELTUIELI OPERAŢIONALE/DE FUNCŢIONARE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI AFERENTE

222 300

232 565

175 370,39

2 1

PRELUCRAREA DATELOR ȘI TELECOMUNICAȚII

434 972

423 225

372 894,50

2 2

BUNURI MOBILE ŞI CHELTUIELI AFERENTE

47 500

55 200

25 915,73

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

221 110

269 450

221 830,83

2 4

MIJLOACE DE COMUNICARE ÎN MASĂ NEOPERAȚIONALE ȘI RELAȚII PUBLICE

171 000

68 000

18 955,23

2 5

REUNIUNI NEOPERAȚIONALE

3 000

22 000

13 561,25

 

Titlul 2 — Total

1 099 882

1 070 440

828 527,93

3

CHELTUIELI OPERAŢIONALE

3 0

SPRIJIN PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI OAREC

483 250

920 200

491 843,45

3 1

ASISTENȚĂ OPERAȚIONALĂ ȘI STRATEGICĂ PENTRU OAREC

2 047 500

1 885 792

1 464 156,02

 

Titlul 3 — Total

2 530 750

2 805 992

1 955 999,47

 

TOTAL GENERAL

7 341 357

7 233 653

5 696 939,89

Schema de personal

Grupa de funcțiiși gradul

 

2021

2020

Autorizate prin bugetul Uniunii

Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

AD 13

AD 12

AD 11

1

1

AD 10

2

1

2

AD 9

2

1

2

AD 8

2

3

2

AD 7

2

2

AD 6

2

5

2

AD 5

1

1

Subtotal AD

13

11

13

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

2

1

AST 5

1

1

1

AST 4

1

1

AST 3

1

AST 2

AST 1

Subtotal AST

3

3

3

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Subtotal AST/SC

Total

16

14

16

Total General

16

14

16

Numărul estimat de agenţi contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) şi de experţi naţionali detaşaţi

Posturi de agenţi contractuali

2021

2020

GF IV

12

12

GF III

6

6

GF II

4

4

GF I

Total GF

22

22

Posturi de experţi naţionali detaşaţi

9

9

Total

31

31