Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 114 din 31-03-2021

Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Bancare Europene (ABE) pentru exercițiul financiar 2021

(2021/C 114/30)

VENITURI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

1

CONTRIBUŢII ALE AUTORITĂŢILOR NAŢIONALE DE SUPRAVEGHERE

1 0

CONTRIBUŢII ALE AUTORITĂŢILOR NAŢIONALE DE SUPRAVEGHERE

29 765 036

28 253 039

27 160 690 ,—

 

Titlul 1 — Total

29 765 036

28 253 039

27 160 690 ,—

2

CONTRIBUŢII ALE UNIUNII EUROPENE

2 0

CONTRIBUŢII ALE UNIUNII EUROPENE

18 506 940

17 660 140

17 394 600 ,—

 

Titlul 2 — Total

18 506 940

17 660 140

17 394 600 ,—

4

CONTRIBUŢII ALE OBSERVATORILOR

4 0

CONTRIBUŢII ALE OBSERVATORILOR

921 518

802 643

771 610 ,—

 

Titlul 4 — Total

921 518

802 643

771 610 ,—

5

CONTRIBUȚII ALE STATULUI MEMBRU GAZDĂ  (1)

5 0

CONTRIBUȚII ALE STATULUI MEMBRU GAZDĂ

p.m.

p.m.

p.m.

 

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

6

VENITURI DIN OPERAȚIUNI

6 0

VENITURI DIN OPERAȚIUNI

p.m.

p.m.

p.m.

 

Titlul 6 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

p.m.

 

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

 

TOTAL GENERAL

49 193 494

46 715 822

45 326 900 ,—

CHELTUIELI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

PERSONALUL ACTIV

29 801 941

26 461 937

26 752 643 ,—

1 2

CHELTUIELI LEGATE DE GESTIONAREA PERSONALULUI ŞI RECRUTARE

834 034

451 576

3 498 461 ,—

1 3

CHELTUIELI LEGATE DE MISIUNI ŞI DEPLASĂRI ŞI CHELTUIELI OCAZIONALE

83 784

18 866

167 486 ,—

1 4

INFRASTRUCTURĂ SOCIOMEDICALĂ

788 566

762 463

843 115 ,—

1 5

FORMARE

572 769

400 173

183 029 ,—

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE, RECEPŢII ŞI ALTE EVENIMENTE

107 950

1 630

28 463 ,—

 

Titlul 1 — Total

32 189 044

28 096 645

31 473 197 ,—

2

CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ŞI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE

3 302 980

9 262 676

3 848 894 ,—

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR

4 399 066

3 016 165

2 476 943 ,—

2 2

BUNURI MOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE

0 ,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

654 853

523 952

280 536 ,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENŢEI ŞI TELECOMUNICAŢII

123 600

66 000

134 059 ,—

2 5

INFORMARE ŞI PUBLICARE

395 743

476 975

482 925 ,—

2 6

CHELTUIELI LEGATE DE REUNIUNI

0 ,—

 

Titlul 2 — Total

8 876 242

13 345 768

7 223 357 ,—

3

CHELTUIELI OPERAŢIONALE

3 1

CHELTUIELI OPERAȚIONALE GENERALE: SEMINAR PENTRU ANS, REUNIUNI, MISIUNI, SERVICII DE CONSULTARE, PUBLICARE

3 548 045

1 974 190

1 937 624 ,—

3 2

COLECTAREA INFORMAŢIILOR: DEZVOLTAREA ŞI ÎNTREŢINEREA UNEI BAZE DE DATE EUROPENE CENTRALE

4 580 163

3 299 219

3 462 597 ,—

 

Titlul 3 — Total

8 128 208

5 273 409

5 400 221 ,—

 

TOTAL GENERAL

49 193 494

46 715 822

44 096 775 ,—

Schema de personal

Grupa de funcțiiși gradul

 

2021

2020

Autorizate prin bugetul Uniunii

Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

1

1

AD 15

1

2

1

AD 14

6

2

6

AD 13

2

1

2

AD 12

8

7

8

AD 11

12

6

12

AD 10

12

13

12

AD 9

22

17

22

AD 8

26

26

26

AD 7

21

32

19

AD 6

20

26

20

AD 5

20

6

14

Subtotal AD

151

138

143

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

3

3

AST 5

4

3

4

AST 4

2

1

2

AST 3

1

2

1

AST 2

1

1

AST 1

Subtotal AST

11

6

11

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Subtotal AST/SC

Total

162

144

154

Total General

162

144

154

Numărul estimat de agenţi contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) şi de experţi naţionali detaşaţi

Posturi de agenţi contractuali

2021

2020

FG IV

32

30

FG III

18

17

FG II

FG I

Total FG

50

47

Posturi de experţi naţionali detaşaţi

19

17

Total

69

64


(1)  În 2019, ABE a primit 2 500 000 EUR din partea guvernului francez cu titlu de contribuție la costurile de închiriere pentru birourile din Paris, în conformitate cu oferta guvernului francez de a găzdui ABE și cu acordul ulterior dintre cele două părți, din care 670 938 EUR au fost plătiți în 2019. În 2020, ABE a primit 500 000 EUR în temeiul aceluiași acord și a plătit 2 969 687 EUR. Soldul de 30 313 EUR va fi utilizat în 2021. În 2021, ABE va primi 575 000 EUR în temeiul aceluiași acord.