Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 114 din 31-03-2021

Situația veniturilor și cheltuielilor Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) pentru exercițiul financiar 2021

(2021/C 114/29)

VENITURI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

1

CONTRIBUŢII ALE AUTORITĂŢILOR NAŢIONALE DE SUPRAVEGHERE

1 0

CONTRIBUŢII ALE AUTORITĂŢILOR NAŢIONALE DE SUPRAVEGHERE

20 574 705

17 491 035 ,—

17 054 691,61

 

Titlul 1 — Total

20 574 705

17 491 035 ,—

17 054 691,61

2

CONTRIBUŢII ALE UNIUNII EUROPENE

2 0

CONTRIBUŢII ALE UNIUNII EUROPENE

12 140 600

10 489 363

10 083 336 ,—

 

Titlul 2 — Total

12 140 600

10 489 363

10 083 336 ,—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

170 000

406 000

 

 

Titlul 9 — Total

170 000

406 000

 

 

TOTAL GENERAL

32 885 305

28 386 398 ,—

27 138 027,61

CHELTUIELI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

PERSONALUL ACTIV

22 113 327

17 421 023

17 608 514,16

1 3

CHELTUIELI CU MISIUNI ŞI DEPLASĂRI ŞI CHELTUIELI OCAZIONALE

100 000

75 000

125 000 ,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

812 000

560 000

221 950 ,—

1 6

FORMARE

235 000

150 000

211 630 ,—

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE, PROTOCOL ŞI EVENIMENTE

6 000

3 000

6 000 ,—

 

Titlul 1 — Total

23 266 327

18 209 023

18 173 094,16

2

CHELTUIELI DE INFRASTRUCTURĂ ŞI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE

2 825 000

2 831 000 ,—

2 464 738,74

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR

236 000

280 000 ,—

324 670,40

2 2

BUNURI MOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE

120 000

200 000

87 000 ,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

104 000

184 000

163 316 ,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ŞI TELECOMUNICAŢII

295 000

307 500 ,—

202 267,50

2 5

INFORMARE ŞI PUBLICAŢII

37 000

35 000

32 144 ,—

2 6

CHELTUIELI LEGATE DE REUNIUNI

26 000

20 000

24 000 ,—

 

Titlul 2 — Total

3 643 000

3 857 500 ,—

3 298 136,64

3

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE

3 1

CULTURA COMUNĂ ÎN MATERIE DE SUPRAVEGHERE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

235 000

160 000

178 000 ,—

3 2

GESTIUNEA INFORMAȚIILOR ȘI DATELOR OPERAȚIONALE

4 149 978

5 434 875 ,—

4 049 100,81

3 3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE GENERALE

1 591 000

725 000

1 439 696 ,—

 

Titlul 3 — Total

5 975 978

6 319 875 ,—

5 666 796,81

9

POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE

9 0

POSTURI ÎN AFARA LINIILOR BUGETARE PREVĂZUTE

 

 

 

 

Titlul 9 — Total

 

 

 

 

TOTAL GENERAL

32 885 305

28 386 398 ,—

27 138 027,61

Schema de personal

Grupa de funcțiiși gradul

 

2021

2020

Autorizate prin bugetul Uniunii

Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

1

1

1

AD 15

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

4

2

4

AD 12

10

3

11

AD 11

13

5

14

AD 10

14

10

14

AD 9

19

14

19

AD 8

15

7

15

AD 7

15

15

15

AD 6

20

24

7

AD 5

11

17

11

Subtotal AD

124

99

113

AST 11

1

1

AST 10

1

1

AST 9

2

2

AST 8

3

3

AST 7

3

3

AST 6

2

3

2

AST 5

2

4

2

AST 4

5

AST 3

2

AST 2

AST 1

Subtotal AST

14

14

14

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Subtotal AST/SC

Total

138

113

127

Total General

138

113

127

Numărul estimat de agenţi contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) şi de experţi naţionali detaşaţi

Posturi de agenţi contractuali

2021

2020

GF IV

19

19

GF III

22

19

GF II

1

1

GF I

0

Total GF

42

39

Posturi de experţi naţionali detaşaţi

29

27

Total

71

66