Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 114 din 31-03-2021

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii pentru exercițiul financiar 2021

(2021/C 114/28)

VENITURI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

9

VENITURI

9 0

SUBVENŢII ŞI CONTRIBUŢII

172 964 254

155 653 517

138 935 458 ,—

9 1

ALTE CONTRIBUŢII

p.m.

2 965 556

2 684 998 ,—

9 2

ALTE VENITURI

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Titlul 9 — Total

172 964 254

158 619 073

141 620 456 ,—

 

TOTAL GENERAL

172 964 254

158 619 073

141 620 456 ,—

CHELTUIELI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

83 973 254

85 951 123

79 320 518 ,—

1 2

MISIUNI ADMINISTRATIVE

 

 

 

1 3

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

1 052 000

799 000

1 022 569 ,—

1 4

FORMARE

130 000

150 000

135 000 ,—

1 5

ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL

7 102 000

5 414 000

4 174 885 ,—

1 6

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ŞI REPREZENTARE

74 500

106 000

92 749 ,—

 

Titlul 1 — Total

92 331 754

92 420 123

84 745 721 ,—

2

ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBIL ŞI CHELTUIELI CONEXE

7 851 000

6 517 500

8 057 847 ,—

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ADMINISTRATIVE

1 780 000

1 570 000

1 610 299 ,—

2 2

BUNURI MOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE

1 026 000

889 000

1 156 936 ,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

457 000

374 000

301 130 ,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ŞI TELECOMUNICAŢII

953 000

881 000

726 963 ,—

2 5

CHELTUIELI STATUTARE

527 000

556 000

586 941 ,—

 

Titlul 2 — Total

12 594 000

10 787 500

12 440 116 ,—

3

ACTIVITĂŢI OPERAŢIONALE

3 0

OPERAŢIUNI

26 223 500

15 313 500

14 837 852 ,—

3 1

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI OPERAŢIONALĂ

35 070 000

28 141 000

22 633 869 ,—

3 2

CHELTUIELI DE TELECOMUNICAŢII PENTRU ACTIVITĂŢI OPERAŢIONALE

1 150 000

1 050 000

936 390 ,—

3 3

EXPERŢI NAŢIONALI DETAŞAŢI (OPERAŢIONAL)

4 235 000

4 100 000

4 109 141 ,—

3 4

EPCC

300 000

267 964 ,—

3 5

ŞEFII UNITĂŢILOR NAŢIONALE EUROPOL

60 000

120 000

90 000 ,—

3 6

CHELTUIELI OPERAŢIONALE LEGATE DE SUBVENŢII

p.m.

3 380 000

3 372 950 ,—

3 7

CHELTUIELI OPERAȚIONALE LEGATE DE PROIECTE DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

p.m.

3 201 950

2 672 034 ,—

3 8

PLATFORMĂ DE DECRIPTARE

1 000 000

105 000

120 934 ,—

 

Titlul 3 — Total

68 038 500

55 411 450

49 041 134 ,—

 

TOTAL GENERAL

172 964 254

158 619 073

146 226 971 ,—

Schema de personal

Grupa de funcțiiși gradul

 

2021

2020

Autorizate prin bugetul Uniunii

Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

3

3

3

AD 13

5

5

AD 12

11

7

11

AD 11

10

5

14

AD 10

23

14

25

AD 9

51

28

50

AD 8

85

67

84

AD 7

152

151

148

AD 6

211

260

211

AD 5

31

11

31

Subtotal AD

583

547

583

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

2

1

AST 7

5

3

5

AST 6

6

2

6

AST 5

7

5

7

AST 4

6

8

7

AST 3

3

1

3

AST 2

3

4

3

AST 1

Subtotal AST

32

23

32

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Subtotal AST/SC

Total

615

570

615

Total General

615

570

615

Numărul estimat de agenţi contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) şi de experţi naţionali detaşaţi

Posturi de agenţi contractuali

2021

2020

FG IV

52

52

FG III

121

121

FG II

62

62

FG I

Total FG

235

235

Posturi de experţi naţionali detaşaţi

71

71

Total

306

306