Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 114 din 31-03-2021

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive a Consiliului European pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2021

(2021/C 114/27)

VENITURI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

9

SUBVENŢII ACORDATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ

9 2

SUBVENŢII ACORDATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ

51 319 000

52 178 495

51 517 840 ,—

9 9

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

p.m.

 

Titlul 9 — Total

51 319 000

52 178 495

51 517 840 ,—

 

TOTAL GENERAL

51 319 000

52 178 495

51 517 840 ,—

CHELTUIELI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

REMUNERAŢII, ALOCAŢII ŞI COSTURI

37 823 983

40 020 000

38 463 000 ,—

1 2

DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ŞI CHELTUIELI SOCIALE

2 252 440

1 983 858

2 299 850 ,—

 

Titlul 1 — Total

40 076 423

42 003 858

40 762 850 ,—

2

CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ŞI CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE

2 1

CHELTUIELI PENTRU IMOBILE

6 559 379

6 246 899

5 854 240 ,—

2 2

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR (TIC)

2 629 480

2 080 080

1 850 000 ,—

2 3

PROPRIETĂŢI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCŢIONARE

283 130

295 750

339 350 ,—

 

Titlul 2 — Total

9 471 989

8 622 729

8 043 590 ,—

3

CHELTUIELI DE ASISTENŢĂ PENTRU PROGRAM

3 1

CHELTUIELI DE GESTIONARE DE PROGRAM

1 770 588

1 551 908

2 711 400 ,—

 

Titlul 3 — Total

1 770 588

1 551 908

2 711 400 ,—

 

TOTAL GENERAL

51 319 000

52 178 495

51 517 840 ,—

Schema de personal

Grupa de funcțiiși gradul (1)

 

2021

2020

Autorizate prin bugetul Uniunii

Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

AD 15

AD 14

11

5

10

AD 13

6

8

7

AD 12

2

AD 11

11

2

4

AD 10

50

32

38

AD 9

15

36

34

AD 8

7

10

11

AD 7

15

13

20

AD 6

18

18

9

AD 5

Subtotal AD

133

126

133

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Subtotal AST

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Subtotal AST/SC

Total

133

126

133

Total General

133

126

133

 (1)


(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.