Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 114 din 31-03-2021

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2021

(2021/C 114/26)

VENITURI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

1

SUBVENŢII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

1 0

SUBVENŢII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

17 000 000

16 900 000

16 727 375 ,—

 

Titlul 1 — Total

17 000 000

16 900 000

16 727 375 ,—

2

VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE

2 0

VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE

p.m.

p.m.

p.m.

 

Titlul 2 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

3

VENITURI DIN GRANTURI

3 0

PROIECTUL-PILOT „PAZA EUROPEANĂ DE COASTĂ”

p.m.

p.m.

p.m.

3 1

MODERNIZAREA CONTROLULUI PESCUITULUI ȘI OPTIMIZAREA SUPRAVEGHERII NAVELOR PRIN UTILIZAREA DE SISTEME EUROPENE INOVATOARE

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

ÎMBUNĂTĂȚIREA GUVERNANȚEI PESCUITULUI LA NIVEL REGIONAL ÎN AFRICA DE VEST (PESCAO)

621 000

680 000

512 520 ,—

 

Titlul 3 — Total

621 000

680 000

512 520 ,—

 

TOTAL GENERAL

17 621 000

17 580 000

17 239 895 ,—

CHELTUIELI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2021

Credite 2020

Execuție 2019

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

8 588 000

8 588 000

8 505 000

8 505 000

7 901 627 ,—

7 860 244 ,—

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE

110 000

110 000

140 000

140 000

95 234 ,—

95 234 ,—

1 3

MISIUNI ADMINISTRATIVE ŞI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

70 000

70 000

70 000

70 000

49 813 ,—

44 592 ,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ ŞI FORMARE

138 000

138 000

140 000

140 000

100 936 ,—

58 056 ,—

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ŞI REPREZENTARE

2 000

2 000

1 000

1 000

89 ,—

89 ,—

 

Titlul 1 — Total

8 908 000

8 908 000

8 856 000

8 856 000

8 147 699 ,—

8 058 215 ,—

2

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE

407 000

407 000

407 000

407 000

370 336 ,—

331 615 ,—

2 1

CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR ŞI CHELTUIELI CONEXE

610 000

610 000

626 000

626 000

658 571 ,—

452 892 ,—

2 2

BUNURI MOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE

53 000

53 000

77 000

77 000

78 111 ,—

33 205 ,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

40 000

40 000

40 000

40 000

41 398 ,—

34 258 ,—

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI

72 000

72 000

72 000

72 000

73 500 ,—

68 386 ,—

2 6

SERVICII SUPLIMENTARE

380 000

380 000

293 000

293 000

253 751 ,—

203 279 ,—

2 7

COMUNICARE

55 000

55 000

55 000

55 000

60 348 ,—

32 253 ,—

 

Titlul 2 — Total

1 617 000

1 617 000

1 570 000

1 570 000

1 536 015 ,—

1 155 888 ,—

3

CHELTUIELI OPERAŢIONALE

3 0

SPRIJIN ȘI INFRASTRUCTURĂ PENTRU SISTEME OPERAȚIONALE

550 000

550 000

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

3 1

PLANURI DE DESFĂȘURARE COMUNE, PLANURI OPERAȚIONALE ȘI PROIECTE-PILOT

520 000

520 000

955 000

955 000

n.a.

n.a.

3 2

EVALUAREA RISCURILOR ȘI ANALIZA DATELOR

550 000

550 000

1 050 000

1 050 000

n.a.

n.a.

3 3

COORDONARE (DIN 2020, DIMENSIUNEA INTERNAȚIONALĂ: RESPECTAREA DISPOZIȚIILOR INTERNAȚIONALE)

110 000

110 000

250 000

250 000

509 303 ,—

437 445 ,—

3 4

ASISTENȚĂ ȘI EXPERTIZĂ (DIN 2020, GARDA DE COASTĂ ȘI CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR)

5 010 000

5 010 000

4 484 000

4 484 000

1 326 719 ,—

755 611 ,—

3 5

ARMONIZARE ȘI STANDARDIZARE

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

5 396 543 ,—

4 132 261,90

3 6

ÎMBUNĂTĂȚIREA GUVERNANȚEI PESCUITULUI LA NIVEL REGIONAL ÎN AFRICA DE VEST (PESCAO)

356 000

356 000

415 000

415 000

323 615 ,—

277 828 ,—

 

Titlul 3 — Total

7 096 000

7 096 000

7 154 000

7 154 000

7 556 180 ,—

5 603 145,90

 

TOTAL GENERAL

17 621 000

17 621 000

17 580 000

17 580 000

17 239 894 ,—

14 817 248,90

Schema de personal

Grupa de funcțiiși gradul

 

2021

2020

Autorizate prin bugetul Uniunii

Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

1

1

1

AD 12

2

2

2

AD 11

2

AD 10

7

6

7

AD 9

5

6

5

AD 8

11

13

13

AD 7

1

1

1

AD 6

AD 5

Subtotal AD

32

32

32

AST 11

AST 10

6

6

6

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

2

2

2

AST 5

7

6

7

AST 4

1

AST 3

AST 2

AST 1

Subtotal AST

29

29

29

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Subtotal AST/SC

Total

61

61

61

Total General

61

61

61

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

Posturi de agenţi contractuali

2021

2020

FG IV

1

1

FG III

3

3

FG II

1

1

FG I

 

 

Total FG

5

5

Posturi de experţi naţionali detaşaţi

4

4

Total

9

9