Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 114 din 31-03-2021

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2021

(2021/C 114/25)

VENITURI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

2

SUBVENŢII ACORDATE DE COMISIE

2 0

SUBVENŢII ACORDATE DE COMISIE

77 739 210

79 211 830,62

75 681 525,01

 

Titlul 2 — Total

77 739 210

79 211 830,62

75 681 525,01

3

SURPLUS DISPONIBIL DIN EXERCIŢIUL FINANCIAR ANTERIOR

3 0

SURPLUS DISPONIBIL DIN EXERCIŢIUL FINANCIAR ANTERIOR

0 ,—

 

Titlul 3 — Total

0 ,—

4

VENITURI DE LA ALTE INSTITUŢII SAU ORGANISME ALE UNIUNII EUROPENE

4 0

VENITURI DIN FURNIZAREA DE SERVICII ŞI DIN PLĂŢI LEGATE DE ÎNCHIRIERI CĂTRE ALTE INSTITUŢII SAU ORGANISME ALE UNIUNII EUROPENE

457 310,21

0 ,—

 

Titlul 4 — Total

457 310,21

0 ,—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

40 624,17

179 080,15

 

Titlul 9 — Total

40 624,17

179 080,15

 

TOTAL GENERAL

77 739 210

79 709 765 ,—

75 860 605,16

CHELTUIELI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

1

CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL

1 1

REMUNERAŢII, ALOCAŢII ŞI ALTE COSTURI

60 499 485

57 747 855

54 371 748,18

1 2

CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ŞI CHELTUIELI SOCIALE

2 608 290

2 539 625

2 421 916,04

 

Titlul 1 — Total

63 107 775

60 287 480

56 793 664,22

2

CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ŞI CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE

2 1

CHELTUIELI IMOBILIARE

7 988 275

8 157 115

7 013 497,88

2 2

CHELTUIELI TIC

3 019 895

3 231 790

2 255 333,86

2 3

PROPRIETĂŢI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCŢIONARE

388 375

643 235

331 494,64

 

Titlul 2 — Total

11 396 545

12 032 140

9 600 326,38

3

CHELTUIELI CU ASISTENŢA PROGRAMULUI

3 1

CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI

770 590

859 395

862 811,85

3 2

CHELTUIELI CU SERVICIILE COMUNE DE ASISTENŢĂ

2 464 300

6 530 750

1 719 096,22

 

Titlul 3 — Total

3 234 890

7 390 145

2 581 908,07

 

TOTAL GENERAL

77 739 210

79 709 765

68 975 898,67

Schema de personal

Grupa de funcțiiși gradul (1)

 

2021

2020

Autorizate prin bugetul Uniunii

Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

AD 15

AD 14

9

6

9

AD 13

12

9

12

AD 12

13

9

13

AD 11

13

8

13

AD 10

20

10

20

AD 9

44

34

44

AD 8

27

36

27

AD 7

23

27

23

AD 6

23

28

23

AD 5

2

Subtotal AD

184

169

184

AST 11

AST 10

1

AST 9

4

2

4

AST 8

3

1

3

AST 7

1

4

1

AST 6

5

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Subtotal AST

8

13

8

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Subtotal AST/SC

Total

192

182

192

Total General

192

182

192

 (1)

Estimare a numărului de agenți contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

Posturi de agenţi contractuali

2021

2020

FG IV

262

252

FG III

257

247

FG II

108

128

FG I

3

3

Total

630

630

Posturi de experţi naţionali detaşaţi

Total

630

630


(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.