Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 114 din 31-03-2021

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Inovare și Rețele pentru exercițiul financiar 2021

(2021/C 114/23)

VENITURI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

1

CONTRIBUŢII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

1 0

CONTRIBUŢII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

21 952 000

30 382 852

28 522 048 ,—

 

Titlul 1 — Total

21 952 000

30 382 852

28 522 048 ,—

2

PARTICIPAREA ŢĂRILOR TERŢE

2 0

PARTICIPAREA ŢĂRILOR TERŢE

4 960 000

603 148

0 ,—

 

Titlul 2 — Total

4 960 000

603 148

0 ,—

 

TOTAL GENERAL

26 912 000

30 986 000

28 522 048 ,—

CHELTUIELI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

REMUNERAŢII, ALOCAŢII ŞI COSTURI

23 385 900

24 346 247

22 504 895 ,—

1 2

CHELTUIELI SOCIALE, INFRASTRUCTURĂ ŞI FORMARE

869 400

1 442 003

1 189 233 ,—

 

Titlul 1 — Total

24 255 300

25 788 250

23 694 128 ,—

2

INFRASTRUCTURĂ ŞI CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE

2 1

CHELTUIELI PENTRU IMOBILE

1 263 215

3 067 952

3 047 447 ,—

2 2

TIC

606 535

1 123 718

646 863 ,—

2 3

PROPRIETĂŢI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCŢIONARE

50 250

175 512

113 893 ,—

 

Titlul 2 — Total

1 920 000

4 367 182

3 808 203 ,—

3

CHELTUIELI DE ASISTENŢĂ PENTRU PROGRAM

3 1

CHELTUIELI DE ASISTENŢĂ PENTRU PROGRAM

736 700

830 568

1 019 717 ,—

 

Titlul 3 — Total

736 700

830 568

1 019 717 ,—

 

TOTAL GENERAL

26 912 000

30 986 000

28 522 048 ,—

Schema de personal 1

Grupa de funcțiiși gradul (1)

 

2021

2020

Autorizate prin bugetul Uniunii

Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

AD 15

AD 14

7

7

7

AD 13

9

9

9

AD 12

5

5

5

AD 11

5

5

5

AD 10

5

5

5

AD 9

9

7

9

AD 8

12

10

12

AD 7

10

10

10

AD 6

2

2

2

AD 5

3

3

Subtotal AD

67

60

67

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

1

1

1

AST 6

2

2

2

AST 5

3

3

3

AST 4

3

3

3

AST 3

2

1

2

AST 2

AST 1

Subtotal AST

11

10

11

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Subtotal AST/SC

Total

78

70

78

Total General

78

70

78

 (1)

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

Posturi de agenţi contractuali

2021

2020

FG IV

163

144

FG III

74

72

FG II

33

33

FG I

Total

270

249


(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.