Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 114 din 31-03-2021

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2021

(2021/C 114/22)

VENITURI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

1

VENITURI DIN ONORARII ŞI TAXE

1 0

VENITURI DIN ONORARII ŞI TAXE — REACH

28 130 616

28 718 745

34 740 608 ,—

1 1

VENITURI DIN ONORARII ŞI TAXE — BIOCIDE

2 251 661

3 447 023

9 644 648 ,—

 

Titlul 1 — Total

30 382 277

32 165 768

44 385 256 ,—

2

CONTRIBUŢII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

2 0

CONTRIBUŢII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

79 569 824

71 944 520

62 888 415 ,—

 

Titlul 2 — Total

79 569 824

71 944 520

62 888 415 ,—

3

PARTICIPAREA ŢĂRILOR TERŢE LA ACTIVITĂŢILE AGENŢIEI

3 0

PARTICIPAREA ŢĂRILOR TERŢE LA ACTIVITĂŢILE AGENŢIEI

2 329 150

1 850 992

1 615 032 ,—

 

Titlul 3 — Total

2 329 150

1 850 992

1 615 032 ,—

4

ALTE CONTRIBUŢII

4 0

ALTE CONTRIBUŢII

p.m.

p.m.

p.m.

 

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

5

OPERAŢIUNI ADMINISTRATIVE

5 0

OPERAŢIUNI ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

228 318 ,—

 

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

228 318 ,—

6

CONTRIBUŢII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE

6 0

CONTRIBUŢII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE

771 836

3 636 505

3 166 928 ,—

 

Titlul 6 — Total

771 836

3 636 505

3 166 928 ,—

9

OPERAŢIUNI ADMINISTRATIVE

9 0

OPERAŢIUNI ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

p.m.

 

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

 

TOTAL GENERAL

113 053 087

109 597 785

112 283 949 ,—

CHELTUIELI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2021

Credite 2020

Execuție 2019

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

70 609 236

70 609 236

67 986 800

67 986 800

64 069 860 ,—

64 069 860 ,—

1 2

CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ŞI TRANSFERUL DE PERSONAL

723 525

723 525

789 516

789 516

718 867 ,—

718 867 ,—

1 3

MISIUNI ŞI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

31 000

31 000

11 342

11 342

38 013 ,—

38 013 ,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

1 939 729

1 939 729

1 758 922

1 758 922

1 821 733 ,—

1 821 733 ,—

1 5

FORMARE

563 000

563 000

444 311

444 311

647 877 ,—

647 877 ,—

1 6

SERVICII EXTERNE

1 408 501

1 408 501

2 920 115

2 920 115

3 157 359 ,—

3 157 359 ,—

1 7

CHELTUIELI PENTRU RECEPŢII ŞI PREZENTARE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

 

Titlul 1 — Total

75 274 991

75 274 991

73 911 006

73 911 006

70 453 709 ,—

70 453 709 ,—

2

IMOBILE, ECHIPAMENT ŞI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCŢIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE

7 450 952

7 450 952

6 689 955

6 689 955

7 297 639 ,—

7 297 639 ,—

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR

6 767 801

6 767 801

6 215 672

6 215 672

6 993 292 ,—

6 993 292 ,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CONEXE

343 000

343 000

312 749

312 749

2 410 033 ,—

2 410 033 ,—

2 3

BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CONEXE

252 117

252 117

373 417

373 417

472 702 ,—

472 702 ,—

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI, DE PROTOCOL ȘI DE REPREZENTARE

9 702

9 702

4 722

4 722

6 934 ,—

6 934 ,—

 

Titlul 2 — Total

14 823 572

14 823 572

13 596 515

13 596 515

17 180 600 ,—

17 180 600 ,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE — REACH

3 0

REACH

13 936 494

13 936 494

13 253 535

13 253 535

14 822 095 ,—

14 822 095 ,—

3 1

ACTIVITĂŢI MULTIANUALE

644 000

922 002

783 365

1 085 001

1 354 510 ,—

525 259 ,—

3 8

ACTIVITĂŢI INTERNAŢIONALE

600 000

741 000

738 405

672 396

199 980 ,—

432 135 ,—

 

Titlul 3 — Total

15 180 494

15 599 496

14 775 305

15 010 932

16 376 585 ,—

15 779 489 ,—

4

CHELTUIELI OPERAȚIONALE — BIOCIDE

4 0

CHELTUIELI OPERAȚIONALE — BIOCIDE

2 433 576

2 433 576

1 436 212

1 436 212

3 697 185 ,—

3 697 185 ,—

4 8

ACTIVITĂŢI INTERNAŢIONALE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

OPERAŢIUNI PROGRAMATE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

 

Titlul 4 — Total

2 433 576

2 433 576

1 436 212

1 436 212

3 697 185 ,—

3 697 185 ,—

5

CHELTUIELI OPERAȚIONALE — PIC ȘI POPS

5 0

CHELTUIELI OPERAȚIONALE — PIC ȘI POPS

2 949 616

2 949 616

2 006 615

2 006 615

572 056 ,—

572 056 ,—

 

Titlul 5 — Total

2 949 616

2 949 616

2 006 615

2 006 615

572 056 ,—

572 056 ,—

6

CHELTUIELI OPERAȚIONALE — ALTE SARCINI

6 0

CHELTUIELI OPERAȚIONALE — ALTE SARCINI

771 836

771 836

3 636 505

3 636 505

3 240 365 ,—

3 240 365 ,—

 

Titlul 6 — Total

771 836

771 836

3 636 505

3 636 505

3 240 365 ,—

3 240 365 ,—

9

ALTE CHELTUIELI — REZERVĂ

9 0

ALTE CHELTUIELI — REZERVĂ — REACH

p.m.

1 200 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

 

Titlul 9 — Total

p.m.

1 200 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

 

TOTAL GENERAL

111 434 085

113 053 087

109 362 158

109 597 785

111 520 500 ,—

110 923 404 ,—

Schema de personal

Grupa de funcțiiși gradul

 

2021

2020

Autorizate prin bugetul Uniunii

Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

AD 15

AD 14

6

5

6

AD 13

16

9

16

AD 12

21

8

21

AD 11

32

21

32

AD 10

46

35

46

AD 9

65

47

66

AD 8

62

55

64

AD 7

62

85

59

AD 6

35

66

27

AD 5

13

12

17

Subtotal AD

358

343

354

AST 11

AST 10

AST 9

4

2

4

AST 8

8

3

8

AST 7

12

6

13

AST 6

20

12

21

AST 5

23

21

23

AST 4

25

27

26

AST 3

13

15

13

AST 2

4

17

1

AST 1

Subtotal AST

109

103

109

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Subtotal AST/SC

Total

467

446

463

Total General

467

446

463

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

Posturi de agenţi contractuali

2021

2020

REACH

Biocide

PIC și POPs

Alte sarcini

REACH

Biocide

PIC și POPs

Alte sarcini

FG IV

24

7

11

11

20

7

2

10

FG III

52

6

2

1

64

6

1

FG II

18

2

 

 

18

2

FG I

 

 

 

 

Total FG

94

15

 

 

102

15

2

Posturi de experţi naţionali detaşaţi

13

2

0

0

13

2

Total

107

17

13

12

115

17

2

11