Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 114 din 31-03-2021

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) pentru exercițiul financiar 2021

(2021/C 114/21)

VENITURI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

9

VENITURI

9 0

SUBVENŢII ŞI CONTRIBUŢII

543 521 620

364 432 654

330 107 000 ,—

9 1

ALTE VENITURI

0 ,—

9 4

VENITURI ALOCATE

p.m.

p.m.

p.m.

 

Titlul 9 — Total

543 521 620

364 432 654

330 107 000 ,—

 

TOTAL GENERAL

543 521 620

364 432 654

330 107 000 ,—

CHELTUIELI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

109 136 553

71 762 329

50 582 952 ,—

1 2

RECRUTARE

2 000 000

1 900 000

700 000 ,—

1 3

ACTIVITĂŢI ADMINISTRATIVE

1 045 000

204 205

640 000 ,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

350 000

1 354 400

110 000 ,—

1 5

ALTE CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL

5 253 750

4 316 343

2 526 190 ,—

1 6

PROTECŢIE SOCIALĂ

520 000

1 420 000

520 000 ,—

1 7

ȘCOALA EUROPEANĂ ACREDITATĂ

3 850 000

 

0 ,—

 

Titlul 1 — Total

122 155 303

80 957 277

55 079 142 ,—

2

ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI ASOCIATE

22 267 520

11 875 156

10 521 275 ,—

2 1

DATA-PROCESSING ŞI TELECOMUNICAŢII

20 800 000

17 515 012

13 937 655 ,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI ASOCIATE

452 000

175 020

1 174 250 ,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

5 270 528

3 756 761

2 130 150 ,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI

501 600

299 700 ,—

2 5

REUNIUNI NEOPERAŢIONALE

1 630 200

800 068

1 302 900 ,—

2 6

MASS-MEDIA ȘI RELAȚII PUBLICE

706 859

1 087 000 ,—

 

Titlul 2 — Total

50 921 848

34 828 876

30 452 930 ,—

3

ACTIVITĂŢI OPERAŢIONALE

3 0

CORPUL PERMANENT EUROPEAN

142 378 516

106 323 938

124 577 000 ,—

3 1

ECHIPAMENTUL AGENȚIEI

121 890 702

17 585 724

12 931 128 ,—

3 2

ACTIVITĂȚI DE RETURNARE

50 000 000

16 490 591

12 000 000 ,—

3 3

INFORMAȚII ȘI ANALIZĂ DE DATE

12 380 000

5 819 380

2 400 000 ,—

3 4

ÎNTĂRIREA CAPACITĂȚILOR

4 452 500

57 865 002

25 100 200 ,—

3 5

ACTIVITĂȚI DE DREPTURI FUNDAMENTALE

1 279 000

0 ,—

5 027 000 ,—

3 6

PROIECTE SPECIALE

19 301 871

310 298

505 000 ,—

3 7

SPRIJIN OPERAȚIUNI ORIZONTALE

13 563 200

32 000 000

59 642 000 ,—

3 8

REZERVĂ OPERAȚIONALĂ [ART.115 alineatul (14)]

5 198 680

247 419

1 915 000 ,—

3 9

PROIECTE SPECIALE

12 004 150

477 600 ,—

 

Titlul 3 — Total

370 444 469

248 646 502 ,—

244 574 928 ,—

4

CHELTUIELI ALOCATE

4 1

GRANTURI AD-HOC

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

p.m.

 

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

 

TOTAL GENERAL

543 521 620

364 432 655 ,—

330 107 000 ,—

Schema de personal

Grupa de funcțiiși gradul

 

2021

2020

Autorizate prin bugetul Uniunii

Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

2

4

1

AD 13

15

6

11

AD 12

25

20

24

AD 11

33

23

35

AD 10

23

14

21

AD 9

58

20

34

AD 8

170

88

174

AD 7

106

69

122

AD 6

58

28

64

AD 5

34

12

38

Subtotal AD

525

284

525

AST 11

AST 10

AST 9

2

4

AST 8

6

9

5

AST 7

9

14

11

AST 6

18

6

16

AST 5

35

13

27

AST 4

453

34

463

AST 3

2

3

3

AST 2

AST 1

Subtotal AST

525

83

525

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Subtotal AST/SC

Total

1 050

367

1 050

Total General

1 050

367

1 050

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

Posturi de agenţi contractuali

2021

2020

FG IV

587

125

FG III

100

77

FG II

25

15

FG I

18

13

Corpul permanent și ETIAS – COM(2018) 631

-

500*

Total

730

730

Posturi de experţi naţionali detaşaţi

220

220

Total

950

950