Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 115 din 31-03-2021

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) pentru exercițiul financiar 2021

(2021/C 114/20)

VENITURI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

1

SUBVENŢIA UNIUNII EUROPENE

1 0

SUBVENŢIA UNIUNII EUROPENE

10 632 382

7 829 250

9 193 648,95

 

Titlul 1 — Total

10 632 382

7 829 250

9 193 648,95

2

CONTRIBUŢII ALE ŢĂRILOR TERŢE

2 0

CONTRIBUŢII ALE ŢĂRILOR TERŢE

p.m.

0 ,—

 

Titlul 2 — Total

p.m.

0 ,—

3

VENIT ALOCAT PENTRU PROIECTE OPERAȚIONALE PRINCIPALE

3 0

VENIT ALOCAT PENTRU PROIECTE OPERAȚIONALE PRINCIPALE

p.m.

130 000

83 176,84

 

Titlul 3 — Total

p.m.

130 000

83 176,84

5

VENIT ALOCAT PENTRU ALTE PROIECTE

5 1

VENIT ALOCAT PENTRU PARTENERIATUL UE/MENA PENTRU FORMARE ÎN MATERIE DE COMBATERE A TERORISMULUI 2

p.m.

1 369 984

2 155 605 ,—

5 2

VENITURI ALOCATE PENTRU PROIECTE DIN BALCANII DE VEST

p.m.

2 702 990

1 194 827 ,—

5 3

VENITURI ALOCATE PENTRU COMBATEREA TERORISMULUI – ÎMBUNĂTĂȚIREA SCHIMBULUI DE INFORMAȚII ȘI A RĂSPUNSULUI JUSTIȚIEI PENALE LA TERORISM ÎN ORIENTUL MIJLOCIU ȘI AFRICA DE NORD

p.m.

0

0 ,—

5 4

VENITURI ALOCATE PENTRU EUROMED POLICE

p.m.

6 960 542

 

5 5

VENITURI ALOCATE PENTRU FORMARE ȘI PARTENERIAT OPERAȚIONAL ÎN DOMENIUL CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE

p.m.

6 000 000

 

 

Titlul 5 — Total

p.m.

17 033 516

3 350 432 ,—

9

ALTE VENITURI

9 0

ALTE VENITURI

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

 

TOTAL GENERAL

10 632 382

24 992 766

12 627 257,79

CHELTUIELI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

1

PERSONAL

1 1

SALARII ȘI INDEMNIZAȚII

3 927 000

3 585 999

3 556 149,48

1 2

CHELTUIELI LEGATE DE RECRUTAREA PERSONALULUI

9 000

97 000

27 970,02

1 3

MISIUNI ŞI CĂLĂTORII ÎN INTERES DE SERVICIU

30 000

3 901

24 924,68

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

434 500

382 000

431 830,85

1 5

CURSURI DE FORMARE ȘI CURSURI DE LIMBI STRĂINE PENTRU PERSONAL

87 000

81 000

18 856,76

1 6

SERVICII EXTERNE

233 000

232 000

179 448,32

1 7

CHELTUIELI PENTRU RECEPŢII ŞI PREZENTARE

3 000

1 000

2 474,46

1 8

PROTECȚIE SOCIALĂ

7 500

7 500

6 861,87

 

Titlul 1 — Total

4 731 000

4 390 400

4 248 516,44

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENT ŞI ALTE CHELTUIELI

2 0

INVESTIŢII ÎN PROPRIETĂŢI IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ŞI COSTURI ASOCIATE

45 000

28 267

17 985 ,—

2 1

CHELTUIELI PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR

388 000

594 371

338 981,82

2 2

BUNURI MOBILE ŞI COSTURI ASOCIATE

15 500

26 410

9 774,16

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

33 000

22 275

40 396,99

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI

10 000

5 207

7 302,91

 

Titlul 2 — Total

491 500

676 530

414 440,88

3

CHELTUIELI OPERAŢIONALE

3 0

Strategie, relații cu părțile interesate, guvernanță

372 000

155 020

208 818,57

3 1

Formare, cercetare și analiză

4 416 724

1 846 300

3 863 948,66

3 2

Sprijin operațional

710 000

891 000

541 101,24

 

Titlul 3 — Total

5 498 724

2 892 320

4 613 868,47

5

ALTE PROIECTE

5 1

PARTENERIATUL UE/MENA PENTRU FORMARE ÎN MATERIE DE COMBATERE A TERORISMULUI 2

1 534 708

2 641 735

2 155 605 ,—

5 2

PROGRAMUL DE FORMARE ADMINISTRATIVĂ PENTRU INVESTIGAȚII FINANCIARE DIN BALCANII DE VEST ȘI PARTENERIATUL DIN BALCANII DE VEST ÎMPOTRIVA CRIMINALITĂȚII ȘI TERORISMULUI

2 727 752

3 290 490

1 194 827 ,—

5 3

COMBATEREA TERORISMULUI – ÎMBUNĂTĂȚIREA SCHIMBULUI DE INFORMAȚII ȘI A RĂSPUNSULUI JUSTIȚIEI PENALE LA TERORISM ÎN ORIENTUL MIJLOCIU ȘI AFRICA DE NORD

3 372 641

3 750 000

0 ,—

5 4

EUROMED POLICE

6 261 757

6 960 542

 

5 5

FORMARE ȘI PARTENERIAT OPERAȚIONAL ÎN DOMENIUL CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE

5 426 112

6 000 000

 

 

Titlul 5 — Total

19 322 970

22 642 767

3 350 432 ,—

 

TOTAL GENERAL

30 044 194

30 602 017

12 627 257,79

Schema de personal

Grupa de funcțiiși gradul

 

2021

2020

Autorizate prin bugetul Uniunii

Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

AD 13

AD 12

1

1

2

AD 11

4

1

AD 10

4

1

AD 9

1

1

AD 8

AD 7

5

3

5

AD 6

6

8

7

AD 5

5

4

5

Subtotal AD

23

21

23

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

1

AST 5

4

3

AST 4

5

3

5

AST 3

1

2

1

AST 2

4

AST 1

Subtotal AST

10

9

10

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Subtotal AST/SC

Total

33

30

33

Total General

33

30

33