Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 114 din 31-03-2021

Situaţia veniturilor și cheltuielilor Agenţiei GNSS European pentru exerciţiul financiar 2021 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2021/C 114/55)

VENITURI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2021

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

2

PLĂŢI DIN PARTEA INSTITUŢIILOR ŞI ORGANISMELOR

2 0

PLĂŢI DIN PARTEA INSTITUŢIILOR ŞI ORGANISMELOR

72 986 002 ,—

–35 977 629,55

37 008 372,45

 

Titlul 2 — Total

72 986 002 ,—

–35 977 629,55

37 008 372,45

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE (1)

p.m.

 

p.m.

 

Titlul 9 — Total

p.m.

 

p.m.

 

TOTAL GENERAL

72 986 002 ,—

–35 977 629,55

37 008 372,45

(1)

2021: EUR 1 254 078 389,08

2020: EUR 753 040 904,82

CHELTUIELI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2021

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

28 635 890 ,—

28 635 890 ,—

–7 487 299,84

–7 487 299,84

21 148 590,16

21 148 590,16

1 2

COSTURI DE RECRUTARE

305 500 ,—

305 500 ,—

– 187 679 ,—

– 187 679 ,—

117 821 ,—

117 821 ,—

1 3

MISIUNI ŞI DEPLASARE

1 794 870 ,—

1 794 870 ,—

– 344 870 ,—

– 344 870 ,—

1 450 000 ,—

1 450 000 ,—

1 4

CHELTUIELI CU FORMAREA PROFESIONALĂ

800 000 ,—

800 000 ,—

– 634 000 ,—

– 634 000 ,—

166 000 ,—

166 000 ,—

1 5

MĂSURI SOCIALE

940 000 ,—

940 000 ,—

– 490 000 ,—

– 490 000 ,—

450 000 ,—

450 000 ,—

1 6

FURNIZORI DE SERVICII EXTERNE

325 000 ,—

325 000 ,—

 

 

325 000 ,—

325 000 ,—

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE

10 000 ,—

10 000 ,—

–8 000 ,—

–8 000 ,—

2 000 ,—

2 000 ,—

1 8

TAXE DE STUDII

2 235 211 ,—

2 235 211 ,—

– 256 750,36

– 256 750,36

1 978 460,64

1 978 460,64

 

Titlul 1 — Total

35 046 471 ,—

35 046 471 ,—

–9 408 599,20

–9 408 599,20

25 637 871,80

25 637 871,80

2

IMOBILE, ECHIPAMENT ŞI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCŢIONARE

2 0

INVESTIŢII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE

7 761 990 ,—

7 761 990 ,—

–4 806 297,61

–4 806 297,61

2 955 692,39

2 955 692,39

2 1

CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR

4 304 405 ,—

4 304 405 ,—

–2 769 405 ,—

–2 769 405 ,—

1 535 000 ,—

1 535 000 ,—

2 2

BUNURI MOBILE ŞI COSTURI CONEXE

118 703 ,—

118 703 ,—

–18 703 ,—

–18 703 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

2 3

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

1 570 657 ,—

1 570 657 ,—

– 178 348,74

– 178 348,74

1 392 308,26

1 392 308,26

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ŞI TELECOMUNICAŢII

666 840 ,—

666 840 ,—

– 536 840 ,—

– 536 840 ,—

130 000 ,—

130 000 ,—

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI

162 793 ,—

162 793 ,—

–97 793 ,—

–97 793 ,—

65 000 ,—

65 000 ,—

2 6

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE ALE CONSILIULUI DE ACREDITARE ÎN PROBLEME DE SECURITATE (CAS)

502 143 ,—

502 143 ,—

– 229 643 ,—

– 229 643 ,—

272 500 ,—

272 500 ,—

 

Titlul 2 — Total

15 087 531 ,—

15 087 531 ,—

–8 637 030,35

–8 637 030,35

6 450 500,65

6 450 500,65

3

CHELTUIELI OPERAŢIONALE

3 1

CHELTUIELI PENTRU STUDII

21 935 000 ,—

21 935 000 ,—

–17 795 000 ,—

–17 795 000 ,—

4 140 000 ,—

4 140 000 ,—

3 2

CHELTUIELI DE PUBLICARE ŞI TRADUCERE

 

 

3 3

SAB

917 000

917 000

– 137 000

– 137 000

780 000

780 000

3 9

ACTIVITĂŢI OPERAŢIONALE — LOTUL 1 (1)

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Titlul 3 — Total

22 852 000 ,—

22 852 000 ,—

–17 932 000 ,—

–17 932 000 ,—

4 920 000 ,—

4 920 000 ,—

 

TOTAL GENERAL

72 986 002 ,—

72 986 002 ,—

–35 977 629,55

–35 977 629,55

37 008 372,45

37 008 372,45

(1)

2021: EUR 572 895 998,18 (angajamente)/EUR 1 254 078 389,08 (plăţi)

2020: EUR 402 095 864,44 (angajamente)/EUR 753 040 904,82 (plăţi).

Schema de personal

Grupa de funcțiiși gradul

 

2021

2020

Autorizate prin bugetul Uniunii

Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

AD 13

3

2

3

AD 12

8

1

8

AD 11

10

6

9

AD 10

16

10

16

AD 9

28

18

27

AD 8

47

35

46

AD 7

30

38

27

AD 6

2

15

4

AD 5

3

8

6

Subtotal AD

148

134

147

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

1

AST 6

1

1

1

AST 5

1

2

AST 4

1

AST 3

1

AST 2

AST 1

Subtotal AST

2

4

3

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Subtotal AST/SC

Total

150

138

150

Total General

150

138

150