Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 114 din 31-03-2021

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2021

(2021/C 114/19)

VENITURI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

2

PLĂŢI DIN PARTEA INSTITUŢIILOR ŞI ORGANISMELOR

2 0

PLĂŢI DIN PARTEA INSTITUŢIILOR ŞI ORGANISMELOR

72 986 002

35 449 479,85

36 018 587,24

 

Titlul 2 — Total

72 986 002

35 449 479,85

36 018 587,24

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE (1)

p.m.

p.m.

p.m.

 

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

 

TOTAL GENERAL

72 986 002

35 449 479,85

36 018 587,24

(1)

2021: EUR 1 254 078 389,08

2020: EUR 753 040 904,82

CHELTUIELI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2021

Credite 2020

Execuție 2019

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

28 635 890

28 635 890

20 186 458,85

20 186 458,85

17 983 143,51

17 983 143,51

1 2

COSTURI DE RECRUTARE

305 500

305 500

166 000

166 000

113 840,21

63 189,99

1 3

MISIUNI ŞI DEPLASARE

1 794 870

1 794 870

1 450 000

1 450 000

1 147 426,50

981 036,38

1 4

CHELTUIELI CU FORMAREA PROFESIONALĂ

800 000

800 000

157 500

157 500

193 000 ,—

115 804,36

1 5

MĂSURI SOCIALE

940 000

940 000

500 000 ,—

500 000 ,—

310 585,10

215 588,02

1 6

FURNIZORI DE SERVICII EXTERNE

325 000

325 000

300 000

300 000

327 085 ,—

174 937,05

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE

10 000

10 000

2 000

2 000

952,10

855,03

1 8

TAXE DE STUDII

2 235 211

2 235 211

1 702 000

1 702 000

1 662 403,98

1 653 849,53

 

Titlul 1 — Total

35 046 471

35 046 471

24 463 958,85

24 463 958,85

21 738 436,40

21 188 403,87

2

IMOBILE, ECHIPAMENT ŞI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCŢIONARE

2 0

INVESTIŢII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE

7 761 990

7 761 990

2 873 016

2 873 016

2 734 497,93

1 427 086,03

2 1

CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR

4 304 405

4 304 405

1 500 000

1 500 000

1 725 115,49

584 539,94

2 2

BUNURI MOBILE ŞI COSTURI CONEXE

118 703

118 703

20 000

20 000

33 000 ,—

10 603,72

2 3

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

1 570 657

1 570 657

1 060 000

1 060 000

939 084,28

226 589,68

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ŞI TELECOMUNICAŢII

666 840

666 840

262 505

262 505

205 898,24

67 328,64

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI

162 793

162 793

60 000

60 000

47 397,80

36 360,89

2 6

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE ALE CONSILIULUI DE ACREDITARE ÎN PROBLEME DE SECURITATE (CAS)

502 143

502 143

290 000

290 000

65 000 ,—

45 831,15

 

Titlul 2 — Total

15 087 531

15 087 531

6 065 521

6 065 521

5 749 993,74

2 398 340,05

3

CHELTUIELI OPERAŢIONALE

3 1

CHELTUIELI PENTRU STUDII

21 935 000

21 935 000

4 140 000 ,—

4 140 000 ,—

5 633 129,84

6 501 213,58

3 2

CHELTUIELI DE PUBLICARE ŞI TRADUCERE

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

917 000

917 000

780 000 ,—

780 000 ,—

468 302,81

868 401,43

3 9

ACTIVITĂŢI OPERAŢIONALE — LOTUL 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

 

Titlul 3 — Total

22 852 000

22 852 000

4 920 000 ,—

4 920 000 ,—

6 101 432,65

7 369 615,01

 

TOTAL GENERAL

72 986 002

72 986 002

35 449 479,85

35 449 479,85

33 589 862,79

30 956 358,93

(1)

2021: EUR 572 895 998,18 (angajamente)/EUR 1 254 078 389,08 (plăţi)

2020: EUR 402 095 864,44 (angajamente)/EUR 753 040 904,82 (plăţi).

Schema de personal

Grupa de funcțiiși gradul

 

2021

2020

Autorizate prin bugetul Uniunii

Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

AD 13

5

2

3

AD 12

10

1

8

AD 11

12

6

9

AD 10

19

10

16

AD 9

34

18

27

AD 8

53

35

46

AD 7

32

38

27

AD 6

8

15

4

AD 5

7

8

6

Subtotal AD

181

134

147

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

1

AST 6

2

1

1

AST 5

1

2

AST 4

1

AST 3

1

AST 2

AST 1

Subtotal AST

3

4

3

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Subtotal AST/SC

Total

184

138

150

Total General

184

138

150