Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 114 din 31-03-2021

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii pentru exercițiul financiar 2021

(2021/C 114/18)

VENITURI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

2

SUBVENŢIA COMISIEI

2 0

SUBVENŢIA COMISIEI

46 209 551

49 240 804

48 597 665 ,—

 

Titlul 2 — Total

46 209 551

49 240 804

48 597 665 ,—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

p.m.

 

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

 

TOTAL GENERAL

46 209 551

49 240 804

48 597 665 ,—

CHELTUIELI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

REMUNERAŢII, ALOCAŢII ŞI ALTE COSTURI

33 468 186

37 357 000

34 582 681 ,—

1 2

CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ŞI CHELTUIELI SOCIALE

2 015 765

2 368 400

2 285 000 ,—

 

Titlul 1 — Total

35 483 951

39 725 400

36 867 681 ,—

2

CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 1

CHELTUIELI IMOBILIARE

5 300 000

5 448 154

5 957 500 ,—

2 2

CHELTUIELI TIC

2 632 000

2 140 000

2 376 000 ,—

2 3

PROPRIETĂŢI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCŢIONARE

266 600

206 000

373 750 ,—

 

Titlul 2 — Total

8 198 600

7 794 154

8 707 250 ,—

3

CHELTUIELI CU ASISTENŢA PROGRAMULUI

3 1

CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI

2 527 000

1 721 250

3 022 734 ,—

 

Titlul 3 — Total

2 527 000

1 721 250

3 022 734 ,—

 

TOTAL GENERAL

46 209 551

49 240 804

48 597 665 ,—

Schema de personal

Grupa de funcțiiși gradul (1)

 

2021

2020

Autorizate prin bugetul Uniunii

Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

AD 15

AD 14

5

5

5

AD 13

6

2

6

AD 12

5

6

5

AD 11

6

4

6

AD 10

12

15

12

AD 9

13

5

13

AD 8

8

6

8

AD 7

8

7

8

AD 6

18

23

18

AD 5

31

21

31

Subtotal AD

112

94

112

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

2

2

AST 5

8

10

8

AST 4

4

2

4

AST 3

1

AST 2

AST 1

Subtotal AST

14

13

14

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Subtotal AST/SC

Total

126

107

126

Total General

126

107

126

 (1)

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

Posturi de agenţi contractuali

2021

2020

FG IV

 

204

FG III

 

139

FG II

 

35

FG I

 

2

Total FG

 

380

Posturi de experţi naţionali detaşaţi

 

Total

 

380


(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.