Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 114 din 31-03-2021

Situaţia veniturilor şi cheltuielilor Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual și Cultură pentru exerciţiul financiar 2021

(2021/C 114/17)

VENITURI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

1

SUBVENŢII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

1 1

SUBVENŢII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

54 283 314,41

50 094 513,88

51 208 934 ,—

 

Titlul 1 — Total

54 283 314,41

50 094 513,88

51 208 934 ,—

2

ALTE VENITURI

2 3

RAMBURSAREA ALTOR CHELTUIELI

p.m.

p.m.

p.m.

 

Titlul 2 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

 

TOTAL GENERAL

54 283 314,41

50 094 513,88

51 208 934 ,—

CHELTUIELI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

1

PERSONAL

1 1

REMUNERAŢII, ALOCAŢII ŞI ALTE COSTURI

38 256 814,41

34 375 288

33 941 564,02

1 2

CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ŞI CHELTUIELI SOCIALE

1 970 000

1 680 000

1 825 000 ,—

 

Titlul 1 — Total

40 226 814,41

36 055 288

35 766 564,02

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ŞI ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 1

CHELTUIELI IMOBILIARE

5 090 000

4 940 000

4 870 000 ,—

2 2

CHELTUIELI TIC

2 370 000

2 692 000

2 600 000 ,—

2 3

PROPRIETĂŢI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCŢIONARE

726 500

228 100

336 000 ,—

 

Titlul 2 — Total

8 186 500

7 860 100

7 806 000 ,—

3

CHELTUIELI CU ASISTENŢA PROGRAMULUI

3 1

CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI

5 870 000

6 179 125,88

7 636 369,98

 

Titlul 3 — Total

5 870 000

6 179 125,88

7 636 369,98

 

TOTAL GENERAL

54 283 314,41

50 094 513,88

51 208 934 ,—

Schema de personal

Grupa de funcțiiși gradul (1)

 

2021

2020

Autorizate prin bugetul Uniunii

Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

AD 15

1

AD 14

9

4

10

AD 13

13

9

9

AD 12

19

7

12

AD 11

13

12

14

AD 10

12

13

13

AD 9

8

13

8

AD 8

6

7

6

AD 7

4

5

6

AD 6

3

2

3

AD 5

1

1

Subtotal AD

88

73

82

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

AST 9

6

2

3

AST 8

3

1

3

AST 7

6

1

6

AST 6

5

8

7

AST 5

2

8

4

AST 4

3

1

AST 3

AST 2

AST 1

Subtotal AST

24

24

26

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Subtotal AST/SC

Total

112

97

108

Total General

112

97

108

 (1)

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

Posturi de agenţi contractuali

2021

2020

FG IV

106

103

FG III + FG II + FG I

246

244

Total FG

352

347

Posturi de experţi naţionali detaşaţi

Total

352

347


(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.