Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 114 din 31-03-2021

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate pentru exercițiul financiar 2021

(2021/C 114/16)

VENITURI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

1

VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ŞI TAXE

1 0

VENITURI PROPRII

3 122 750

2 532 600

0 ,—

 

Titlul 1 — Total

3 122 750

2 532 600

0 ,—

2

SUBVENŢIA DE LA COMISIE

2 0

SUBVENŢIA DE LA COMISIE

25 763 160

27 560 000

27 030 000 ,—

 

Titlul 2 — Total

25 763 160

27 560 000

27 030 000 ,—

3

CONTRIBUŢIILE ŢĂRILOR TERŢE

3 0

CONTRIBUŢIILE ŢĂRILOR TERŢE

703 999

672 283

639 347 ,—

 

Titlul 3 — Total

703 999

672 283

639 347 ,—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

0 ,—

9 9

PBA REINTEGRAT DAR ÎN REZERVE

0 ,—

 

Titlul 9 — Total

0 ,—

 

TOTAL GENERAL

29 589 909

30 764 883

27 669 347 ,—

CHELTUIELI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2021

Credite 2020

Execuție 2019

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

20 311 909

20 311 909

19 949 100

19 949 100

19 999 176 ,—

19 999 176 ,—

1 3

MISIUNI ŞI DEPLASĂRI

46 000

46 000

100 000

100 000

67 000 ,—

67 000 ,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

197 000

197 000

225 000

225 000

193 139 ,—

193 139 ,—

1 5

SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE AFE ŞI SECTORUL PUBLIC

240 000

240 000

190 000

190 000

33 343 ,—

33 343 ,—

1 7

DIVERTISMENT ŞI REPREZENTARE

3 000

3 000

3 000

3 000

1 670 ,—

1 670 ,—

1 9

PENSII

 

 

 

 

 

 

 

Titlul 1 — Total

20 797 909

20 797 909

20 467 100

20 467 100

20 294 328 ,—

20 294 328 ,—

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ŞI CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE DIVERSE

2 0

INVESTIŢII ÎN PROPRIETATEA IMOBILIARĂ, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI ASOCIATE

1 045 000

1 045 000

1 222 000

1 222 000

1 216 857 ,—

1 216 857 ,—

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

755 000

755 000

778 600

778 600

603 234 ,—

603 234 ,—

2 2

BUNURI MOBILE ŞI COSTURI ASOCIATE

90 000

90 000

90 250

90 250

61 604 ,—

61 604 ,—

2 3

CHELTUELI ADMINISTRATIVE CURENTE

47 000

47 000

47 500

47 500

57 732 ,—

57 732 ,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ŞI TELECOMUNICAŢII

185 000

185 000

185 000

185 000

146 249 ,—

146 249 ,—

 

Titlul 2 — Total

2 122 000

2 122 000

2 323 350

2 323 350

2 085 676 ,—

2 085 676 ,—

3

CHELTUIELI LEGATE DE MISIUNI SPECIFICE

3 0

ACTIVITĂŢI OPERAŢIONALE DIRECT LEGATE DE REGULAMENTUL (CE) NR. 2016/796

2 414 315

2 414 315

4 237 486

4 237 486

3 617 667 ,—

3 617 667 ,—

3 1

CHELTUIELI OPERAŢIONALE

1 132 935

1 132 935

1 204 347

1 204 347

1 665 616 ,—

1 665 616 ,—

 

Titlul 3 — Total

3 547 250

3 547 250

5 441 833

5 441 833

5 283 283 ,—

5 283 283 ,—

4

CHELTUIELI LEGATE DE ACTIVITĂȚI AFERENTE TAXELOR

4 0

ACTIVITĂȚI LEGATE DE AL PATRULEA PACHET FEROVIAR

2 122 750

2 122 750

1 609 650

1 609 650

 

 

4 1

ALTE SARCINI ALE AGENȚIEI

1 000 000

1 000 000

922 950

922 950

 

 

 

Titlul 4 — Total

3 122 750

3 122 750

2 532 600

2 532 600

 

 

9

CHELTUIELI NEPREVĂZUTE ÎN MOD SPECIAL

9 9

PBA REINTEGRAT DAR ÎN REZERVE

 

 

 

 

 

 

 

Titlul 9 — Total

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL

29 589 909

29 589 909

30 764 883

30 764 883

27 663 287 ,—

27 663 287 ,—

Schema de personal

Grupa de funcțiiși gradul

 

2021

2020

Autorizate prin bugetul Uniunii

Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

AD 13

AD 12

4

1

4

AD 11

10

2

7

AD 10

19

15

19

AD 9

29

23

32

AD 8

21

18

21

AD 7

15

21

15

AD 6

17

23

14

AD 5

Subtotal AD

116

104

113

AST 11

AST 10

AST 9

2

1

2

AST 8

5

1

5

AST 7

5

4

5

AST 6

6

4

2

AST 5

8

9

8

AST 4

9

3

9

AST 3

13

4

AST 2

AST 1

Subtotal AST

35

35

35

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Subtotal AST/SC

Total

151

139

148

Total General

151

139

148

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

Posturi de agenţi contractuali

2021

2020

FG IV

16

15

FG III

12

8

FG II

8

10

FG I

0

3

Total

36

36

Posturi de experţi naţionali detaşaţi

4

4

Total

40

40