Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 114 din 31-03-2021

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică pentru exercițiul financiar 2021

(2021/C 114/15)

VENITURI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

1

SUBVENŢIE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

1 0

SUBVENŢIE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

22 248 000

20 646 000

15 910 000 ,—

 

Titlul 1 — Total

22 248 000

20 646 000

15 910 000 ,—

2

CONTRIBUŢIA ŢĂRILOR TERŢE

2 0

CONTRIBUŢIA ŢĂRILOR TERŢE

585 060

503 120

382 952 ,—

 

Titlul 2 — Total

585 060

503 120

382 952 ,—

3

ALTE CONTRIBUŢII

3 0

ALTE CONTRIBUŢII

640 000

435 844

640 000 ,—

 

Titlul 3 — Total

640 000

435 844

640 000 ,—

4

OPERAŢIUNI ADMINISTRATIVE

4 0

OPERAŢIUNI ADMINISTRATIVE

p.m.

97 920

p.m.

 

Titlul 4 — Total

p.m.

97 920

p.m.

 

TOTAL GENERAL

23 473 060

21 682 884

16 932 952 ,—

CHELTUIELI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

Exercițiul financiar 2019

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ANGAJAT ACTIV

8 810 319

7 126 084

6 794 000 ,—

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE

410 087

704 686

968 948 ,—

1 3

SERVICII SOCIOMEDICALE ŞI FORMARE

1 084 064

375 738

325 000 ,—

1 4

ASISTENŢA PROVIZORIE

470 939

2 996 826

1 300 000 ,—

 

Titlul 1 — Total

10 775 409

11 203 334

9 387 948 ,—

2

IMOBILE, ECHIPAMENTE ŞI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCŢIONARE

2 0

CLĂDIRI ŞI COSTURI CONEXE

1 404 608

929 820

1 100 000 ,—

2 1

PROPRIETATEA MOBILIARĂ ŞI COSTURILE CONEXE

99 000

54 074

58 000 ,—

2 2

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

798 696

98 702

104 000 ,—

2 3

TIC

1 245 347

2 067 972

1 415 000 ,—

 

Titlul 2 — Total

3 547 651

3 150 568

2 677 000 ,—

3

CHELTUIELI OPERAŢIONALE

3 0

ACTIVITĂŢI LEGATE DE REUNIUNI ŞI MISIUNI

650 000

628 966

1 043 324 ,—

3 2

ACTIVITĂŢI OPERAŢIONALE ORIZONTALE

0 ,—

1 517 962

614 680 ,—

3 7

ACTIVITĂŢI OPERAŢIONALE PRINCIPALE

8 500 000

5 182 053

3 210 000 ,—

 

Titlul 3 — Total

9 150 000 ,—

7 328 981

4 868 004 ,—

 

TOTAL GENERAL

23 473 060 ,—

21 682 883

16 932 952 ,—

Schema de personal

Grupa de funcțiiși gradul

 

2021

2020

Autorizate prin bugetul Uniunii

Ocupate efectiv la 31 decembrie 2019

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

AD 13

1

AD 12

5

6

6

AD 11

2

AD 10

3

3

5

AD 9

12

4

12

AD 8

21

10

21

AD 7

8

6

3

AD 6

4

6

3

AD 5

1

Subtotal AD

57

37

51

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

AST 7

4

2

4

AST 6

8

2

8

AST 5

5

4

5

AST 4

1

4

1

AST 3

1

AST 2

1

AST 1

Subtotal AST

19

14

18

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Subtotal AST/SC

Total

76

51

69

Total General

76

51

69